RSC-003


Saklama Prosedürleri: RSC-003 Kano adlı arazide bulunan bir yerdir. Dolayısıyla muhafazası için özel olarak Bölge-04 inşa edilmiştir ve Bölge-04'e sadece araştırmacı, güvenlik birimleri ile yetkili personel bulunabilir. Bölge-04 ve çevresi tamamen sivillerden izole olmakla beraber sivillerin bölgeye girmesi yasaklanmıştır. Herhangi bir sivilin Bölge-04'e yaklaşması veya girmesi durumunda C sınıfı unutma ilacı verilecektir, Bölge-04'ün dışında bulunan birçok kamera RSC-003'ün faaliyetlerini izlemek zorundadır ve RSC-003'ün herhangi bir değişiklik geçirmesi halinde Tesis-3'teki personelin yetkili personele haber vermesi gerekmektedir.
Herhangi bir bilgi ihlali (Medyaya sızması v.b.) durumunda medyada bulunan bilgilerin tamamı kaldırılmalıdır.

Açıklama: RSC-003 Kano adlındaki arazide bulunan bir zaman anomalisidir, RSC-003 belirli bir alanı kapsar ve bu alan geçildikten sonra zaman algısı tamamen durur. Her ne kadar cisimler ve maddeler hareket edebilse de gökyüzü aynı kalmaktadır, RSC-003'ün gökyüzüne yaptığı etki gün batımını andırmaktadır. RSC-003'ün anormal özellikleri ve doğası halen tam olarak anlaşılmış değildir, RSC-003'e etki eden hiçbir sebep olmamasına rağmen RSC-003 faaliyetlerine devam etmektedir. RSC-003'ün faaliyetleri şuana kadar herhangi bir zarara yol açmadı, fakat bazı personeller bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Eklenti-1: RSC-003'ün gökyüzünde kapladığı bir alan olmasından kurum endişelendiği için Dron ve hava araçları ile RSC-003'ün olduğu bölge taradı, RSC-003'ün sadece yerden 380 metre yüksekte faaliyet gösterdiği rapor edildi.

Eklenti-2: RSC-003'ün etki alanında inceleme yapıldı, birçok gök cismi üzerinde belirlenemeyen cisimler tespit edildi ve cisimlere yakından bakılmasına rağmen cisimler hiçbir şekilde tam olarak gözlemlenemedi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License