m%C3%BChendislik

Attention!

This page work in progress, as soon as it's possible page will be update.


UZMANLIK ALANLARI


Tek Yol İlimdir
Mustafa Kemal Atatürk (Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu)

İnsanoğlunun yaradılışından beri var olan akıl ve zamanla meydana gelen düşünme, merak, öğrenme isteği gibi nedenlerle çevresinde olup bitenleri sorgulamaya başlamıştır bu da nihayetinde bilimi meydana getirmiştir…

Araştırmacı personeller kendi içlerinde uzmanlık alanlarında sınıflandırılmıştır, birçok bilim dalında çalışan personel vardır, bazıları teknoloji yada botanik, yada fizik ile ilgilenen personellerdir.
Bunlardan birçoğu farklı kurumlar içinde çalışmaktadır, bundan dolayı uluslararası personellerde vardır.
RSC Kurumu her yandan bilim için gayet büyük bir bütçe vermektedir, RSC Kurumunda her bilim dalından personel olmaktadır hepsi ayrı zamanlarda ihtiyaç duyulmaktadır, bazı bilim dalları daha önemli görüldüğü için onlara özel araştırma merkezleri açılmıştır

Formal bilim
Matematik
Matematiksel mantık
Matematiksel istatistik
Bilgisayar bilimi

Fiziksel bilimler
Fizik
Uygulamalı fizik · Atom fiziği
Hesaplamalı fizik
Yoğun madde fiziği
Deneysel fizik · Mekanik
Nükleer fizik
Parçacık fiziği · Plazma fiziği
Kuantum mekaniği
Katı hâl fiziği · Teorik fizik
Termodinamik · Optik
Genel görelilik · M-Kuramı
Özel görelilik

Kimya
Simya
Analitik kimya · Astrokimya
Biyokimya · Kristalografi
Çevresel kimya · Yemek bilimi
Jeokimya · Yeşil kimya
İnorganik kimya · Malzeme bilimi
Moleküler fizik · Çekirdek kimyası
Organik kimya · Fotokimya
Fiziksel kimya · Radyokimya
Katı hâl kimyası · Stereokimya
Supramoleküler kimya
Yüzey bilimi · Teorik kimya

Astronomi
Astrofizik · Kozmoloji
Galaktik astronomi · Astrojeoloji
Gezegen bilimi · Yıldız

Yer bilimleri
Atmosfer bilimleri · Ekoloji
Ekoloji · Jeodezi
Jeoloji · Yüzey bilimi
Jeofizik · Buzul bilimi · Su bilimi
Limnoloji · Mineraloji · Okyanus bilimi
Paleoklimatoloji · Palinoloji
Fiziki coğrafya · Agroloji
Yaşam bilimleri
Biyoloji
Anatomi · Astrobiyoloji · Biyokimya
Biyocoğrafya · Biyomühendislik · Biyofizik
Davranışsal nöroloji · Biyoteknoloji
Botanik · Sitoloji · Koruma biyolojisi · Kriyobiyoloji
Gelişim biyolojisi
Ekoloji · Etnobiyoloji
Evrimsel biyoloji
Genetik
Gerontoloji · İmmünoloji · Limnoloji
Deniz biyolojisi · Mikrobiyoloji
Moleküler biyoloji · Nöroloji
Paleontoloji · Parazitoloji · Fizyoloji
Radyobiyoloji · Agroloji
Sistematik · Teorik biyoloji
Toksikoloji · Zooloji

Sosyal ve
Davranışsal bilimler

Antropoloji · Arkeoloji
Kriminoloji · Demografi
Ekonomi · Eğitim
Beşeri coğrafya · Tarih
Uluslararası ilişkiler · Hukuk
Dilbilim · Siyaset bilimi
Psikoloji · Sosyoloji

Uygulamalı bilimler
Mühendislik
Ziraat · Havacılık ve uzay · Biyomedikal
Kimya · İnşaat · Bilgisayar
Elektrik · Yangın · Genetik
Endüstri · Mekanik · Askeri
Maden · Nükleer · Yöneylem araştırması
Robotik · Yazılım

Sağlık bilimleri
Biyomühendislik · Diş hekimi
Epidemiyoloji · Sağlık hizmetleri · Tıp
Hemşire · Eczacılık · Sosyal çalışma
Veteriner tıp

Disiplinlerarası bilimler
Uygulamalı fizik · Yapay zekâ
Biyoetik · Biyoenformatik ·
Biyomedikal mühendisliği · Biyoistatistik
Bilişsel bilim · Bilgisayar dili bilimi
Sibernatik
Ekoloji
Evrimsel psikoloji · Ormancılık
Sağlık
Kütüphane bilimi · Mantık
Matematiksel biyoloji · Matematiksel fizik
Bilimsel modelleme
Göstergebilim · Sosyobiyoloji
Sistemler kuramı
Şehir planlama
Bilim felsefesi ve
bilim tarihi
Bilimsel yöntem
Bilim tarihi
Bilim felsefesi
Bilim politikası
Sınırbilim
Sözdebilim

Araştırma Merkezleri

bazı bilim dalları daha önemli görüldüğü için onlara özel araştırma merkezleri açılmıştır

Fizik Araştırma Merkezi

Anormal varlıkların ve olguların fizik kanunları üzerindeki mantığını anlamak için Fizik Araştırma Merkezine kayıtlı olan araştırmacı göreve atanır, ve varlık incelenir.

Astronomi Bilimleri Araştırma Merkezi

Astronomi yada Kozmolojik varlıklar bu çapıdan incelenebilir, gözlemlerin günümüzün teknolojisi ile biraz zor olmasından dolayı, uydular ve gözlemler sayesinde varlık incelenebilir eğer varlık incelenebilicek bir yakınlıktaysa kurumun uzay teknolojisi bölümündeki personel ile ortak çalışılmalıdır,
Astronomi Merkezini şu an Mr.Vortex (AD-4) yönetmektedir Astronomi merkezindeki en üst seviyeli personel ise Mrs.Novadır.

Biyoloji Araştırma Merkezi

Biyoloji üzerinde olan anormal varlıklar burda araştırılmaktadır, botanik ve genetik varlıklarda burda araştırılır. Biyoloji Araştırma Merkezindeki en üst seviyeli personel ise Dr.Demodur.

Mekanik - Teknolojik

Program, alet, makine, sistem, v.b birçok şey burda araştırılmaktadır varlıkların araştırılması sanal ortamda olur ve gözlemlenebilme olaylarıda aynı şekilde sanaldadır.

wip
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License