Chaos Breviaire Du Gesandte

Item #: 0025
S.I.S #: Chaos Breviaire Du Gesandte
S.I.S #: EOW-9

Anomali Farkedilme Tarihi #: 01/12/19██

Anomali Hakkında Bilgi #: Item #0025, bilinmeyen bir türe ait olan ve sıklıkla kullandığı at sayesinde istediği yerde olabilme veya darbe ya da hasar aldığı zaman hızlı bir biçimde adapte olabilme sağlayabilen insana benzeyen fakat bir tür hayaletimsi varlıktır. Anormal özelliği kişilerin aklını çelmeye çalışarak bulunduğu alanda kaos çıkmasını sağlar ve bu kaos ile beslenir. Yeteri kadar güce ulaşırsa mutlak kaos düzenini kullanarak dünyaya hükmedeceğini iddia etmektedir. Genelde kişiler onu fiziksel olarak tanımlayamazlar çünkü kurbanının bilincine girdikçe kendini görünmez bir şekilde kişilerin akıllarına kötü düşünce sokmaya başlar. Bu duruma çok fazla maruz kalan kişilerde ruhsal rahatsızlıklar görülmektedir. Chaos Breviaire Du Gesandte, ayrıca seçtiği kurbanlarını kötü amaçlara hizmet etmek için kullanmaktadır.

Anomali Muhafaza Prosedürleri #: Item #0025, Site-█'nin Sector-5 kanadındaki özel muhafaza odasında bulunmaktadır. Item #0025'e CIRCUMSPICO-3 altındaki personel için belirlenmiş alan dışında anomaliye 100 m'den fazla yaklaşmak kesinlikle yasaktır. İzini olan araştırma personeleri sadece deney için bu bölgeye erişebilir Ayrıca alanda ise askeri kuvvetler (WTF) ve anomalinin ihlal etmesi durumunda bölgeyi karantina altına almak ve çevre alanda bulunan sivilleri koruma altına almak için hazırda bekleyen seçkin elit bir askeri kuvvet (WTF) “Chaos-Propheten” vardır. Herhangi bir ihlalde bu "025 CP-NW" kanalı aktifleştirilecektir.

Anomalinin üzerinde yapılan tüm araştırmaların raporları Yönetmen Adolf'un onayı olmadan izin verilmez eğer yeni bir özelliği keşfedilirse Direktör Erwin'e iletilecek ve Bilim Konseyi üyesi olan herkes acil durum toplantısına çağırılacaktır. "Şuanlık araştırmalar askıya alınmıştır."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License