RSC-035


Saklama Prosedürleri: RSC-035'i aktif edebilecek bütün etkenler tamamen yasaktır, personelin RSC-035'i gözlemlerken 6-10 metre yakın olmaması gerekir ve herhangi bir sebepten dolayı RSC-035 aktif olursa personelin bölgeden uzaklaşması gerekmektedir. RSC-035'in faaliyeti durduğu zaman personel yeniden RSC-035'in olduğu bölgeye gelebilir. (Bekleme süresi 2 saat arasında değişebilir.)

RSC-035 etrafında herhangi bir sivilin bulunması tamamen yasaktır, siviller hemen RSC-035'in faaliyet alanının dışına çıkarılmalıdır.

Açıklama: RSC-035, Ukrayna'da bulunan terk edilmiş bir lunaparkta bulunan bir dönme dolaptır. RSC-035, paslanmış ve birçok hasar görmüş halde olmasına rağmen halen sağlam gözükmektedir. RSC-035'in anormal doğası tamamen dış etkenlere bağlı olarak değişir, RSC-035 herhangi bir şekilde etkileşme geçme dokunma v.b veya da bir hareketi etkileyecek etkenler RSC-035'i aktif hale getirir. RSC-035 normal bir dönme dolaptaki gibi elektrik olmadan dönmeye başlar. Dönme ilk 2 dakika boyunca normal bir dönme dolabının dönme hızıdır. 6 dakika sonra ise hızlanmaya başlar ve bu hızlanma RSC-035'in yapısına hiçbir zarar vermez. 7 dakika sonra RSC-035'den belirlenemeyen birçok ses çıkar ve seslerin çıkmasından sonra RSC-035 etrafa birçok sivri metaller fırlatmaya başlar. Metallerin hızı bir merminin hızına eşittir ve bu faaliyet 1 saat 15 dakika boyunca devam eder daha sonra RSC-035 tamamen yavaşlar ve faaliyeti bitmiş olur.

RSC-035'in faaliyeti yakınındaki kişiler etrafta oluşan kuvvet sonucu RSC-035'in etrafında dönmeye başlar (Hız ölçülemedi) fakat etki alanına girmiş kişilerin kuvvet yüzünden tüm vücutlarının parçalandığı gözlemlenmiştir bu yüzden RSC-035'in faaliyete geçişinde hiçbir personelin yakınında olmaması gerekir.

Zeyilname-I:

RSC-035'i durdurmak için yapılan faaliyetlerin hepsi başarısızlık ile sonuçlandı bundan sonra herhangi şekilde RSC-035'in faaliyeti başlamasında durdurulamamıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License