RSC-014


kitabi

Darwin'in B defteri olarak isimlendirdiği defter.

{$izah}

Keşif: RSC-014, Tesis-96'da bulunan Dr. Hesenov kütüphanesinde Evrimsel Biyoloji için ayrılmış olan 26. Kitaplıkta bulunmaktaydı.
Defter, ██/██/19██ yılında Dr. Ethan bir ameliyattan çıktıktan sonra kafa dinlemek için Darwinin ''B Defteri'' olarak adlandırdığı bu defteri okurken 36. sayfadan sonra bir anda defteri okurken aklına gelen canlının başlangıçtan sonuna kadar olan evrimsel sürecinin var olduğunu fark etti.
Geriye dönüp o sayfada Tiktaaliği düşündü ve sonraki sayfalarda Tiktaaliğin evrimini ve yok oluşunu okudu.
Bu olaydan sonra Dr. Ethan bunu araştırma ekibine bildirdi ve Darwinin B defteri olarak isimlendirdiği defter RSC-014 olarak sınıflandırıldı.

Saklama Prosedürleri: RSC-014, Tesis-96'da bulunan Dr. Hesenov kütüphanesinde Evrimsel Biyoloji için ayrılmış olan 26. Kitaplıkta bulunmaktadır. İsteyen her personel bu defteri okumakta özgürdür, izin gerekmez.

cizimi

"Türlerin Transmutasyonu Üzerine" isimli defterlerinde "B Defteri" olarak isimlendirdiği defterin 36. sayfası.

{$izah}

Açıklama: RSC-014, İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi olan Charles Darwin(1809-1882) Tarafından "Türlerin Transmutasyonu Üzerine" isimli defterlerinde "B Defteri" olarak isimlendirdiği defterdir.
Bu defter 36. Sayfada defteri okuyan kişi hangi canlıyı düşünüyorsa onu bir sonraki sayfadan itibaren canlının ilk atasından son üyesine kadar sayfa sayfa anlatır. Defterin sayfalarının sayıları değişmez. Eğer canlının evrimsel süreci defterin sayfalarına sığmıyorsa defter daha fazla sayfa üretmek yerine okuyan kişinin sayfayı çevirmesini bekler. Okur sayfayı çevirdikten sonra bir anda sayfa yeniden başlar ve canlının evrimsel süreci bitene kadarda bu süreç böyle devam eder. Okur defteri kapatırsa defter tekrardan sıfırlanır.

RSC-014, mavi giyinmeyen kişiler için her hangi anormal bir davranış sergilemez. Kişiler eğer mavi renk basık giyiniyorsa RSC-014 etkinleşir.

RSC-014, şuanda nesli tükenmemiş canlıların ne zaman neslinin tükeneceğini veyahut neye evrileceğini anlatmaz. Sadece bugünkü zamana kadar o türün nasıl evrimleştiğini, Atalarını ve nereden başladığını yazar.

36. Sayda ki el yazısında şunlar yazmaktadır; "Düşünüyorum ki bir türe ait geçmişteki bir neslin, şu andaki neslin sahip olduğu kadar birey sayısı vardır. Cins içerisindeki tür sayısını koruyup, aynı zamanda da türlerin devamlılığının sağlanabilmesi için yok oluşlar olmalıdır. Dolayısıyla A ile B arasında bir boşluk olması son derece doğaldır [çünkü bu türler zamanında yok olmuşlardır]. C + B arasında ise son derece yumuşak bir geçiş görmekteyiz. B + D ise göreceli olarak uzak akrabadırlar. İşte bu şekilde cinsler ortaya çıkar. Bunların soyu tükenmiş birçok antik tip ile ortak özellikleri ve bu özellikler üzerinden diğer türlerle bağlantısı vardır."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License