RSC-032


Keşif: "Transhuman Project" ██/██/19██ yılında ilk çalışmalarına başladı. Bu proje Lier Akıl Hastanesi'nde (Norveççe Lier Psykiatriske Sykehus ya da Lier Asyl) hastalar üzerinde uygulanan bilinç sel testler ile devam etti. 19██ yılında RSC Kurumu Transhuman Project'i satın aldı. Proje ilk yıllarında basit ve zararsız testler ile sürüyordu. 19██ yılında Transhuman Project yeraltında gizli bir araştırma tesisi kurdu. Bu araştırma tesisi yaklaşık olarak 6 kilometre uzunluğunda bir alana sahiptir. Bu tesiste otoyol tünelleri, göller, orman ve bazı yerleşkeler bulunmaktadır. Farkındalık yaratması için bu alanlar olduğu gibi bırakılmıştır. Transhuman Project zamanla ciddi gelişmeler ve gelir elde etmeye başladı. Akıl hastalarını denek olarak kullanıyorlardı. RSC Kurumu bu proje altında akıl hastalarına kötü davranıyor ve projenin gelirlerini elde etmek için hastaların organlarını satıyordu. Projenin gelirlerinin çoğu hastalar üzerinden sağlanıyordu. Bu gelirler de projenin giderlerini kapatıyor ve artan kısmı da RSC Kurumuna gidiyordu. Transhuman Project, insanın bilişsel ve fiziksel yeteneklerini arttırmak adına insan beyni odaklı araştırmalar yapmaktadır. İnsan beyni yapısını geliştirmek adına yapılan en büyük projedir. RSC-032 bu projede ortaya çıkan ilk anomalidir.

Saklama Prosedürleri: RSC-032 kameralar ile kesintisiz izlenmelidir. Kameralar günde 3 defa kontrol edilmeli ve en ufak bir aksaklıkta olay yerine gidilmelidir. RSC-032'nin bulunduğu yere yönelik 4 spot ışığı bulunur. Ayrıca RSC-032'nin altına son derece hassas hareket sensörleri yerleştirilmiştir. RSC-032 için araştırma ve kamera odası olmak üzere 2 oda tasarlanmıştır. Ayrıca RSC-032'nin görüntüleri Tesisin genel kamera odasında da izlenmektedir. RSC-032'ye beşeri etkenlerle girilmemelidir. RSC-032'nin kapısı her zaman açık tutulmalıdır. RSC-032'nin araştırma odasına 2 seviye ve üstü personel erişebilir. RSC-032'ye Seviye 0 ve üstü personeller ihtiyacını karşılamak için erişebilir.

Açıklama: RSC-032 orman içinde bulunan açık bir heladır. Yapı içinde tuvalet ve tuvalet kağıdı bulunur. Ahşap bir kapı ile yapıya giriş yapılmaktadır. RSC-032 beşeri binalardan 500 metre uzaklıkta bulunmaktadır. RSC-032'nin kapısı kapandığında dünyaya ait olmayan canlılar ortaya çıkmaktadır. Genellikle insan ortaya çıkar. Fakat bu insanlara dünyada rastlanılmamıştır. İnsanlar içeriye girip kapıyı kapatırlar ise ortadan kaybolurlar. RSC-032 beşeri etkenler ile tetiklenmektedir. RSC-032 tetiklendiğinde yer değiştirmektedir. Etrafındaki beşeri unsurlar yok olur yerine eski halini alır. (Beşeri unsurlara kazılan toprak, kesilen ağaç vs. dahildir) RSC-032'den çıkan insanlar sorguya çekilmiştir. Fakat bu insanların dilleri kesilmiş ve iletişim yetisini kaybetmiştirler. Diğer canlılar incelendiğinde hepsinin organik yapıda olduğu ve onlarında iletişim yetisini kaybettiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca RSC-032'den çıkan canlıların üzerlerinde beşeri bir unsur bulunmaz. Dilleri kesik olan insanların ağız yapısı incelenmiştir. Bu insanların dilleri evrimsel olarak körelmiştir. Yani tamamen organiktir. RSC-032'den çıkan canlılar da bir anomali olduğu için RSC-032-1 olarak sınıflandırılmıştır. RSC-032-1'lerin beyinleri gelişmiştir. Mental olarak iletişim kurdukları tahmin edilmektedir. RSC-032-1 yakınında bulunan 3 personelinde aynı mesajı aldığını bir personelin bunu belirtmesiyle ortaya çıktı. Bilimsel olarak bunun mümkün olamayacağını söyleyen doktorlar bunu test ettiklerinde mesajları duydular. Birçok test sonrasında bunun hiçbir belirtisi ortaya çıkmadı. Doktorlar bunun psikolojik olduğunu söylüyorlar. Bu konu halen doktorlar arasında tartışılmaktadır. RSC-032-1'ler incelendikten sonra RSC-032 aracılığı ile geri gönderilmiştir. RSC-032'de kaybolan personeller ise bir daha bulunamamıştır. RSC-032'nin ortaya nasıl çıktığını bilmiyoruz. Doktorlar bunu araştırsa da Transhuman Project altında yapılan hiçbir çalışma ile bağdaştırılamadı.

RSC-032 Araştırma tesisinin inşaat işçileri tarafından keşfedilmiştir. 2 inşaat işçisi RSC-032'yi gördükten sonra ihtiyaçlarını görmek için RSC-032'ye girdiler. Diğer inşaat işçisi uzun süre bekledikten sonra diğer işçinin olmadığını fark etti. Onu aramak için ormanda gezindi. Yöneticilere bildirdiğinde ormanda bir açık tuvalet bulunmadığını söylediler. İşçi RSC-032'yi bulduğunda ihtiyacını gidermek için RSC-032'ye girdi. Personeller onu bulamadılar. Bu sefer RSC-032'nin yıkılmasına karar verildi. RSC-032'yi yıkmaya giden inşaat işçileri de ortadan kayboldu. Fakat RSC-032 bulunduğu yerde değildi. RSC-032 bir süre sonra tekrar başka bir yerde bulundu. Bu sefer onun normal bir tuvalet olduğunu sanıyorlardı. Kaybolan personeller gitgide arttı. RSC-032 bu sefer kameralar ile donatıldı. Beşeri etken bulundurduğu için yeniden yer değiştirdi. Kameralarda ortadan kayboldu. RSC-032 bundan sonra RSC olarak sınıflandırıldı. Yapılan deneylerden sonra tekrar yer değiştirdi. Bundan sonra doktorlar beşeri etkenlerin RSC-032'yi tetiklediği ortaya çıktı. RSC-032'yi tetiklemeyecek ██ metre uzaklığa kameralar, ışıklar ve sensörler yerleştirildi. RSC-032-1'ler bu olaydan sonra keşfedildi. Bugüne kadar RSC-032 bir daha yer değiştirmedi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License