RSC-028


Keşif: RSC-028, ilk olarak 06/07/1877 tarihinde Meksika’daki ████ Ormanındaki Libreatiá kabilesi tarafından avlanma esnasında Cava Kaplanlarının kemiklerini yerken görülmüştür. Kabile RSC-028’i yapısı ve karakteristik özellikleri sebebiyle bir çeşit tanrı olarak görmüş ve ona kurbanlar sunarak tapmaya başlamışlardır. Yerli halk RSC-028’e kendi dillerinde “ulu yaradan” mânâsına gelen Lukabesarus adını vermişlerdir. Libreatiá kabilesinin 1964 yılında yaptığı ayinlerden biri RSC Saha Kameramanı Felix Gaurg tarafından görüntülenmiş bu öğe RSC Endonezya Komuta Merkezine ulaştığında DTF’den görevli birimler ormana intikal etmişlerdir. DTF birimleri 18 saatin sonunda kameraman Felix Gaurg’u bir mağara içerisinde uzuvlarından birisi kopmuş yüzünün tamamı da tanınamayacak derecede; baygın hâlde bulmuş, Gaurg, adadan ilgili sağlık birimine nakledilmiştir. Felix’in çektiği manyetik bant kayıtlarına el konuldu. Görüntüler RSC Restorasyon Arşivine aktarıldıktan sonra tamamen silinmiştir. Felix’in kaydettiği görüntülere aşağıdan ulaşılabilir

Açıklama: RSC-028, kökeni insan tarihinden (homo sapiens) öncesine dayanan insan ile aynı soyağacına sahip ultra evrimsel adaptasyonlar geçirmiş bir primat alt sınıfıdır. Kendi evrimsel yol sapağına 6.3 milyon yıl önce girmiştir. Günümüzden 66 milyon yıl önce Dünyaya çarpan Chicxulub Meteoru sonucu Dünya’daki yeryüzünün tamamının magmatik, akışkan ve sıcaklığı binlerce.dereceye çıkan yüzey sıcaklığı; bu türü yaşamına devam etmesi için doğaüstü evrimsel adaptasyonlar geçirmeye zorlamıştır. Bunlar: zarara uğraması neredeyse imkansız sert kabuk, tüm vücut organ ve parçalarını dakikalar içerisinde rejenerasyon ile geri üretme, en sert metalleri bile kesebilecek pençeler, ağızdan ve avuç içindeki deliklerden çıkan 10 metreye kadar uzayabilen, avlarını yakalayabileceği ucunda keskin milyonlarca mikroskobik diş bulunan bağırsağımsı silindirik yapılar ve 25768 megapascal basınca sahip çene şeklinde sıralanır. RSC-028, her şeyi besin olarak kullanabilir, yediği canlının özelliklerini birebir olarak kopyalayabilir. RSC-028, ısırarak salyasını enjekte ettiği canlıları kontrol edebilir. RSC-028 yaşamı boyunca hiçbir yerde kalıcı olarak kalmamıştır. Besin, iklim, yeryüzü şekilleri vb. birçok sebeple düzensiz periyotlarla göç etmektedir. Antik Mayaların yazıtlarında RSC-028 ile birebir örtüşen tasvir ve betimlemeler mevcuttur. Ek Dosyalardan bu yazıtlara ve çevirilerine ulaşılabilir.

