RSC-173
m%C3%BChendislik

Attention!

This page work in progress, as soon as it's possible page will be update.


rating: +2+x


.

Keşif: Dr.████ ve Araştırmacı ████'nın alınan ihbarlar üzerine yerin altından gelen Aşırı sıcaklar1 sonucu araştırma başlamış ve kazılar sonucu RSC-173 bulunmuştur. Kazı sırasında ██ sayıda kişi yanarak ve eriyerek ölmüştür.

Saklama Prosedürleri: RSC-173 bulunduğu yerden oynatılmamış manyetik alan ile havaya kaldırılmıştır. Bulunduğu yere zıt kutuplu ultra güçlü mıknatıslar ile üst ve alt kısma yerleştirilmiş bir şekilde duracaktır ve füzyon tepkimeleri sonucu yıldız havada duracaktır bulunduğu oda ise vantablack kaplı tungsten den yapılmış bir odaya giriş ve çıkışlar kuru buz ile soğutulmuş 4 aşamalı kapılar ile yapılmış, tungsten ve vantablack ile kaplı 2 katmandan oluşan, katmanların arasına ise kuru buz ile doldurulmuş bir şekilde girilecektir. RSC-173'ün soğuması için etrafında yerleştirilen 8 adet borudan 7/24 Kuru buz dökülmelidir ve bulunduğu katman kuru buz ile doldurulmalıdır.

Açıklama: RSC-173, Türkiye'de ████ ilindeki ormanda bulunur. Yüzey sıcaklığı 3218°C, çekirdek sıcaklığı ise 210.214°C'dir. Yaydığı ışık 621 bin lümen civarındadır ve insan gözünü anında kör edebilir. Korunması ve saklanması RSC-███ Sayesinde gerçekleşmiştir. Bu RSC Kurumun lehine veya düşmanların aleyhine kullanılması hakkında deneyler yapılmış, sonuçlar Dr.████ tarafından raporlandırılmıştır. RSC-173'ün kütlesinin %71'i hidrojen, %23'ünü helyum, geri kalan kısmını ise diğer elementler oluşturuyor. RSC-173'te meydana gelen çekirdek tepkimeleri sırasında hidrojen helyuma dönüşür ve bu sırada bir miktar enerji üretilir.

RSC-173'den enerji kullanmak için tüm denemeler boşa çıkmıştır.

EK BELGE -1-

12/01/2014 tarihinde RSC-173'e kuru buz takviyesi yapan 8 borudan birinde bilinmeyen bir nedenden dolayı bir çatlak meydana geldi.

Çatlaktan sızan kuru buzun personel kontrol odasına kadar gelmesiyle birlikte çatlak fark edildi ancak çatlağı kapatmaya gelen personelin yaptığı bir hata yüzunden kurum bilim adamlarından bir tanesi "Güneş" diye adlandırılan kürenin içine küle dönüşerek can verdi. Çatlak onarıldıktan sonra personelin rütbesi ciddi bir şekilde düşürüldü.

wip
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License