RSC-201
m%C3%BChendislik

Attention!

This page work in progress, as soon as it's possible page will be update.


rsc_201

RSC-201

Lambda Yeşil_Seviye

Sınıflandırma Numarası: 201

Nesne Sınıfı: Lambda

Anomali Türü: Bölge Anomalisi

Keşif:24/05/1970 tarihinde Kola Sondajı çalışmaları başlamıştır. Kola yarımadasının Murmansk oblastında araştırma tesisi kurulmuştur. Sovyetler Birliği tarafından başlatılan proje ██/██/1975 tarihinde Bilim Birliği'ne devredildi. Projenin amacı yer kabuğunun katmanlarını incelemekti. Sondaj çalışması 15.000 km derinliğe kadar inilmesi planlanıyordu. 06/06/1979 tarihinde o zamanın en derin sondajı rekoru kırıldı. ██/██/1984 tarihinde 12.066 metreye ulaşıldı. Fakat delme ekipmanları bu derinlikte kırıldı. Daha derine ulaşılamadı. 7.000 metreye geri dönüldü, sondaj farklı bir yönden devam ettirildi. 1989 yılında 12.262 metre derinliğe ulaşıldı. Bu derinlikte beklenilen 100 °C (212 °F) sıcaklık yerine 180 °C (356 °F) gibi değerlerle karşılaşıldı. Çalışma güçlükleri artmasıyla RSC Kurumuyla proje yürütüldü. RSC Kurumundan gelen ekipmanlara rağmen delme ekipmanları arızalandı. 1990 yılında sondaj aletleri erimedi ve birkaç metre ilerleme katetti. Kazı çalışmaları beklenilenden hızlı devam etti. Yine delme ekipmanları arızalandı. Delme ekipmanlarının büyük kısmı erimişti. Bilim adamları bu erimenin normal olmadığını belirtti ve sıcaklığın ölçülmesini istedi. Ölçülen 340 °C (613 °F) sıcaklık sonrasında ölçüm aletinin bozulduğunu ve tekrar ölçüme yol açtı. Tekrarlanan ölçümler aynı değerleri gösterince bilim adamları şaşkına döndü. Isı geçirmez özel yapım mikrofonlar ile ses kaydı yapıldı. Sesler canlı olarak dinlendi. Kaydedilen seslerde yüksek seviyede çatlak sesleri ve anlaşılamayan sesler duyuldu. Canlı sesine benzemesi sonucunda bilim adamları bunun imkansız olduğunu ve volkanizma hareketlerinden kaynaklandığını belirttiler. Bilim adamları arasında çıkan tartışma sonrasında ısı geçirmez kamera ile video kaydı yapılmasına karar verildi. Anormalliğin çıktığı derinlikte kamera hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Kamerayı indiren bilim adamı kabloyu indirmediğini ve zaten bu derinliğe kadar kazıldığını belirtti. Kamera 2 dk sonra bozuldu. Kablo çıkarıldığında kameranın ve kablonun tamamen eridiğini gördüler. Sondajın dibinde bir delik veya bir mağara olduğu düşünülüyordu. Kameranın bu hızla düşmesinin başka bir sebebi olamazdı. Sondaj 10.000 metreden tekrar kazıldı. 1991 yılında Bilim Birliği projeyi RSC Kurumuna sattı. Arsa tamamen RSC Kurumuna satıldı. RSC Kurumu projeyi 20██ tarihinde RSC olarak sınıflandırdı. RSC Kurumu bu kazıyı teknik sebeplerden 1992'de durdurulduğunu kamuya duyurdu. Gerçekleşen olaylar kamudan gizlendi. 12.000 km'ye kadar olan kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler, maddeler ve rekorlar Bilim Birliği'ne bırakıldı.

Saklama Prosedürleri:RSC-201 Tesis-110'da muhafaza edilir. Tesisin etrafı tel duvarlar ile çevrilidir. RSC-201 ise binanın içindeki 10 metreküplük odada bulunmaktadır. RSC-201'in odasına seviye 1 ve üstü personeller giriş yapabilir.

