HONİALILAR
İlişkiler:İttifak


Honianl.png

Bir Honialı'nın Temsili resmi.

Honialı'ların Biyolojik Özellikleri: Honian, Taksonomik adıyla intelligentes spineta lacertos türüne mensuptur. Dik duruşa, görece gelişmiş bir beyne, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine sahiptir. Bu yetenekleri çevrelerindeki diğer türlerden farklı olarak kullanış amacı geniş araç-gereç yapımına imkân sağlamıştır. Kendisinin farkında olması, rasyonelliği ve zekâsı gibi yüksek seviyede düşünmesini sağlayan özellikler Honialıyı "Honian" yapan nitelikler olarak sayılmaktadır. Honian ırkına mensup dişilerin boy ortalaması 1.65, erkeklerde ise 1.85 olduğu gözlemlenmiştir. Honialılar insansı kertenkeleye benzemektedirler ancak memelilerdir. Türün ten rengi dişilerde daha açık olmak üzere mor ve tonlarıdır. Türün rejenerasyon özellikleri sadece kuyrukları ile sınırlı kalmayıp hayati organları dışında bir çok uzuv ve organı rejenare edebilmektedirler. Bu rejenerasyon süresi erkek bireylerde dişilerden daha hızlı gerçekleşmektedir.


Honialı Davranışları(İnsan davranışları dahil değildir)

Ayrılamama

Honian ırkı toplumdan ve çoğunluktan pek ayrılamama içgüdüsüne sahiptir. Türe mensup kişiler topluluktan ayrılırsa bir süre sonra psikolojik sorunlar yaşar.(Topluluğun insan çoğunluklu olması dahildir.)

Düşük Korku

Honian ırkının düşük adrenalin hormonu salgısı ve rejenerasyon özellikleri sayesinde kendilerine olan güvenleri ile kendilerinden büyük canlılar ile baş edebilmişlerdir.


Honian Vücudu

Honialılar, alet kullanabilmesini sağlayan, kolların serbest olduğu dik bir vücuda sahiptir. Beyni soyut düşünme, anlam verme, konuşma ve kendini gözleyebilme yeteneklerine sahiptir.

Alet kullanabilmesi ve zihninin özellikleriyle Honialıyı çevresindeki diğer canlılardan ayrılır. Doğayı anlayabilir, denetimi altına alabilir ve kendi amaçları doğrultusunda doğanın güçlerini kullanabilir.

Honialıların Gelişim Evreleri

  • Bebeklik (0-4 yaş)
  • Çocukluk (4-13 yaş)
  • Ergenlik (13-23 yaş)
  • Yetişkinlik (23-57 yaş)
  • Krigofin1 (57-64)
  • Yaşlılık (64 yaş ve üzeri)

Honian Psikolojisi

İrade ve Bilinç

Honian zihninin temel özelliği bilinçtir. Bilinç ile birlikte, kendini gözleyebilme, zamanı algılayabilme ve özgür irade Honialılarda bulunan özel niteliklerdir. Psikoloji bilimsel bakış açısı ile Honian zihnini incelerken, dinler değer yargıları ile Honialıyı inceler. Yapılan davranışın iyi veya kötü olması ile ilgilenir.

Akıl

Honialı aklının temeli bilinçtir. Bu bilinç Honialının kendisi ve çevresi ile ilişkisini düzenlemesini sağlar. Honialıyı diğer canlılardan ayıran temel özellik olarak bilinci kabul edebiliriz.(İnsanlar ve diğer akıllı yaşam formları dahil değildir.) Honialılar ayrıca özgür iradeye ve zaman bilincine de sahiptir.

Toplum

Honialılar, aşırı gelişmiş sosyal yapılar kurmuşlardır. Bu yapılar duruma göre aynı amaca yönelik birlik veya rakip olabilirler. Aile en temel sosyal yapı sayılabilir. Güvenlik ve adalet için devletler kurmuşlardır. Aynı dili konuşanlar milletleri oluşturmuşlardır.


Dil

Honialıların dil tarihi hakkında neredeyse hiç bir bilgi Honia hükümeti tarafından kuruma verilmemiştir.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License