RSC-048
rating: +30+x


medium.jpg

RSC-048-1

{$izah}

Keşif: 19██ yılında Birleşik Krallık'ta bir dizi bilinmeyen kayıpların araştırılması sırasında keşfedildi. Yerel bir evin arka bahçesine yapılan baskın sırasında, araştırmacılar RSC-048-1'in yanı sıra birkaç ceset örneğini buldular. RSC-048-1 kaçtı ve 3 ay boyunca izlendi. ████████ kentinde özel bir operasyon sırasında RSC-048-1 SAS Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. RSC-048 için özel bir tampon bölge oluşturuldu ve adına Alan-048 denildi böylelikle Kurum denetimine girmiş oldu. Alan-048'e yakın şehir, kasaba veya köylerde yaşayan kişilere █ sınıfı hafıza unutma ilacı enjekte edildi ve kişiler Kurum tarafından uzaklaştırıldı.

Özel Muhafaza Protokolleri: RSC-048, Tesis-053'te 3 ana bölgeye ayrılmış bir şekilde 7/24 gözetim altında tutulacaktır.

3 ana bölge şöyledir;

  • Yeşil Alan: Yeşil alanda RSC-048 yetkili personeller tarafından analiz edilir, incelenir ve rapor edilir. Raporlar AD Konseyi tarafından onay aldıktan sonra Sektör-2'de bulunan ofislerde tekrardan incelenmek üzerine saklanır. RSC-048 için görevlendirilmiş DTF Birimlerinin kışlası, güvenlik birimi zırh ve cephanelik, denek kontrol kanadı, site bakım, teknik servis, sağlık hizmetleri kanadı, laboratuvar ve depo bulunmaktadır.
  • Sarı Alan: RSC-048'in dengesiz doğası nedeniyle 20 metrelik, hesaplanan tekillik noktası, deneysel alaşım ve takviyeli betondan oluşan tadil edilmiş yüksek güvenlikli bir duvar ile RSC-048 takip edilmektedir. Elektromanyetik bir “Kubbe”'den oluşan bölümden RSC-048 takip edilir. Duvarın üst kısmında 1 metrelik elektromanyetik tellerden oluşur. Sarı alanda Kurumun aktif ████ görevli Zeta-X personeli, ███ rezerve Zeta-X personeli bulunmaktadır. Bu alana sadece RSC-IYK1 tarafından yazılı izini olan ordu personelleri erişebilirler. Ayrıca Kurum tarafından görevlendirilmiş özel keskin nişancılar duvardan belirli saatler arasında RSC-048'i izlerler herhangi bir protokol ihlali olursa mesela yetkisiz personelin "kırmızı alana erişimi" erişim sağlayan yetkisiz personel keskin nişancılar tarafından vurulacaktır. Her biri beş kişilik bir ekipten oluşan toplam yirmi nöbetçi ekip alanda kalıcı olarak kalacak ve saat başı kara, hava ve deniz yoluyla belirlenen alanda devriye gezecek. Herhangi bir dış partiyle havada veya denizde karşılaşılırsa, nöbetçi ekipler onları şehirden uzak tutmak ve engellemek zorundadır. Herhangi bir yetkisiz kişi Alan-048'e erişim sağlamayı başarırsa, Prosedür gereği onu infaz etmeden önce mağdur olarak Bölge-█ alacak ve onu ağır şartlarda sorgulayacaktır. Daha sonra Prosedür gerektiği şekilde onu [GİZLENMİŞ VERİ] şeklinde imha edecektir.
  • Kırmızı Bölge: RSC-048'in bulunduğu 650m2'lik alanı kapsamaktadır. Bu alandan henüz bilinmeyen bir kaynak üzerinden yayılan sinirleri rahatsız eden bir ses duyulması durumunda, Alan-048 bünyesindeki Kurum personeli hemen koruyucu kulak tıkacı takmak ve şu anda kurulan Sarı Bölgesinin ötesinde iki kilometrelik (2 km) çevreden konumlarından çekilmek durumundadır. Bu durum Kurumun bilim personeline derhal bilgilendirilecektir. Yeniden düzenleme olayının ardından, Kurum bilim personeli alanı araştırıp Prosedür ███-██████ kullanarak yeni Kırmızı ve Sarı bölgelerin sınırlarını belirleyecektir. İşitsel uyanıklığı sürdürme zorunluluğu nedeniyle, gözlem alanında hiçbir kişisel müzik cihazına veya gerekli donanıma ait telsizlere izin verilmeyecektir.

