Güçlü Varlık
m%C3%BChendislik

Attention!

This page work in progress, as soon as it's possible page will be update.


Item #: 0001
S.I.S #: Güçlü Varlık
S.I.S #: EOR-XSK (End Of Realm - Xertoal Send Kill)

Anomali Farkedilme Tarihi #: █/██/1054

Anomali Hakkında Bilgi #: Item #0001 karadeliğin içinde yaşayan bir varlıktır. Anormal özelliği, evrendeki karanlık enerjiyi yıkıcı bir patlayıcı güce dönüştürebilmektedir. Fakat, karadelik bir yıldız yuttuğunda Düşen Yıldız moduna geçmektedir ve o patlayıcı güç bir boyutlar arası yırtık oluşturabilir. Bu yırtığın içinden geçip başka boyutları yok edebilecek bir anormal enerji patlatır. Bu enerjinin adına Kurum Araştırmacıları "Xertoal Enerjisi" adını vermişlerdir. Item #0001 bir astronot tarafından karadeliğin içinde gözlemlendi. Genel olarak Item #0001 fiziksel olarak 2 kollu meditasyon yapan bir kurt gibi gözükmektedir. Eğer boyutları yok ederse gerçekliği yok etmesine yarayan gardiyanları ortaya çıkar. Bu gardiyanlar "Kurukafa Gardiyanları" olarak bilinir. Gardiyanlar Xertoal Enerjisi'nden yapılmış bir kılıç taşırlar ve her darbeleri gerçekliği yavaş yavaş yok eder. Item #0001'i kontrol altında tutmak başarı ile sonuçlandı fakat bir hata onu aktifleştirip sinirinden gerçeklik dahil her şeyi yok edebilir. Onu tutmak için gereken şey Çılgınlık Manyetik Alanıdır. Item #0001 kanıtlara göre bir kere gerçekliği yok etmiştir. Sonrasında bilinmeyen bir şekilde geri oluşmuştur.

Anomali Muhafaza Prosedürleri #: Item #0001 , Site-█'nin Sector-X kanadındaki özel muhafaza bölgesinde bulunmaktadır. Item #0001'e 100 m'den fazla yaklaşmak kesinlikle yasaktır. 100 m'den sonrası kırmızı bölge olarak adlandırılır onun dışındaki 200 m'lik alan sarı bölgedir bu bölgede çeşitli kara büyü ile uğraşan rahipler ve baş rahipler bulunmaktadır. Sarı alanın dışındaki 500 m'lik bölge yeşil alan olarak adlandırılmıştırtır. Alanda ise askeri kuvvetler (WTF) ve bir adet nükleer bomba vardır herhangi bir ihlalde "001 Alpha Nuclear Warhead" aktifleştirilecektir.

Anomalinin üzerinde yapılan tüm araştırmaların raporları Yönetmen Adolf'un onayı olmadan izin verilmez eğer yeni bir özelliği keşfedilirse Direktör Erwin'e iletilecek ve Bilim Konseyi üyesi olan herkes acil durum toplantısına çağırılacaktır. "Şuanlık araştırmalar yasaklanmıştır."

wip
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License