m%C3%BChendislik

Attention!

This page work in progress, as soon as it's possible page will be update.


ad_logo_2

Alpha Director Command


* ALPHA DIRECTOR-10 - Bazen en tehlikeli şeyler bir kişi tarafından korunmalı.

* ALPHA DIRECTOR-09 - Dışarıda önemliydi, dışarı ilede konuşmak gerekliydi.

* ALPHA DIRECTOR-08 - Korumak göreviydi, silahı aldı ve kalkan oldu.

* ALPHA DIRECTOR-07 - Kurumu şekillendirdi ve geliştirdi ki dünya için.

* ALPHA DIRECTOR-06 - Görev için teknoloji geliştirdi, ölümsüzlere hediye etti.

* ALPHA DIRECTOR-05 - Ölümlülerin bakımı ve yardıma ihtiyacı var.

* ALPHA DIRECTOR-04 - Babasının dediklerinden çıkmadı, sorumluluğu aldı.

* ALPHA DIRECTOR-03 - Ölümsüzlere yardım etti ki, dünyada ölümlüler yaşasın.

* ALPHA DIRECTOR-02 - Oda ölümsüzdü fakat sevinç ve mutluluk için ölümlüleri yaşattı ve ölümsüzleride mutlu etti.

* ALPHA DIRECTOR-01 - Kendiside babası gibi geldi dünyaya, ölümlülerin ölmesini engellemek ve kaosun hakimiyetini durdurmak için.

* THE ADMINISTRATOR - Ölümsüz olarak geldi bu dünyaya, ölümlülerin kanlarını durdurmak için onları korumak için burda.


Açıklama: Alpha Directorler kurumun nikahı yöneticileridir genel olarak Yöneticinin altında diğer işleri yaparlar hepsi birbiri için çalışır, kurumun ilerlemesini ve haraket etmesini sağlarlar önemli kararları ve sınıflandırma işlerini yaparlar ve bilinen şudur ki, Alpha Director üyeleri genel olarak anomali olarak sınıflandırılmasada insan ömründen uzun olarak yaşamaktadır ve bir insandan kat ve kat daha güçlü oldukları bilinmektedir.

AD-10 - "Bay Hermann"

Bay Hermann alman asıllı bir erkek, kurumun 001 sınıflandırmasını hazırlayan kişidir, kurum için 001 sınıflandırılması aşırı şekilde önemli olmasından bu görev ve işler AD-10'a verilmiştir bu tarz görevlerin yanı sıra mevcut diğer dünyayı tehdit edebilcek anomalilerdende haberdardır aynı şekilde kurumun dünya sonu senaryolarını ayarlamaktadır ve belirli protokoller hazırlamaktadır.

AD-9 - "Bayan Angel"

Bayan Angel slav asıllı bir kadın, kurumun dış politika temsilcisidir birçok anomali kuruluşları ile iletişim içerisindedir, dünyada yaşanan olaylarda eğer başka kuruluşların parmağı v.b gibi şeyleri varsa, AD-9 belirli politik işlemleri başlatır ve aynı şekilde AD-9 Birleşmiş Milletlerde RSC Kurumunun temsilcisidir.

AD-8 - "Komutan"

AD-8'in gerçek ismi tamamen gizlenmiştir kendisi afrika asıllı bir erkektir, AD-8 RSC Kurumunun DTF güçlerini kuran kişidir birçok DTF takımı ve istihbarat güçleri AD-8'in komutasında haraket etmektedir aynı şekilde dünyada bulunan diğer ordu güçleri ile iletişim halindedir bu sayede RSC Kurumunun ordu güçleri genel olarak daha sağlam bir birlik halinde olur.

AD-7 - "Bay John Smith"

Bay John Smith kafkas asıllı bir erkek, kurumun genel olarak sınıflandırma işlerini düzenlemektedir bulunan RSC'leri etiketleme ve seviye ayarlamada AD-7 görev almıştır aynı şekilde kapsama sınıfı ve nesne sınıflarını AD-7 ayarlamıştır.

AD-6 - "Bay Xebion"

Bay Xebionun gerçek ismi bilinmemekle birlikte, kendisi türk asıllı bir erkektir genel olarak görevi kurum içindeki teknolojik gelişimleri takip etmek ve kuruma yeni teknolojiler sunmaktır, genel olarak teknoloji şirketleri veyada teknoloji departmanı ile bu tarz işleri yapabilmektedir.

AD-5 - "Bayan"

AD-5 ismi bilinmeyen soyu asyalı bir kadındır, görev olarak tıp departmanını yönetmektedir kurumun tıp hakkında olan gelişimleri ile bilinmekle beraber mevcut görevi dışında Tesis-044'ün yönetimlerinden biridir.

AD-4 - "Bay Vortex"

Bay Vortex soyu bilinmeyen bir erkektir, kendisi DTF'de Omega Squad takımının ve Astronomi ve Fizik departmanının başıdır mevcut görevleri dışında birçok tehlikeli Sigma sınıfı RSC'nin farkındadır, birçok sigma sınıfı varlığın saklama işlemlerinden Bay Vortex sorumludur.

AD-4 kendisi ████ tarihinden beri şu an RSC-███ bağlı yaşamaktadır.

AD-3 - "Yardımcı"

Yardımcının gerçek ismi tam olarak bilinmemekle birlikte kafkas asıllı bir erkek olarak durur, mevcut görevi AD personellerine genel olarak yardım etmektir, aynı şekilde AD-3 kurumun temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır bunlar (Silah, alet, para v.b).

AD-2 - "Bayan Light"

Bayan Light ırkı tam olarak belli olmayan bir kadındır, mevcut görevi kurumun özel misyonlarını ayarlama ve kurumun ajan ekiplerini düzenlemekte görevlidir, AD-2'in anormal özelliği yaşlanmaması veya ölmemesidir bu özelliğe sahip olsa bile bir anormali olarak sınıflandırılmamıştır.

AD-1 - "Bay Direktör"

AD-1'in bir ırkı yoktur cinsiyet olarak erkektir, AD-1 en yetkili AD üyesidir tüm mevcut personel AD-1'i dinlemelidir ve emrinden çıkmamalıdır, AD-1'in anormal özelliği yaşlanmaması veya ölmemesidir bu özelliğe sahip olsa bile bir anormali olarak sınıflandırılmamıştır.

RSC objeleri ve genel olarak anormal araştırmaları teşvik eder. Düzenli olarak çevreye karşı araştırmaya karşı tutumlarını değiştirmesine rağmen sürekli olarak buna bağlı kalmıştır.

The Administrator

Erkek, Avrupa kökenli Amerikan kökenli. Doğrulanmış insan sonrası kullanım ömrü; 30'ların ortaları ile 50'lerin ortaları arasında göründüğü bildirildi. Sıradışı bir görünüm yok, yönetici kurumun kurucusu ve üst düzey nikahı yöneticisidir tüm emirler ve kararlar yönetici tarafından verilir.

Kasıtlı olarak üst düzey itibar. Yaşlanma eksikliği, evrensel olarak tekrarlanan söylentiler yoluyla göreceli olarak kamuoyuna açıkladı, Yönetici bir insan ömründen daha uzun süredir yaşadığı tamamen kesinleşti.

wip
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License