RSC-048'den bir anormal nesne veya yaratık çıkış yapıp ihlal girişimine başvurursa aktif personelin 048-CB Seri numarasını araması gerekir kısa bir süre içinde Epsilon-25 ağır silahları kuşanıp o anormal varlığı (artık adı RSC-048-2)'yi durdurması gerekir, eğer RSC-048 Alan-048'den kaçabilirse standart protokoller başarısız olduğu için önce Mono-12 sonra Tango-1, Alan-048'e gönderilecektir her ihtimale karşı yakın şehir, köy vs. alanlarda Acil Durum Kanalı aktifleştirilecek ve siviller boşalttıktan sonra bölgeye Beta-99 yerleştirilecek ve TKİ'nin emri ile RSC-048-2 muhafaza altına alma operasyonu gerçekleştirilecektir.

RSC-048-1, Tesis-017'de 10x10 metrelik bir çelik, demir ve kurşun ile güçlendirilmiş güvenli muhafaza odasında muhafaza edilmelidir. RSC-048'e yalnızca AD Konseyi tarafından [VERİ GİZLENDİ] yazılı izni olan kişiler RSC-048-1'e erişebilirler. Ayrıca Personeller muhafaza alanına giriş yaptıkları zaman kapılar her zaman altı (6) kez kilitlenmelidir. Herhangi bir zamanda RSC-048-1'in muhafaza alanı dışında en az on (10) silahlı Zeta-X muhafız nakledilecek. Muhafızlar her zaman dışarıda kalmalı ve hiçbir koşul altında muhafaza odasında bulunmamalıdır.

Açıklama: RSC-048, 650m2'lik bir alanı kapsayan bir alandır. Bu alanda 200 m uzunluğunda yürüyebileceğiniz bir yolu vardır. Ayrıca bu alanda 1 adet alışveriş merkezi ve 25 adet ev vardır. RSC-048'in tam noktası ise evin arka bahçesinde bulunan bir trambolin evi bulunmaktadır. Bu alanda herhangi bir boyut vs. bir şeye rastlanmamıştır fakat giren kişinin oradan bir daha çıkamadığı gözlemlenmiştir. 19██ yılında yaşanan kayıp vakaları yüzünden o bölge terkedilmiştir.

RSC-048-1, yaklaşık 2.10 metre yüksekliğinde ölçüm yapan insansı bir yaratıktır. RSC-048-1'in çok saldırgan, çevik, güçlü ve hızlı olduğu deneyler ile kanıtlanmıştır. Derisi tavuk tüylerinden oluşmaktadır ancak bazı bölgeleri insanlara çok benzemektedir fakat aynı değildir. Cinsel organı veya boşaltım yapabilmek için kullanabileceği bir organ yoktur, ayrıca RSC-048-1'in yüzünde herhangi bir burun veya kulak benzeri duyu organları bulunmamaktadır. RSC-048-1 şuan pasiftir, RSC-048-1'ile yüz yüze iletişim kurmaya çalışan herhangi bir kişi 10 dakika sonra RSC-048-1'den rahatsız olmaya başlayacak ve hafif çaplı halüsinasyon, paranoya belirtilerini göstermeye başlayacaktır, bu yüzden Kurumun araştırmacı personelleri RSC-048-1 ile 10 dakikadan fazla konuşamaz ve göz göze iletişim kuramaz.

RSC-048'in Muhafaza Edildiği Yer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License