RSC-101
m%C3%BChendislik

Attention!

This page work in progress, as soon as it's possible page will be update.


Lambda Kırmızı_Seviye

Sınıflandırma Numarası: 101

Nesne Sınıfı: Lambda

Anomali Türü: Mikroskobik Anomali

Keşif: RSC-101 New Mexico Eyaletinin ██████ Adlı küçük bir kasabasında ortaya çıkmıştır.Kasabadan 2 ay boyunca hiç haber gelmeyince ████████ adlı şehirden 4 polis memuru kasabaya gönderilmiştir.Bu polis ekibindende haber kesilince o bölgeye Helikopterler ile Özel Tim ekipleri yollanmıştır.Helikopterin kamerası kasabada garip garip dolaşan vatandaşlar kaydetmiştir.Özel Tim ekipleri kasabaya inince bu vatandaşlar tarafından saldırya uğramıştır ve Çoğu özel tim operatörleri öldürülmüştür.Bu olay sonucunda Kasabaya RSC Kurumu tarafından 20 Kişilik bir hazmat takımı ve kasabayı temizlemek için 50 kişilik bir DTF Ordusu Gönderilmiştir.Ve hazmat takımı anomalinin yayılmasını başarıyla engelleyip bu anomaliyi
Site-█'a göndermiştir.

Saklama Prosedürleri: RSC-101 odaya herhangi bir hava girişi ve çıkışı olmayan bir odada korunmalıdır.Bu Sayede RSC-101'in hava yoluyla yayılması imkansız olacaktır.Duvarlar Granit-Kurşun ve Kompakt tip filtreler ile kaplanmıştır.Odaya girimek Hava Temizleme bölgesinden geçilmelidir.Çıkış içinse Dezenfeksiyon odasından geçilmelidir.Odaya girmek için Seviye-A tam korumalı Hazmat giysisi gereklidir.

Açıklama:RSC-101 bir mikroskobik canlıdır bir tedavi yoktur. Kökeni bilinmemekle birlikte RSC-101 dünya üzerinde ██ yıldır bulunduğu öne sürülmektedir.RSC-101 insanlara hava,su,vücut sıvıları(tükürük,kan),ısırık ve vektörler ile bulaşır.RSC-101 insana bulaştığı zaman ilk 48 saatte herhangi bir semptom göstermez ilk 48 saat RSC-101 için kuluçka zamanıdır.48 saatin sonunda görüşte bulanıklık,çift görme,mide bulantısı,ishal,dışkıda ve idrarda kan,farenjit,uykusuzluk,ateş,iştahta artış,otofaji,beyin hasarı ve yamyamlık gibi semptomlar insan vucüdünda görünür.Bu semptomlar görüldükden sonra hasta komaya girer ve uyandığı zaman gördüğü her canlıyı ısırmaya ve darp etmeye çalışır.Isırdığı zaman RSC-101 diğer bir insana bulaşır.İlk görüldüğü kasabada toplam 2.487 kişi hasta olmuş ve bu hastalar DTF Ordusu tarafından infaz edilmiştir.Hasta Sıfır dışında tüm enfekteler beyinsiz varlıklardır.Hasta Sıfır ise normal bir insanlardan çok güçlü bir insandır.

Hasta Sıfır kasabadan 24 kilometre uzak bir motelde bulunur hasta sıfır'ı almak için 25 kişilik bir DTF takımı kurulur.DTF Takımı lokasyona vardığı anda Hasta Sıfır Tarafından saldırıya uğrar takımın 15 operatörü o anda ölür.Geriye kalan operatörlerin çağırdığı destek ekipler lokasyona varınca geriye Kalan DTF operatörleri ile Hasta Sıfır'ı öldürürler.Cesedini otopsi yapılması için Bölge-██'a gönderirler.Otopsi yapıldıkdan sonra cesedi yakılır.

wip
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License