RSC-059
rating: +40+x


.

Keşif: ██/██/19██ yılında █████'nin ████ şehrine bağlı ███ Dağlarına giden kişilerin kayboluşları ve bunun devam eden bir olay olması nedeniyle RSC kurumu ██████ Hükümeti ile harekete geçmiş ve ███ Dağlarında ██████ bölgesinde bir radyo istasyonu bulunmuştur. İstasyona giren DTF ekipleri belirlenemeyen bir canlının saldırısına uğramış ve canlı etkisiz hale getirilmiştir. Olay sonrasında istasyon RSC kurumuna verilmiş ve araştırmalar başlamıştır.

Saklama Prosedürleri: RSC-059'un girişi, Dr.████ tarafından yapılmış kilitle mühürlenmiştir. Kilitin ve mührün özellikleri aşağıda verilmiştir:

Kilide izinsiz dokunan kişilerin parmak izleri alınır, ve kayıtlara geçer. Parmak izi alındıktan sonra kişinin kaydı bulunur ve yeri saptanır. Kişi sorguya alınır ve hafıza silici ilaç verilerek serbest bırakılır. Eğer kişi kaçar, sorguya girmeyi reddederse infaz edilebilir.
Kilit, paslı ve eski gözükmesi için yüzeyi değiştirilmiştir. Bunun dışında kilit, yerinden çıkarılamaz, eritilemez veya kırılamaz. Dışarıdan bir tehdit algıladığında kilidin yanındaki delikten [VERİ GİZLENMİŞTİR]. Böylece kişinin ortamdan uzaklaşması sağlanır.
Kilidin açılması için Dr. ████'den izin alınmalıdır ve ondan sonra Sektör-70'teki giriş kartlarından biri alınmalıdır. Kilidin sesli bir giriş komutu da vardır. Bu komut her yıl değiştirilmektedir.

RSC-059'un içine, kendi sinyalleri dışında, iletişimi kesecek sinyal bozucular yerleştirilmiştir. Herhangi bir uydu, telsiz, radyo vb. cihazlar RSC-059'un yanında çalışmaz hale gelir. RSC-059 ile ilgilenecek personellerin veya DTF birliklerinin cihazları, sinyal bozuculara göre düzenlenecektir.

Yakın bölgelerde beklenmedik bir elektrik arızası, sinyal kesintisi vb. olaylar yaşanırsa RSC-059'a en kısa zamanda bir DTF birliği gönderilmelidir.

Açıklama: RSC-059, 19██ yıllarında [VERİ GİZLENMİŞTİR] için kullanılmış bir radyo istasyonudur. [VERİ GİZLENMİŞTİR] yüzünden istasyon ve radyo kanalı 19██'ta kapatılmıştır. Yapının içi, normal bir radyo istasyonuna benzese de, içinde acil müdahale ünitesi, ██ sunucunun bulunduğu bir sistem odası, [VERİ GİZLENMİŞTİR] de vardır. Kuruma bağlı 3 sinyal alıcı/verici vardır. Üçü de, normal elektrik direklerine benzemesi için düzenlenmiştir. Bu sinyal alıcı/vericiler, ekzosferde bulunan 2 tane uyduya bağlıdır. Bu iki uydunun görüntüleri, aldığı/verdiği sinyaller NASA tarafından gizlenmektedir (Kurum, NASA ile işbirliğinde çalışıyor. NASA, bu görüntüleri ve sinyalleri toplumdan gizlemeyi kabul etmiştir). Alınan sinyaller hem RSC-059'a, hem de Tesis-48'e gelmektedir. (RSC-059'da bulunan sinyal alıcılarının frekansları Tesis-48'teki yapay sinyal alıcılara da uygulandı)

Yapının içerisinde, sistem odasında, bir tünel bulunmaktadır. Bu tünel, keşiften hemen sonra bulunmuştur. Tünelin girişine ve yapısına bakılırsa, dışarıdakileri tünelden uzak tutmak için değil, içerisindekileri orada tutmak için tasarlanmışa benziyor. Tünelin 5 metre²lik bir girişi vardır. Sistem odasındaki bir şalter yardımıyla açılıp kapanmaktadır. Tünelin aşağıya doğru inen merdivenleri vardır. Bu merdivenler yaklaşık 15 metre aşağı inmektedir. Merdivenlerin bitiminde bir asansör bulunur. Yapı, her ne kadar 19██'ta kurulmuş olmasına rağmen, bu asansör oldukça modern gözükür. Hidrolik basınçla çalışan bu asansörün sadece 2 kata gidebilme özelliği vardır: Zemin, (Tünelin bulunduğu kat) ve -1 (Zemin kattan 3 kilometre daha aşağıda bir kat). Yapıdaki sunucuların, sinyal alıcı/vericilerinin güç kaynağı ve çoğu kablonun kökeni bu kata aittir.

RSC-059'un olduğu son bölgeye girildiği zaman, zaman kavramı kişilere göre değişmektedir (bu değişim 10-5 dakika arası olmaktadır) bölgede bulunan tek bir kapı vardır, kapı paslanmış bir çelikten oluşmaktadır ve dışardan bir anormallik belirtmez. kapı tutulup çekildiği zaman doğrudan bakılamayacak derecede fazla olan bir ışık gözükür, belirli kısa bir zaman sonra kapıya yakın olan kişi veya herhangi bir şey aniden kaybolur ve aynı şekilde kapı kapanır, kapı 1 saat boyunca kilitli kalmaktadır, kapı anormal olarak asla açılmaz.

RSC-059 yüzünden kaybolan cisim ve kişilere ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok, kurum öğrenme yollarında hepsinde başarısız oldu.

RSC-059'un Bulunduğu Yer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License