RSC-022


Keşif: RSC-022 altında toplanan tüm cisimler farklı tarihlerde keşfedilmiştir. RSC-022'nin keşfedilen ilk parçası, 1518 yılında bir Portekiz Kolonist tarafından bulunmuştur. Keşfedilen ilk madde bakır bir paradır. RSC-022 Kuruma 03/09/19██ tarihinde 58 parçalık bir koleksiyon ile katılmıştır. RSC-022 şu anda ████ parçadan oluşmaktadır.

Saklama Prosedürleri: RSC-022 ortada olan bir varlık olmadığı için saklama prosedürü bulunmamaktadır. RSC-022 ile ilgili olan maddeler özel depolarda saklanmalıdır. Maddeler özelliklerine göre sınıflandırılacak ve sınıflara göre farklı depolarda saklanacaktır. Bu yüzden her depo farklı seviyede personel izni gerektirmektedir. Bu maddelerin birlikte bulunduğu bazı Tesisler olsa da genel olarak farklı Tesislerde bulunurlar. Biyolojik maddeler de Biyo-Tesis'lerde muhafaza edilecektir. Kitaplar, haritalar ve bazı özel maddelerde özel güvenlik protokolü uygulanacaktır. Bu maddelere seviye 5 ve üstü personeller erişim sağlayabilir.

Açıklama: RSC-022, şu an dünyada bulunmayan bir ülkedir. Adı da dahil olmak üzere ülke hakkında çoğu bilgi bilinmemektedir. Bu ülkede kayıp bir dilde yazılan kristalleşmiş halde keşfedilen iki yüz yetmiş dokuz (279) sayfalık bir kitap bulunmakta. Bu kitap Çin'de bulunan en eski kitaplardan bile eski. Buna rağmen kitabın kağıtları son derece titiz basılmış. Kitabın her yerindeki detaylı desenler kitap üzerinde uzun süre uğraşıldığını gösteriyor. Ülkede keşfedilen bütün eşyaların birbirine yakın tarihte keşfedildiği için bulunan bazı maddelerin bu ülkeye ait olduğu düşünülüyor. Bu aletler genelde metalik aletler (yüzük, takı, taç vs.) veya bazı araç gereçlerden (Kazma, silah, kürek vs.) oluşmaktadır. En önemlisi ise bir bayrağının bulunmasıdır. Bulunan bütün maddeler yaklaşık yüz-iki yüz (100-200) yıl öncesinde ya da yakın tarihlerde keşfedilmiştir. Araştırmalara göre bu maddeler yaklaşık dört bin beş yüz (4500) yıl öncesine ait. Bu maddelerin çoğu Mariana Çukurunun yakınlarında bulunmuştur. Keşfedilen çoğu RSC-022 üzerinde benzer detaylı desenler bulunmakta. RSC-022'lerin durumuna bakılırsa son derece zengin ve teknolojide ileri bir ülke.

RSC-022-1

RSC-022-1 (kristalleşmiş halde)

{$izah}

Ayrıca kumaş, kağıt gibi işleme maddelerin olması RSC ajanlarını şaşırtmıştır. Bulunan maddeler kayıp bir dilde yazılar içermektedir. Eski roma dili, eski yunanca, Göktürk dili gibi oldukça eski ve kaybolan dillerin bu dil ile bağlantıları vardır. Sayılar için de roma rakamları kullanılmaktadır. Kitabın yaklaşık %3'ü çevrilmiştir. İçinde devlet, tarım, ekonomi ve çoğu siyasi kavramlar bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin uzun zaman boyunca yıkılmamış bir imparatorluk olduğu ve bir felaket sonrası dağıldığı yazılmaktadır. Krallar ve bazı özel isimlerin kitapta bulunmaması ve birkaç sayfanın koparıldığı fark edilmiştir. Ülke ile ilgili bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Ülkenin başkenti Mariana, ülkenin yüzölçümü 58 milyon kilometrekare, ülkenin nüfusu 17 milyon. O yıllardaki insan nüfusunun oldukça yüksek nüfusa sahip olması ve yüz ölçüm olarak dünyada tarihindeki en büyük ülke olması ve Mariana Çukurunun yakınlarında bu bayrağın bulunması gibi mantıksız olaylar bu kitapta yazmaktadır. Kitapta yazanların birçoğu gerçek tarihle orantılı olarak gitse de kitapta belirtilen tarihte hiçbir doğa olayı veya felaket yaşanmamıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License