Included page "component:image-block-left" does not exist (create it now)

Açıklama:RSC-201 yaklaşık 12.5 km uzunluğunda bir sondaj kuyusudur. 12.000 km'ye kadar hiçbir anormal özellik göstermemektedir. 12.000 km'den sonra yüksek sıcaklık ve teklonojik aletlerin bozulmasına yol açmaktadır. Mekanik saatlerin dahi bu derinlikte durması hiçbir şekilde açıklanamamıştır. Bilim adamları bu anomali hakkında mantıklı açıklama getirememiştir. Fakat bazı tezler ortaya atılmıştır. Bunlardan biri yeni bir maddenin bulunabileceği yönündedir. Bu madde büyük bir mağara içinde olabileceği ve mağarayı ısıtabileceği yönündedir. Bir başka tez ise RSC-001'in mekanlarından birine yakınlaşıldığı yönünde. RSC-001 bu konu hakkında bilgi vermemiştir. Bir başka tez ise buranın ye'cûc ve me'cûc kavminin bulunduğu yer olduğu yönündedir. En çok desteklenen tez RSC-001'in yeraltı bölgelerinden biri olduğudur. Ye'cûc ve me'cûc tezi çoğu doktor tarafından kabul görmemiştir. Çoğu doktorun hesaplamasına göre kazının durduğu bölgenin yakınlarında büyük boşluğa sahip bir bölge olduğu tahmin ediliyor. Kazının sonlarına doğru normale göre kazının çok hızlı bir ilerleme göstermesi de bu kanıyı destekler nitelikte. Bu düşünceye katılmayan doktorlar anormalliğin ilk kazıya engel olan sert katmanın sebep olduğunu söylüyorlar. Bu sondaj 4 koldan oluşmaktadır. İlk kol 12.066 km derinliğinde ikinci kol ise 7.000 km'de ikiye ayrılıyor ve 12.387 km derinliğe kadar ulaşıyor. Diğer üçüncü ve dördüncü kol ise ikinci kolun 10.000 km'sinde üçe ayrılıyor ve yaklaşık olarak ikinci kolun derinliğine kadar inebiliyor.

RSC_201_2

Sovyetler Birliği döneminden bir pul

1996 yılında sondaj çalışmaları tamamen sona ermiştir. 2006 yılında tekrar açılmış ve yeni teklonoji sondaj aletleri ile tekrar sondaj çalışmaları başlamıştır. Yeni video ve ses kayıtları yapılmış ve bazı robotlar gönderilmiştir. Yeni ses ve video kayıtları alınsa da daha derine ulaşılamamıştır. Sondaj aletleri de bozulmuştur. Video kaydı yapılırken kamera tekrar hızla düşmüştür. Fakat kamerada GPS ve wireless özellikleri ile daha ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. Video kayıtlarını izleyen doktorlar canlı gördüklerini söylediler ve işi bıraktılar. Bu doktorların korkusunun basına sızma tehlikesine yola açabileceğinden hafızaları silinmiştir. Hafızaları silinmesinde rağmen olayları hatırlamaları yüzünden infaz edildiler. Ses kayıtları is eski ses kayıtlarına benzerdi. Tekrar video kaydı yapıldı fakat kameranın düşmediği gözlendi. GPS özelliği bu derinlikte çalışmamıştır. Bu çalışmalar sırasında sıcaklık ölçümü yapılmak istendi. Doktorlar 340 °C (613 °F) sıcaklık değerine tekrar ulaştılar. Ölçüm aleti yukarı çıkarılırken hızla aşağı doğru gitti. Kablolar bu sefer çok hızlı aşağıya iniyordu ve çelik makara titremeye başladı. Sıcaklık ise hızla yükseliyordu. Çelik makarayı tutan çelik vidalar yerinden koptu. Çelik makara yerinden sökülerek deliğin girişini tıkadı. En son görülen sıcaklık değerinin yaklaşık 1800 °C (2073 °F) olduğunu söylediler. Gösterge bozulmuştu ve bu değerde takılı kaldı. Doktorlar bu değerden sonra bile makarının hızla döndüğünü söylüyorlar. Bilim adamları, arkeologlar, doktorlar olay yerindeki personeller kendi istekleriyle işten ayrıldı. Korktuklarını ve buradan uzaklaşmak istediklerini belirttiler. Doktor ██████ ise bu olay hakkında "Bu çelik makarayı yerinden sökecek bir güç hayal bile edemiyorum. Bu deliğin içinde her ne varsa kesinlikle öğrenmek istemiyorum. İçeride dev bir şey var. Ve o hızla ölçüm aletini çekiyor. Sanki araştırmamızı biliyor gibi." demiştir. Hafızaları silindi. Başka bir tesise götürüldüler. Sondaj çalışması aynı yıl içerisinde kapatıldı.

wip
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License