Boyutlar Hakkında

Boyutlar Hakkında

İlk olarak, boyutlar paralel evrenler değildirler. Boyutların içinde bizlerin kopyası ya da farklı versiyonlarımız yoktur. Boyutlar tamamen farklı evrenlerdir. Bu evrenlerin fizik kuralları birbirlerinden tamamen farklı veya aynı işleyebilir. Aynı işlense bile dijital boyutun bütün organik kimyası ve kristal fiziğini çözmek için toplam 12 yıl gerekti. Evet, 0.1 fazla ağırlığı olan bir boyutun bizden farklı alanlarını çözmemiz tam 12 yılımızı aldı.

Aslında boyutların ağırlık ve katmanlara bakılırsa sonsuz tane boyut olduğunu görürsünüz. Ancak bu boyutların %99.999(?)'u ara boyuttur.

Boyutlar ana ve ara boyut olmak üzere 2'ye ayrılır:

Ana Boyutlar

Ana boyutlar geçiş ve ara boyutlardan daha büyük olduğu düşünülen(?) ve boyutlar arası kapıların açılabildiği boyutlardır. Boyut ağırlığı hesaplanırken bu ana boyutlar ele alınır. Bu ana boyutlar Deneb'in teorisine göre, bizim evrenimiz kadar büyük olmak zorunda. Yoksa bu boyutlar içlerine çökerek(ki ne kadar küçüldüklerini bilmiyoruz), büyümeyi başarmış boyutlara gidiş için kullanılan ara boyutlara dönüşüyorlar.
Ana boyutlar ara boyutlardan farklı olarak, diğer boyutlara kapı açabilme potansiyeline sahiptir. Tabi bu kapıları açmak için de teknoloji gerekmektedir. Şuana kadar hiç bir şekilde doğal olarak açılmış bir boyut kapısı kuruma bildirilmemiştir.

Ara Boyutlar

Ara boyutların nasıl oluştuğunu tam olarak bilinmese de en muhtemel teoriyi ana boyutlar kısmında belirttik.
Ara boyutlar ana boyutlara geçiş yapabilmeniz için gereken boyutlar ve evet, siz ana boyutlar arası yolculuk yaparken diğer ana boyuta geçene dek her salise farklı bir ara boyuttan geçersiniz. Eğer boyutlar arası yolculuk yapmanızı sağlayan alet yanınızda değilse ölene kadar o ara boyutlardan birinde sıkışıp kalabilirsiniz. Ara boyutlarda da ana boyutlarda olduğu gibi yaşam vardır ancak diğer boyutlar arası geçişler için portallar(ya da aletler) oluşturmak ara boyutlarda imkansıza yakındır. Ancak tekrar ediyoruz, eğer boyutlar arası yolculuk yaparken alet halen yanınızdaysa tekrardan boyutlar arası geçiş yapılabilir. Ancak o aleti ara boyutta birebir yapsanız bile çalışmama ihtimali aşırı derecede yüksektir.

Boyut Ağırlığı Nedir?

Boyut ağırlığı iki boyut arasındaki fizik kurallarının ne kadar değiştiğiyle ilgilidir. Bir boyutun fiziksel kuralları bizim ana boyutumuz için ne kadar farklı ise boyut ağrılığı ona paralel olarak artar. 2 ve üzeri boyutların fizik kuralları hiç bir zaman anlaşılamayacağı için 2. seviye ve üzeri bütün boyutların fizik kurallarının araştırılmaları Deneb tarafından "zaman kaybı" nedeniyle askıya alındı.

Boyut Ağırlığı Grafiği(Ana boyutumuza göre derecelendirilmiştir.)


Boyutlar Arası Geçiş

Boyutlar arası geçişler ana boyuttan bir başka ana boyuta gitmek içindir ve gitmek için ara boyutlardan geçilmesi gerekmektedir. Boyutlar arası geçiş yaparken ASLA geçişi iptal etmeyin.

Boyutlar arası geçişlerde uzay-zaman kara deliğin uzay-zamanı bükmesinden daha kuvvetlidir. Öyle ki boyutlar arası geçişlerde uzay-zaman bükülmek ile kalmıyor hatta yırtılıyor bile. Böylece uzay-zaman büküldüğü için boyutlar arası geçişler yapabilmekteyiz.

