RSC-104
rating: +30+x


.

Keşif: ██/██/19██ yılında Güney Amerika'da Amazon havzasında oluşan anormal olaylar (medyadan gizlenmiş ve sahte vakalar yayımlanmıştır.) Kurumun İstihbarat Ajansının dikkatini çekmiş ve keşif gezisi düzenlenmiştir. Keşif gezisi sırasında RSC-104-A keşfedilmiştir.

Saklama Prosedürleri: RSC-104 olmak üzere RSC-104-A'yı içeren Tesis-012, bir Kurum ön kuruluşu olan Güvenli ve Temiz Gezegen Girişimi tarafından bir vahşi yaşam koruma alanı olarak kamuya açık bir şekilde korunmalıdır. Kurum RSC-104 içindeki vahşi yaşamla ilgili bilimsel keşifleri fosil kayıtlarında bulunan ilgili kanıtlar izlenerek yayınlanabilir.

RSC-104'e seyahat etmek isteyen sivillere hiçbir koşulda giriş izni verilmemelidir. Bu yüzden sınırları ihlal eden bir sivile önce A Sınıfı Hafıza Silme ilacı verildikten sonra [VERİ KALDIRILDI] şeklinde imha edilecektir fakat Kurum 2012 yılında bu tutumunun çok şüpheli ve agresif olduğunu düşündüğü için şu şekilde bir çözüm yolu aramıştır. RSC-104'e ihlal ettiği tespit edilen ve tüm tedavi görmemiş siviller, A Sınıfı (Retrograd, Genel) hafıza ilacı verilerek, sahte anılarla yerleştirilmeli ve serbest bırakılmalıdır.

Açıklama: RSC-104, Güney Amerika'da Amazon havzasında 500 metre²lik bir alanda bulunan bölge deki eski çağlardan kalmış dinozor topluluğuna verilen genel bir isimdir. RSC-104'ün Mezozoik Döneminin Trias zamanında ortaya çıktığı düşünülmektedir. RSC-104'ün bulunduğu bölgenin çoğunluğu ıssız, bazı kabile köylerinde RSC-104-A ise binek hayvan olarak kullanılmaktadır ayrıca bu bölge Rwanda Havzası'na özgü florayı içeriyor.

RSC-104, nesli tükenmekte olan bilinen türlerden görünüm olarak Utahraptor'a1 benzeyen fakat işlev olarak Allosaurus'a2 benzeyen garip bir türdür. Kurumun araştırmalarına göre bu iki canlının evrimleşmiş hali olarak düşünülmektedir fakat kesin bir bilgi hala yoktur. Bu tür RSC-104-A olarak nitelendirilmiştir. RSC-104-A, kışkırtılmadıkça insanlara karşı saldırganlık veya korku göstermez. Ayrıca, RSC-104-A örnekleri olarak mevcut birkaç büyük etçil veya otçul dinozor ve fosilleri Kuzey Amerika'da bulunan dinozor türleri ile aynı DNA'yı taşıdığı araştırmalar sonucu kanıtlandı.

Fosil kayıtlarında henüz tam olarak keşfedilmemiş, topluca RSC-104-B olarak bilinen birkaç RSC-104-B örneği vardır. RSC-104-B örneklerinin alışılmadık şekilde agresif oldukları bilinir ve genellikle RSC-104 içerisinde bulunan araştırmacılara ve bu bölgede yaşayan diğer hayvanlara ayrım gözetmeden saldırır. Henüz itibariyle Kurum araştırmacıları RSC-104-B'nin kökenini belirlemek için hala araştırmalarına devam ediyorlar. Şimdilik RSC-104-B türü olarak bilinen bu tür yeniden ve ayrı sınıflandırılandırılmıştır.
RSC-104-A ve RSC-104-B'nin birbirine karşı agresif bir tutum sergilemedikleri gözlemlenmiştir.

RSC-104'ün Muhafaza Edildiği Yer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License