RSC-037


Keşif: 12/09/19██ tarihinde Amerika Birleşik Devletlerindeki Brimfield Barn Antikacısında keşfedilmiştir. Normal bir holoskop olmadığı fark edilince RSC ajanları objeye el koymuştur.

Saklama Prosedürleri: RSC-037, Tesis-89'da 40 santimetre³ cam kap içerisinde muhafaza edilir. Bu cam kap 6 haneli şifre ile korunmaktadır. Şifre her hafta değiştirilmektedir. Seviye 5 doktorlar RSC-037 hakkında edindiği bilgileri dosyalara kaydedilecektir. Doktorlar edindiği bilgi dışında diğer doktorların yazdığı dökümanlara erişmesi yasaktır. Her doktor RSC-037 hakkında sadece 1 hafta araştırma yapabilmektedir. RSC-037'nin bulunduğu odada araştırma masası ve dosya dolapları bulunmalıdır. 6 haneli şifre her hafta sonunda diğer doktora verilmelidir. Tüm bilgiler Alpha Direktörlerine bildirilmek zorundadır. RSC Kurumunun veri tabanına işlenmelidir. RSC-037 ile edinilen bilgiler kamuoyuna duyurulması yasaktır. Bu odaya sadece seviye 5 doktorlar erişebilir.

Açıklama: RSC-037 dodekahedron(12 yüzlü geometrik şekil) bir holoskoptur. Bu holoskobun içinde hiperdodekahedron(120-cell) bir optik mercek sistemi bulunur. Fakat RSC-037'nin içinde siyah bir görüntü oluşmaktadır. Bu siyah görüntü üzerine gelen ışığı soğurmaktadır. Bu yüzden RSC-037'nin iç yüzeyi aydınlatılamıyor. Birkaç kriptolog RSC-037'nin kontrol mekanizmasını kısmen çözmüştür. Bu kontrol mekanizması RSC-037 hakkında araştırma yapan tüm doktorlara dosya olarak verilmiştir. RSC-037 tüm evreni gözlemlemeye yarar. Kontrol mekanizması sayesinde koordinatları girerek tüm evren gözlenebilir. Fakat bu holoskop evrendeki hiçbir yapıya etki etmemektedir. Denekler aracılığı ile bu test edilmiştir. İçindeki siyah boşluk yapısı halen çözülememiştir. Kontrol mekanizmasının çok daha fonksiyonu söyleyen kriptologlar bu şifrenin çözülme ihtimali olmadığını belirtmiştir. Ayrıca RSC-037'de paralel evrenler gözlenememektedir. Uzay-zaman yapısı otomatik olarak dünyaya göre ayarlıdır. Bu uzay-zaman fonksiyonu tam olarak çözülememiştir. Zaman olarak sadece 2.78 milyon yıl ileri ve geri gidilebilmektedir. Fakat yine de zaman kavramı sadece dünyaya odaklanmıştır.

RSC-037, 12 yüzlü holoskobun sadece 1 köşesinde mercek bulunur. Doktorlar buradan evreni gözlemleyebilmektedir. Evrenin görüntüsü insan gözünün algılayabileceği yapıdadır. Renk körleri ve bazı oftalmolojik hastalıkları bulunan kişilerde test edildiğinde halen kusurlu gördükleri tespit edilmiştir. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma fonksiyonları sırasında detaylar değişmemektedir. Bu yüzden birçok gelişmiş teleskop ve mikroskoptan çok daha detaylı bilgiler sunmaktadır. Doktorlar sadece evrenin keşfini değil mekanizmanın diğer fonksiyonlarını da araştırmalıdır. Daha kolay keşif yapılması adına 3 boyutlu koordinat sistemi barındıran RSC Kurumunun özel yazılımı kullanılabilir. Bu yazılıma sadece RSC-037 hakkında araştırma yapan doktorlar erişebilir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License