4519494-wormhole-png-97-images-in-collection-page-3-wormhole-png-288_288_preview.png

İki boyut arası geçişi gösteren bir simülasyon. uzay-zaman kırıldığı anda iki boyutta birbirine yaklaşarak ara boyutların desteği ile objeyi boyutlar arasında transfer ediyor.

{$izah}

Boyutlar Arası Geçiş Türleri

Şu anda boyutlar arası geçiş türlerinden yalnızca 3'ü bilinmektedir.

Portallar

Portallar boyutlar arası geçiş için kullanılan en yaygın yöntemdir. Portal uzay zamanı tek bir bölgede kırarak ara boyutlar olmaksızın iki boyut arası geçişi sağlar. En güvenli geçiş yoludur. Ana boyuttan ana boyuta aktarım yaptığı için ara boyutlarda sıkışıp kalmak gibi bir ihtimal düşünülemez bile.
Portallar, kapılar aracılığı ile enerji aktarımı sağlanılarak açılır. Portalın her hangi bir iskeleti yoksa portal açılmaz.
Şuana kadar inşaat edilebilen tek portal RSC-050'nin portal teknolojisidir.

Beden Aktarımı

Beden aktarımı şuan sadece RSC-050'nin 2. girişinde görülen bir boyutlar arası geçiş türüdür. Bu geçiş türünden cansız varlıklar geçiş yapamaz.
Bu beden aktarımında kişi bir uyku haznesine girer ve öteki boyutta haznede kişi kendi boyutundaki kıyafetler ile haznede uyanır. Kişi eğer o boyutta ölürse kendi boyutundaki uyku haznesinde uyanır ve öteki boyuttaki cesedi yok olur. Kişinin o boyutta kazandığı bilgiler de onunla birlikte geri gelmektedir.

Alet Kullanarak Geçiş Yapmak

Alet kullanarak geçiş yapmak bu 3 geçiş türünden en tehlikelisidir. Eğer geçiş sırasında geçişi iptal ederseniz kendinizi her hangi bir ara boyutta bulabilirsiniz. Eğer aletiniz'i bozduysanız ancak ara boyutta tamir ettiyseniz üzgünüz. Bu aletler yalnızca kendi boyutlarında tamir edilirse tekrardan çalışmaya başlar
(Deneb'in [VERİ ÇIKARTILDI]sı dışında. O alet her yerde kendini tamir edebiliyor ve çalıştırabiliyor.)


Boyutlar Arası Nesneler ile Etkileşim

Boyutlar arası nesneler ile etkileşimde bulunmakta pek bir sıkıntı bulunmamaktadır. Çünkü boyut içindeki bir şeyi yemediğiniz sürece kendi boyutunuz'un fizik kuralları sizde geçerli olacaktır. Sizi gittiğiniz boyuttan koruyan bir kalkan gibi düşünün.

Örnek olarak; Eğer ki gittiğiniz boyutta oksijen, size benzer canlılar için zararlı ise bu sizi etkilemeyecektir. Bu süreç siz o boyutta bulunan bir yiyeceği yiyene kadar devam eder.

Boyutlar Arası Elementler hakkında

Boyutlar arasında elementleri atom yapıları da farklı olabilir. Hatta bazen iki boyutta da aynı gözüken atomlar iki boyutta da farklı elementler olabilirler.

eğer iki boyutta da farklı hallerde ise ve bu iki element yan yana getirilirse hiç bir tepkime gerçekleştiremezler.

Bir boyutta katı olan atom yapıları bir boyutta gaz olabilirler.

Boyutlar Arası Canlılar ile Etkileşim

Boyutlar arası canlılar bulundukları boyutun fizik kurallarına göre evrimleşip günümüze gelmiş canlılardır.
Aralarında akıllı yaşam formlarının da olduğu 11 farklı boyutta tam 1.000.232 farklı canlı türü keşfedilmiş ve araştırılmıştır.

Boyutlar Arası Yiyecekler ile Etkileşim

Boyutlar arası yiyecekleri yerseniz artık o boyutun fizik kurallarına göre şekillenmeye başlarsınız.
Yani eğer canlıların gaz benzeri bir yapıya sahipse ve siz o boyuttan bir besini yerseniz yavaş yavaş siz de gaz benzeri bir yapıya bürünebilirsiniz. Eğer tekrar kendi boyutundaki halinize dönmek istiyorsanız da kendi boyutunuzda ki bir besini tüketin. Eski halinize döneceksiniz.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License