Konfeksiyonel Virüs
m%C3%BChendislik

Attention!

This page work in progress, as soon as it's possible page will be update.


örnek

Item #: 0019

Item #: 0019
S.I.S #: Konfeksiyonel Virüs
S.I.S #: EOW-2

Anomali Keşfedilme Tarihi #: █/██/199█

Anomali Hakkında Bilgi #: Anomali , bakterileri enfekte eden bir virüstür. Ökaryotları enfekte eden virüsler gibi büyük bir yapısal ve işlevsel çeşitlilik vardır. Tipik olarak proteinden oluşan bir kabuk ve içinde yer alan genetik malzemeden oluşurlar fakat Anomali bakterileri enfekte etmekten çok onu ters transkriptaz benzeri bir enzim oluşturur. Bu ters transkriptaz benzeri enzimin tam yapısı hala araştırılmaktadır ama genel olarak enzim hücresel organeller içermezler ve antibiyotiklerden etkilenmez. İnsan genomuna integre olmuş faj DNA’sı henüz saptanmamıştır. Ancak evrim sırasında girmiş ve yitirilmiş olmadığı düşünülmektedir. Ancak insan vücudunda faj DNA’sının düzenli olarak bulunmadığı ve bağışıklık işlevleri ya da tümör hücreleri ile etkileşime girmediği öğrenilmiştir. Bu anomali büyüklük olarak 20 ila 200 nm (nanometre) arasında olmaktadır.

İnfeksiyon Tipleri ;

  • 1- Lytic İnfeksiyon: Bu tip fajlar infekte ettikleri bakteriyi parçalarlar. Bunlara virulent faj da denir. Bu tip fajlar katı besiyerinde üretilen bakterinin üzerine faj sıvısı damlatılarak saptanır. Faj damlatılan alanlarda plaklar oluşur.
  • 2- Non-lytic İnfeksiyon: Bu tip infeksiyonlarda bakteri faj tarafından istila edilmesine karşın fajlar bakterinin parçalanmasına neden olmazlar, beslenme ve çoğalmasını etkilemezler. Bu tip fajlara temperate fajlar da denir.
  • 3- Latent İnfeksiyon: Faj genetik materyali bakteri genomuna entegre olur ve onun bir devamı haline gelir. Buna profaj da denir. Bakteri DNA’sı ile birlikte replike olur. Bu duruma lysogeny, bu durumdaki bakteriye lysogenic bakteri denir. Bu durumdaki fajlar bazı özel etkiler altında (uv ışınları, mitomisin) aktif hale geçip bakteriyi parçalayabilir ve bakteri dışına çıkabilir.

Anomali Muhafaza Prosedürleri #: Anomali , Site-█'nin Sector-3 kanadındaki güvenli muhafaza odalarında muhafaza edilir. Anomalinin muhafaza alanı 2 bölümden oluşmaktadır herhangi bir deney sırasında önce ikinci kapı açılır , ikinci kapı kapandıktan sonra ana kapı açılır ve denek muhafaza alanına girer. Deney başlamadan önce Kurum Personelleri muhafaza alanındaki özel kıyafetleri giymesi gerekmektedir.

Anomalinin üzerinde yapılan tüm araştırmaların raporları Yönetmen Adolf'un onayı olmadan izin verilmez eğer yeni bir özelliği keşfedilirse Direktör Erwin'e iletilecek ve Bilim Konseyi üyesi olan herkes acil durum toplantısına çağırılacaktır.

wip
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License