Anomali Grupları

Açıklama: RSC Kurumu, paranormal ve metafiziksel olaylarla ilgilenen tek grup değildir. Kendi kişisel kazançları için veya insanlığın korunması için çalışan birçok başka grup var. Bazıları rakip organizasyonlar, bazıları Kurumdan kopmuş gruplarıdır ve bazıları Kurumun ortaklarıdır. Her halükarda, Kurum hangi kurumlar hakkında bildiği ve kendilerine karşı tavrımız hakkında kısa bir özetin oluşturulması ve dağıtılması gerekli görülmüştür ve bu dosyayı yapmıştır.

CAA

Chinese Anomaly Agency (CAA)

İlişkiler: NÖTR

Bakış: CAA 2002 yılında Çin kömünist hükümeti tarafından kurulmuştur, amacı genel anormal nesneleri gele geçirmek ve anormal faaliyetler ile ilgilenen diğer anormal kuruluşlar ile belirli politik temaslar kurmayı amaçlamaktadır.

CAA şu anda Çin ve halkını her ne pahasına olursa olsun, çoğu zaman başkalarının pahasına anormallerden koruyan acımasız paramiliterlere karşı insanlığın iyiliği için çalışan bir ajans gibi durmaktadır. Fakat RSC Kurumu için belirli tehdit edici varlıklar kullandıkları bellidir.

CAA'nın şu an ki faaliyetleri bilinmemek ile birlikte NARA ile politik problemler yaşadığı gözlemlenmektedir, aynı şekilde CAA'nın anormal etkilere sahip varlıkları kendi ordu ihtiyacında kullandığıda gözlemlenmiştir.

Detaylı Bilgi İçin:

df_logo_new

Demolition Forces (DF)

İlişkiler: DÜŞMAN

Bakış: Demolition Forces paralel bir gerçeklikten gelmiş bir terör örgütüdür, genel olarak kendi yararı ve küresel güç tabanını pekiştirmek istemektedir, sadece anomalilerle değil aynı zamanda kara borsada büyük işler çevirmekle birlikte genel olarak diğer rakip örgüt ve organizasyonları da yok etmeye çalışmaktadır.

Kendileri Kaos Gözü olarak adlandırdığı metafiziksel bir varlığa hizmet ettikleri gözükmektedir bu varlık tarafından kontrol edilebilen bireyler bir çok insan üstü güç kazanmakta ve bunu kendi amaçları için kullanırlar.

Yoksul ve gelişmekte olan ülkelerdeki otoriter rejimleri, genellikle halk içinde yetişkin ve çocukları hedef alarak kendi kuvvetlerine katmaktadır, buda ülkelerin uğradığı aşırı yoksulluk ve savaşın korunmasına yardımcı olur, böylece radikal deneyimlerini ve otoriter güçlerinin devam etmesi yanında genel olarak ticaret üzerinde büyük etkileri olur.

Detaylı Bilgi İçin:

GMR_logo_new_

Global Multiverse Research

İlişkiler: MÜTTEFİK

Bakış: 1996 yılında ABD'de bulunan GMR-MT olarak sınıflandırılmış anomali sayesinde ABD hükümeti GMR'yi kurdu ve paralel evrenleri araştırma üzerine projeler başlattı.

GMR diğer evrenleri keşfetme ve araştırma üzerine bir çok birim ve diğer müttefik güçlerin personelleri ile beraber çalışmalar sürdürebilir. Paralel Evrenleri araştırma sürecisinde bir çok faaliyetsel operasyon dahil diğer evrenlerin yaşam formları ile iletişime geçebilir.

Detaylı Bilgi İçin:

NARA_Logo_new

North Atlantic Research Association (NARA)

İlişkiler: MÜTTEFİK

Bakış: 1950'li yıllara doğru RSC Kurumu ve NATO ilişkilerini daha da hızlandırmak amacı ile NARA kurulmuştur, genel olarak amaçları anormal etkenleri kullanarak silahlar üretmektir veya da tehlikeli anormal etkenleri yok etmektir.

Pratik açıdan, NARA, Kurumun en fazla ağırlığı taşıdığı müzakere masasıdır. Göreceli olarak kendiliğinden iktidarsız olan NARA, şikâyetleri gidermek ve yerleşik, diplomatik bir ortamda anormal kurumlar arasındaki rekabet çıkarlarını yumuşatmak için bir forum olarak değerlidir; Bu kurumlar arasındaki çatışmalar fratricide olmakta, sadece aşağıda gizlenen aşırı gruplardan faydalanmaktadır. Bu amaçla, NARA, tehlikeli anormal teşkilatlara karşı kurum ve NATO müttefikliğinin koordinasyonunu kolaylaştırır.

