RSC-015


Saklama Prosedürleri: RSC-015 tamamen seviye 4 üstü erişime sahiptir, saklama bölgesinde RSC-015'e bakımlar yapılmalıdır, temizleme işlemleri asla RSC-015'in kontrol bölümünde olmamalıdır, RSC-015 eğer herhangi şekilde izinsiz yere aktifleşir ise personelin RSC-015'in ray sistemi üzerindeki diğer tüm istasyonlara haber vermesi gerekir bu tür olaylar DTF ekipleri önceliği ile yapılmalıdır.

Açıklama: RSC-015 kabaca bir buharlı trendir görüldüğü üzere bir yolcu treni tren şu an 5 vagona sahiptir bunların 4'ü yolcu vagonudur, RSC-015'in anormal doğası tamamen bilinmemekle birlikte anormal özelliği herhangi bir çalışma halinde saniyede 3 kilometre hareket edebilmesidir bu hız her zaman sabit kalmaktadır, RSC-015'in tren yolu boş olmasından diğer trenlere bir tehdit yaratmaz fakat RSC-015'in ray sistemi üzerinde bulunan terk edilmiş istasyonlara geldiği zaman ani şekilde durur bu hareket sonrası büyük bir demir çarpışması sesi ortaya çıkar.

RSC-015'in durdurduğu istasyonlarda nasıl olduğu bilinmese de yolcu vagonlarından kişiler veya canlılar indirmektedir, gelen kişiler genel olarak baygın olmaya yakın halde gelmektedir çoğunlukla insanlar gelmektedir nadir durumlarda farklı canlılarda vagonlardan çıkmaktadır.

Çaplı araştırmalar gelen kişilerin Dünya üzerinde hiçbir ülkede kayıtları olmadığı öğrenildi, genel fikir birliği olarak kişilerin paralel evrenlerden gelme olasılığı göz önüne alındı bu olasılığı doğrulamak için gelen kişilerden birkaç kişiye röportaj alındı.

Zeyilname-I:
Dr. Eli ve RSC-015 sayesinde gelen Bayan Sophia'nın röportajı.
ID: 00-00-11


Dr. Eli: Evet, bayan Sophia röportaj için uygunsun herhalde.

Sophia: Yani evet galiba…

Dr. Eli: Şimdi sormak isterim ki büyük ihtimal tarih hakkında olan eğitimimizi dinlediniz, farklı olan bir şey var mıydı?

Sophia: Evet… galiba 1.Dünya Savaşı hakkında olan yer farklı geldi bana…

Dr. Eli: Biraz açabilir misiniz ?

Sophia: (İç çekerek) 1.dünya savaşını aslında ittifaklar kazanmıştı büyük dedelerim İngiliz ordusunda ki büyük karamsarlığı anlatıyordu.

Dr. Eli: Yani 1.dünya savaşını ittifakların kazandığı bir paralel evrenden geliyorsunuz herhalde.

Sophia: Nasıl yani, burası benim dünyam değil mi ?

Dr. Eli: Galiba söylemek istemesem de paralel bir evrendesiniz-

Sophia: (Bağırarak) Beni geri götürün evime benim çocuklarım var!

Dr. Eli: Güvenlik!

(Röportaj biter.)

RSC-015 yüzünden gelen kişiler unutma ilacı verilerek topluma geri kazandırılacaktır, gelen diğer canlılar ise mahkum olarak kurum saflarında duracaktır -AD-1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License