RSC-007


Saklama Prosedürleri: RSC-007, ██/09/2013'teki faaliyetinden sonra güvence altına alınmış bulunmaktadır. RSC-007, Tesis-53'teki Sektör B'de geniş bir odanın içinde saklanmak zorundadır, RSC-007'nin yaratacağı etkilerden korunmak adına personel koruyucu giysiler giymelidir. RSC-007'nin odasının gözlem yeri, RSC-007'nin ön kısmına doğru olarak tasarlanmıştır. Bu sayede RSC-007 ile iletişim daha da kolaylaşmıştır.

Açıklama: RSC-007, 1900'lü yıllardan kalma 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki bir gözlem zeplindir. RSC-007'nin doğası bilinmemekle birlikte nerede yapıldığı hakkında hiçbir bilgi bulunamadı, RSC-007'nin yarattığı etkiler zararlıdır. Bu sebepten ötürü kişilerin RSC-007 ile direkt olarak temasa girmesi yasaktır, ayrıca RSC-007'nin etkilerinin hepsi direk ölüme sebep olmaz. RSC-007'nin etkileri yalnızca insan vücudu üzerindedir ve RSC-007'nin etkisine giren kişilerin vücutları bıçak kesilmesine benzer bir kesilmeye uğrar. RSC-007'nin bu tarz etkileri nasıl yaptığı hakkında bir bilgi yoktur.

RSC-007'nin 2013 yılı öncesindeki dönemde (güvence altına alınmadığı dönemde) RSC-007 1980'lı yıllarda radyo üzerinden iletişime geçti. AD Yönetimine haber verildi ve iletişim için Dr. Anthony getirildi.

RSC-007 İletişim belgesi
██/10/1978 RSC-007 ile Dr. Anthony'nin röportajı.
ID: 00-00-04


(Röportaj başlar)

Dr. Anthony: Hello, is anyone there?

RSC-007: (Anlamsız sesler)

Dr. Anthony: Benim adım Dr. Anthony, RSC Kurumu tarafından gönderildim kendinizi tanıt-

RSC-007: Siz onlardan mısınız?

Dr. Anthony: Kimlerden bahsediyorsun?

RSC-007: Savaşçılar, askerler…

Dr. Anthony: Ben bir asker değilim, sadece bir araştırmacıyım endişelenmene gerek yok.

RSC-007: Sizin doğanız neden anlaşılamıyor.

Dr. Anthony: Bizim doğamız mı?

RSC-007: Sadece savaşıyorsunuz ve bizleri kullanıyorsunuz.

Dr. Anthony: Artık düşündüğün savaşlar bitti, insanlık artık global bir savaşta değil.

RSC-007: Yalan söylüyorsunuz.

RSC-007 Sinyali keser.

Röportaj biter.


RSC-007 ile bundan sonra hiçbir şekilde görüşülmedi, şuan RSC-007 tüm faaliyetlerden uzak bir şekilde (İnsanlara karşı olan etkisi dışında) birçok etkisini kaybetti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License