Detaylı Bilgi İçin: [VERİ ÇIKARILDI]

communist

Научный союз (Science Union) (Bilim Birliği)

İlişkiler: DÜŞMAN

Bakış: SSCB dönemlerinde kurulduğu bilinmektedir. Genellikle "Bilim Birliği" olarak bilinse de "Araştırma Birliği" olarak da bilinirler. Joseph Stalin'in önderliği ile ünlü fizikçi Abram Ioffe tarafından kurulmuştur. Kurumun amacı anormal varlıkları SSCB'nin siyasi, ekonomi, askeri amaçlarına katkıda bulunmaktır. Ayrıca Bilim ve Teknoloji alanında dünyanın ilerlemesini hedefler ve diğer Araştırma Kurumlarından farklı olarak bilimsel sosyalizmi savunurlar. Kendilerine düşman olarak GSU'yu bulmuşlardır. Rakipsel olarak büyük işler sergilemişlerdir. Soğuk savaş boyunca ajanlık yaptıkları da bilinmektedir. RSC Kurumu içinde ajanlık yaptıkları şekilde birçok yerde de ajanlık yapmışlardır. En sonunda SSCB'nin 1991'deki çöküşü sonrası faaliyetlerini ikincil hedefe yöneltmişlerdir. SSCB'nin çöküşü sonrası anormal varlıklar bu Kurumda kalmıştır. Bu varlıkları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Ekonomik anlamda destek verilmediği için faaliyetleri azalmıştır. Ioffe Physico-Technical Institute, (Ioffe Fiziksel-Teknik Kurumu) Bilim Birliği'nin Merkezi Kurumu olarak bilinmektedir.

Sovyetler birliğinin çöküşü ardından grup kapatıldı, fakat grup üyeleri kendi ideolojik hedefleri için yeniden toplanarak anormal eşyaları kullanmaya ve dünya mecrasında terör estirmeye başladı. Şu an ki amaçları anormal öğeleri kullanarak ideolojilerini dünya hakimiyeti sağlayarak yaymak istemektedirler.

Not: AD-9'un emri ile RSC-892 ile Bilim Birliği'nin iletişim kurması engellenmek zorundadır.

Detaylı Bilgi İçin: [VERİ ÇIKARILDI]

mechanical_guardian_logo

Mechanical Guardians

İlişkiler: MÜTTEFİK

Bakış: Mekanik Gardiyanlar bilinen kadarı ile uzun süredir dünya üzerinde faaliyetler bulunan güçlü bir tarikattır.
Ellerinde olan teknoloji ve güç şu ana kadar hiç bir insan yapımı teknoloji ile eş değer olmamıştır. Tarikatın teknolojileri her ne kadar Kurum ile paylaşılmasına rağmen yinede belirli teknolojiler kuruma verilmemektedir. Bu teknolojiler bir çok silah ve transhümanist yöntemler ile hazırlanmış tıppi malzemelerden oluşmaktadır.

Şu an da Enalsifa Tarikatı ve Demolition kuvvetlerine karşı büyük mücadele verdikleri gözlemlenmektedir, kurum Mekanik Gardiyan üyeleri ile belirli ortak operasyonlar yürüterek insan halkını korumaya çalışmaktadır.

Mekanik Gardiyanların 001-Omega olayından sonra dünya mecrasında daha aktif olduğu gözükmektedir detaylı bilgiler için lütfen dosyaya giriş yapınız.

Detaylı Bilgi İçin: [VERİ BULUNAMADI]

Manhattan_Robotics

Manhattan Robotics

İlişkiler: KÖTÜ

Bakış: Manhattan Robotics, 1980'li yıllarda Mr. Wallace tarafından kurulan bir şirkettir şirket teknolojik anlamda ileridedir yapay zeka, ileri silahlar v.b teknolojik ürünlere sahiplerdir şirketin zamanında RSC Kurumu ile bazı RSC'ler ile bağlantıları oldu fakat Manhattan Robotics hakkında aşırı az bilgiye sahibiz, Manhattan Robotics üyeleri eğer yakalanır ise, kurum tarafından tamamı ve sert bir sorgu yapılmak zorundadır.

Manhattan Robotics'in birçok piyasaya sürdüğü nesne bilinmektedir bir çoğu kurum tarafından el konulmuştur fakat bazı belirli nesneler kayıptır, RSC Kurumu Manhattan Robotics'in birçok faaliyet gösteren belirli kişileri yakalamasına rağmen halen Mr.Wallace bulunamadı.