Saklama Prosedürleri: RSC-028, bulunduğu ormandan güçlendirilmiş portatif bir hapishane ile en yakın yerleşim birimine 57 km uzakta bulunan bir adaya nakledilecek; ada içerisine dikdörtgenler prizması şeklinde 10×15×20 m³ ölçeklerinde bir hücre yapılacaktır. Adaya 57 km uzaklıkta ki en yakın yerleşke olan ████████ adlı kıyı kentine adanın dahil olduğu 30 km yarıçaplı bölgenin yüksek aktivitedeki deprem fay hattının üzerinde durduğu söylenecek ve 30 km yarıçaplı bölgeye görevli personel haricinde kimse yaklaştırılmayacaktır. Adanın: 5, 10 ve 15 km etrafına okyanus tabanına kadar inen ve adayı çepeçevre saran elektrikli teller ile barikat çekilecek, ada çevresinde devriyeli 10 adet devriye botun durmaksızın hareket halinde olacak, adaya giriş ve çıkışlar tek bir nokta üzerinde olacaktır. RSC-028’in hücresine her gün sürekli olarak yüksek dozda bayıltıcı gaz salınmalı ve RSC-028 inaktif hâle getirilmelidir. Altı silahlı DTF personeli ve dört yüksek seviyeli personelden oluşan onar kişilik iki grup RSC-028 ile ilgilenirken dört kişiden oluşan yüksek seviyeli personel her ihtimalle karşı tam teşekkül ve tebdirli olmalıdır. Dr. Lovecraft’ın çalışması sonucu ortaya çıkan Kübik Bor Nitrür’den yapılmış laboratuvar malzemeleriyle RSC-028’in imkansıza yakın sert kabuğunda delikler açmayı imkânlı hâle getirmiştir. Sağ ve sol kollarını, dirseğinden açılan deliklerden sokulan Kübik Bor Nitrür’den yapılma zincirler ile hiçbir şekilde hareket edemeyecek şekilde, sağ ve sol bacaklarını diz kapaklarından itibaren duvardan ve yerden destek alan güçlendirilmiş Kübik Bor Nitrür’den yapılma kelepçeler ile kolları, bacakları ve kafası hareket etmeyecek şekilde sabitlenmeli; hareketlilik olabilitesi sıfıra indirgendirilmelidir. Aynı şekilde kafasına da özel olarak yapılmış çene kilitleyici yüz maskesi ve boyunduruk ile sabit tutulmalıdır. RSC-028’in vücudu üzerinde açılan delikleri rejenerasyon ile geri kapatmaması için rejenerasyonla yenilenerek bütün uzuv, organ ve doku parçalarının yeniden oluşmasını sağlayan “epitel blastema” hücresini resesif (etkisiz) hâle getirmek için: Kara Veba salgınında 200 milyon insanı öldüren bakteri türü Yersinia Pestis’in genomu, Ebola salgında etken olan Ebolavirüs’ün F1VW geni ve AIDS’e sebep olan HIV’in p24 proteininin harmanlanması ile oluşan pPCP1 Plazmidik Patojen Karışımı RSC-028’e haftada 3 kez 200 ml dozaj şeklinde aşılanarak ve RSC-028’in bağışıklık, sinir ve rejenerasyon sistemi kırılacaktır. Aşılama 7 kişilik bir grup ile yapılır. RSC-028, 5 DTF personeli tarafından tutulurken 2 doktor da pPCP1 Plazmidik Patojen Karışımını RSC-028’e enjekte edecektir. Enjekte işlemi RSC-028’in şah damarına (arteria carotis communis) 90°lik açı ile yapılmalıdır. Enjekte işlemi 15 dakikalık aralıklar ile 2 periyot şeklinde yapılacaktır. Her periyotta RSC-028’in vücuduna 100 ml pPCP1 Plazmidik Patojen Karışımı nakledilmelidir. Aşılama esnasında RSC-028’in vücudundan çıkan yeşil renkli kan dışarıya sıçramamalıdır. Hücrede bulunan herkes GP-5 tipi gaz maskesi içine de FFP5 toz maskesi takmalıdır. Patojeni vücuda enjekte edecek doktor ellerine üç adet koruyucu eldiven üstüne alüminyum tabaka ve son olarak tunç alaşımlı metal eldiven giymelidir. Enjekte işlemi maksimum 1 saat sürmelidir. İşlem sonunda hücredeki herkes 6 günlük karantina sürecine tabi tutulur ve yoğun dezenfekte odalarında günde 3 kez dezenfekte olurlar. RSC-028, katiyen beslenmemeli ve daimî şekilde kameralarla izlenmelidir.Bununla birlikte sürekli özel olarak hazırlanmış sakinleştirici ve yüksek dozlu uyku serumu kokteyli vasıtasıyla durumu stabil şekilde kalmalıdır. Zorunlu hücre değişimi, transfer ya da tesis değişimlerinden önce bu prosedür paradigması istisnasız şekilde uygulanmak zorundadır.

