RSC-004


Saklama Prosedürleri: RSC-004, Tesis-51'de 16 metre²lik bir odada saklanmalıdır, haftanın beş günü RSC-004'e bakım yapılmalıdır, RSC-004 her gün akşama doğru sulanmak zorundadır. RSC-004 iyi drene edilmiş toprağa ihtiyaç duyar ve genelde kumlu topraklar gerekir, bu sebeple RSC-004 için toprağın pH değeri 6-7 arasında olmalıdır. Eğer toprak alkali ise pH düşürmek için kükürt kullanılmalıdır ve RSC-004'ün bulunduğu oda nemli olmak zorundadır.

Açıklama: RSC-004'ün anormal doğası tamamen bilinmemekle birlikte RSC-004'ün yapısı görünüşte bir muz ağacıdır, fakat RSC-004'ün yapısı tamamen farklıdır. RSC-004'ün yapısı dünyada bulunan hiçbir organik organizmaya benzemez ve bununla birlikte RSC-004'ün verdiği meyvelerin yapısı bir muzdan farklıdır. RSC-004'ten çıkan birçok meyvenin kabuğu bir muzu andırır fakat RSC-004-A'ların1 hepsi içerisinde birçok meyve ya da materyal içermektedir, meyve olanların birçoğu çilek, elma ve bunun gibi meyveler içermektedir. Şuana kadar yetişmiş hiçbir RSC-004-A'dan sebze çıkmamıştır.

RSC-004-A'dan et ürünlerinin de çıktığı gözlemlenmiştir. Denekler RSC-004-A'da ki ürünleri yediler ve bir etki yaşamadılar, RSC-004-A'dan materyal çıktığı da gözlemlenmiştir, örnek olarak sıvı yapıştırıcı, metal, tuğlayı verebiliriz. Bu tür maddelerin nasıl ortaya çıktığı halen çözülememiştir.

RSC-004 Deneyleri

ID: 00-00-02


Nesne: RSC-004-3
Tarih: ██/██/19██
Sonuç: RSC-004'ten çıkan meyve tamamen su içeriyordu muzun kabuğu söküldüğü anda su döküldü ve deney sonlandı.

Nesne: RSC-004-18
Tarih: ██/██/20██
Sonuç: RSC-004'ten çıkan meyve tamamen çilekten oluşuyordu, denek ürünü yedi ve anormal bir şeyin olmadığını belirtti.

Nesne: RSC-004-12
Tarih: ██/██/19██
Sonuç: RSC-004'ten çıkan meyve çıktığı anda yanmaya başladı. Personeller yangını başlamadan söndürdüler ve başlana detaylı araştırmalar sonucu çıkan materyalin bir lav olduğu anlaşıldı.

Nesne: RSC-004-5
Tarih: ██/██/████
Sonuç: RSC-004'ten çıkan meyve bir domuz sosisiydi, denek yedi ve iyi hissetmediğini belirtti. Üç saatin ardından denek hayatını kaybetti, otopsi yapıldıktan sonra deneğin içinden kurtçuk çıktığını ve organlarını yediği anlaşıldı fakat RSC-004-5'ten bir kalıntı bulunamadı.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License