Detaylı Bilgi İçin: Manhattan Robotics

Mooncorp Corporation (Mooncorp Şirketi)

mooncorp_logo

İlişkiler: NÖTR

Bakış: Mooncorp şirketi hakkında olan bilgiler aşırı az olmakla birlikte çalışanlarına dağir her hangi bir iletişim bile şu ana kadar yapılmamıştır. Mooncorp şirketi anormal ürünleri satmak ve bunlardan belirli pay almak istiyor gibi durmaktadır, kurum ajanları Mooncorp'un iş birliği yaptığı veya ekonomik destek sağladığı yerleri ve teşkilatları araştırmak ve onları zapt etmek zorundadır.

Detaylı Bilgi İçin: [VERİ EKLENMEDİ]

Enalsifa_Logo_AG

The Enalsifa Order (Enalsifa Tarikatı)

İlişkiler: NÖTR

Bakış: Enalsifa Tarikatı, 1890'lı yıllarda Markov Lieman tarafından kurulmuştur. İlk başlarda RSC'ye bağlı dini bir grupken RSC-001'e yapılan saldırı sonucu RSC'den ayrılıp bağımsız bir kurum haline gelmişlerdir. İlerleyen zamanlarda RSC-001'e deney yapılmadığı için RSC ile ilişkileri düşmanlık seviyesinden normal düzeye gelmiştir. Fakat halen RSC-001'in kapsanmaya çalışılmasına karşıdırlar. Enalsifa Tarikatı kısmen araştırma kurumu olarak geçse de dini bir kurumdur. Temel hedefleri Enalsifaların tamamen serbest olması ve yeni enalsifaların bulunmasıdır.

Detaylı Bilgi İçin: Enalsifa Hakkında Bilgiler

img2h

Secure Investigation Services (S.I.S)

İlişkiler: DÜŞMAN

Bakış: 1940 yılının ortalarında Adolf Hitler akıllı bir hamle yapmaya karar verdi. Nazi yüksek mertebelerine mensup kişiler tarafından bilinen gizli bir özel istihbarat gücü oluşturdu ve “S.I.S” olarak adlandırıldı. II. Dünya Savaşı boyunca düşmanlarına karşı gizli olarak İstihbarat gücünü kullandı. İlerleyen yıllarda Adolf Hitler'in emri ile bu örgüt Almanya'daki toplama kamplarındaki insanların üzerinde yapılan deneylere yardımcı olma ve toplanan verilerin korunmasına yardımcı olan bir Kurum haline gelmiştir.

1970'li yıllarda dünya çapında aktif olan bir organizasyon genel olarak bilinmeyen anormal özellikleri bulunan eşyaları veya canlıları ele geçirmektedirler. Bu anomaliler üzerinde geliştirdikleri yeni özellikler sayesinde yeni ürünler elde etmektedirler. Elde ettikleri ürünleri dünya üzerindeki büyük çaplı kartellere, baronlara, suç örgütlerine finansal kazanımları için satmaktadırlar. S.I.S Organizasyon'un şuan ki nihai yöneticisi "Albert Adalwolf" bu zamana kadar bir çok kez yakalanmayı denense bile hala yakalanamadı.

Detaylı Bilgi İçin: [VERİ ÇIKARILDI]

brh

Black Right Hand

İlişkiler: NÖTR

Bakış: Kurum şu anda Black Right Hand ile ilgili çok az bilgiye sahip ve Black Right Hand ilgili bilinen tüm bilgiler NARA istihbaratından tarafından verildi. Grup paranormal eşyaların kullanımını ve varlığını benimsemiş gibi görünüyor ve özellikle de insansı ve duyarlı anomalileri barındırıyor gibi görünüyor.

Genel olarak kendilerini büyücü topluluğu olarak tanıtmaktadırlar, herhangi bir zararlı hareketleri yoktur. Black Right Hand'in genel yönetim konumundaki kişiler kurum ile iletişimlerini kesmemekle birlikte bazı anormal objeler sınıflandırılması Black Right Hand ile yapılır.

Detaylı Bilgi İçin: [VERİ ÇIKARILDI]

MW_logo

Marcell's Women

İlişkiler: NÖTR

Bakış: Organizasyon genel olarak bilinmeyen anormal özellikleri kullanarak kendi çapları altında cinsellik üzerine ürünler üretmektedirler, ve bunları finansal kazanımları için satmaktadırlar.

Genel olarak kendi amaçları için güç kullandıkları gözlemlenmiştir, kuruluş önemli ölçüde bu organizasyonu engellemesine rağmen faaliyetlerine devam etmektedirler.

Detaylı Bilgi İçin: [VERİ ÇIKARILDI]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License