Anomali Tuerleri
m%C3%BChendislik

Attention!

This page work in progress, as soon as it's possible page will be update.


Mikroskobik Anomali

Ekstra bir donanım olmadan görülemeyecek kadar küçük olan anomaliler.

Şekil Değiştiren Anomali

Fiziksel formunu değiştirebilen anomaliler.

İnsansı Anomali

Fiziksel olarak insanı andıran anomaliler.

Su Anomalisi

Suda yaşayan anomaliler.

Obje Anomalisi

Fiziksel olarak bir objeye (cisme) benzeyen anomaliler.

Mekanik Anomali

Tamamen mekanik bir yapıya sahip anomaliler.

Biyo-Mekanik Anomali

Organik formuna mekanik cisimleri entegre etmiş anomaliler.

İnorganik Anomali

Bir kişi/şey tarafından yapılan anomaliler.

Organik Anomali

Tamamen organik bir yapıdan oluşan anomaliler.

Bilinmeyen Anomali

Varlığı tartışılan ve bulunması çoğunlukla muamma olan anomaliler.

Zihinsel Anomali

Belirli bir fiziksel formu olmayan ama zihinlere yüksek etkisi olan anomaliler.

Bölge Anomalisi

Bir bölge olan anomaliler.

Dünya Dışı Anomali

Dünyanın dışında bulunan veya kökeni Dünya dışına dayanan anomaliler.

Çoklu Anomali

Kendini kopyalayabilen ya da birden fazla parça halinde bulunan anomaliler.

Maddesel Anomali

Sıvı, gaz ya da fiziksel olarak maddesel halini değiştirebilen anomaliler.

Siber Anomali

Yazılım tabanlı anomaliler.

Mekan Anomalisi

Sadece belirli bir alanı kaplayan anomaliler.

Eklem Bacaklı Anomalisi

Eklem bacaklılar grubuna mensup canlılar ile benzerlik gösteren anomaliler.

Boyutsal Anomali

Her hangi bir boyuta açılmaya yarayan veya boyutlar arası geçiş yapabilen anomaliler.

wip
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License