DENEY DOSYALARI:

DENEY DOSYASI NO. 1

ID:028-00-01


KONU: RSC-028 Zihin Kontrol Hipotezi Dokümanı

TÜR: Deney

SEVİYE: 4. Seviye ve Üzeri

RSC-028 Zihin Kontrol Hipotezi Dokümanı: Meksika’daki ████ Ormanında bulunan RSC-028’e tapan Libreatiá kabilesine ait isimli bilinmeyen bir yerli bir DTF askerine saldırmış ve öldürmüştür diğer görevliler tarafından kontrol altına alınan yerli ada dışına çıkarılarak Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRI) talep edilmiştir çekilen MR görüntüsünde yerinin beyninde hareket ve kontrolü sağlayan Frontal Lob ve Cerebellum (Beyincik)’da yoğun fiziksel aktivite görüntülenmiştir. 7 yerli üzerine yapılan MRI tetkikleri de aynı sonuçları vermiştir. MRI çıktısı aşağıda belirtilmiştir.

PicsArt_08-03-03.43.10.png

Liberatiá Kabile Üyesi MRI Çıktısı

{$izah}

NOTLAR: RSC-028’in zihin kontrolü yaptığı hipotezi doğrulanmıştır.


Dr. ██████

DENEY DOSYASI NO. 2

ID:028-00-02


KONU: RSC-028 MegaPascal Biriminden Dayanıklılık ve Güç Testi

TÜR: Röportaj

SEVİYE: 3. Seviye ve Üzeri

Meksika’daki ████ Ormanında bulunan RSC-028 getirildiği adada birtakım dayanıklılık ve güç deneyine tabi tutulacaktır. Deneyde RSC-028 çenesi dahilindeki tüm vücut uzuvları sabit ve kontrollü tutulacak ve 6 üstün güç, dayanıklılık ve sertlikte materyaller uygulanan basınç, güç ve maddelerin parçalanması süresi ölçülecek ve referans alınacaktır.

MADDELER Vürzit Boron Nitrit Silikon Karbit Dyneema Grafen Kübik Bor Nitrür
M.PASCAL BASINCI 114 MP 445 MP 307 MP 829 MP 25768 MP
EZİLME SÜRESİ 2.3 Saniye 5.2 Saniye 0.2 Saniye 6.4 Saniye YOK EDİLEMEDİ

NOTLAR: Deney sonucunda RSC-028’in Dünya’da yok edemediği tek madde Dr. Lovecraft’ın üretmiş olduğu Kübik Bor Nitrür olduğundan ötürü , RSC-028 üzerinde yapılacak her çalışma ve muhafaza maddesinin ana unsurunun Kübik Bor Nitrür olmasına karar kılınmıştır.


Dr. ██████

RSC-028, Tarihteki birçok noktada yol taşlarından birisi olarak konumlandırılmıştır. Antik uygarlıkların yazıtları, büyük imparatorlukların savaş destanları, Dünyayı dolaşan kaşiflerin keşif defterlerinde RSC-028’in iz ve tasvirleriyle karşılaşmak mümkündür. Bu dosyalar Kurum için RSC-028’in ortaya çıkış, insanlık tarihi başından günümüze kadar süregelen evrimsel değişimini ve RSC-028’in toplum ve bireyler üzerindeki norm, rol, eğilim ve baskısını idrak etmek için önemli görev teşkil etmektedir. Kurum şimdiye kadar koordine edilen global araştırma çalışmalarında içerisinde RSC-028’in bulunduğu 3 bulgu bulunmuş ve RSC içeriğine eklenmiştir.

[include :rsc-profiles:lord-lovecraft-p izah=Yazar]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License