RSC-039


Keşif: RSC-039, ██/██/19██ tarihinde Hawaii Adasında bulunmuştur. Kaumana mağaralarında RSC-039 keşfedilmiştir. RSC-039'u keşfeden ziyaretçilerin hafızası silindi. RSC-039'a giden mağara yolu bilerek kapatıldı. RSC-039'a başka bir tünelden giriş yapılmaktadır.

Saklama Prosedürleri: RSC-039 bulunduğu mağarada muhafaza edilir. Mağaranın organik girişleri kapatılmıştır. Yapay bir tünel ile güvenlik sağlanmaktadır. Tünelin girişi gizlidir. Tünele giriş yapan yetkisiz personeller infaz edilecektir.

Açıklama: RSC-039 anormal sıcaklık değerine sahip olan bir magmadır. RSC-039 mavi renge sahip bir magmadır. RSC-039'un viskozitesi normal bir magmanın viskozite değerine yakındır. Viskozitesi oldukça yüksek olmasına rağmen hızlı hareket etmektedir. Diğer magmalara göre daha hızlı hareket ettiği gözlenmiştir. RSC-039'da kayaç karışımları bulunmaktadır. Magmada bulunan kayaçlar dışında farklı bir madde tespit edilemedi. RSC-039'dan ortaya çıkan gazlar kayaçların gaz hali olduğu gözlendi. RSC-039 katı-sıvı karışımı bir yapıdadır. RSC-039'un sıcaklık değeri ortalama -120°C/-150°C aralığındadır. RSC-039'un bulunduğu mağaranın ortalama sıcaklığı -20°C/-65°C arasında değişmektedir. RSC-039 ısıtıldığında katı bir kayaç haline gelmektedir. Daha çok ısıtılırsa magma halini almaktadır. RSC-039 aynı zamanda etrafa ışık saçmaktadır. RSC-039 ile temasa geçen kayaçlar kayganlaşmaktadır. Bu nedenle RSC-039 hızlı hareket etmektedir. Bu sürtüşmeler sonucu gazlar ortaya çıkar. RSC-039'a temas eden maddeler donmaktadır ve donan madde RSC-039'un içinde hareket etmeye devam eder.

Ek Belge:

Deney Belgesi ID: 00-00-20
RSC-039 üzerinde birçok deney yapılmıştır. Denek olsun yada olmasın 43 adet deney yapılmıştır. Deneylerin çoğu RSC-039'un yapısını öğrenmek için yapılmıştır. Diğer deneyler ise RSC-039'un etkisini gözlemlemek için yapılmıştır.

Deney Belgesi ID: 00-00-21
RSC-039'a yapılan ilk insanlı deneydir. Deneyin amacı RSC-039'un insan yapısına etkileridir. Deney sonucunda normal magmadan elde edilen etkilerle karşılaştırılacaktır.
██/██/████ Tarihinde RSC-039 deneyindeki ses kayıtları:

Doktor ████: Ses kaydını başlatıyorum. Deney hakkında notlar alacağım. Buyurun başlayınız Doktor ██████.

Doktor ██████: Denek-4521, RSC-039'un odasına giriş yapınız. Talimatlara uymadığınız takdirde infaz edileceksiniz.

Denek-4521: (yürüme sesleri)

Denek-4521: (ayakkabı sürtme sesleri)

Doktor ██████: DENEK-4521, DERHAL ODAYA GİRİŞ YAPINIZ.

Doktor ██████: (Güvenlik görevlisine telsiz ile) █████ zorla içeri alın şu salağı.

(Denek-4521 odaya giriş yapar)

Doktor ██████: Denek-4521 ortamda 5 dakika boyunca bekleyin. Talimat gelince RSC-039 ile temasa geçeceksiniz.

Denek-4521: Götüm dondu amına koyayım. Bari bi mont verseydiniz.

Doktor ██████: Kesin zırvalamayı. Talimatları bekleyin.

Denek-4521: Tamam tamam susuyorum.

(5 dakika geçer)

Doktor ██████: Elinizdeki eşyaları teker teker RSC-039'un üstüne bırakın. Eşya durumunu rapor edin.

Denek-4521: Cam bir gazoz şişesini bırakıyorum.

(Cam kırılma sesleri)

Denek-4521: Cam çatladı ve gazoz dışarı çıkar çıkmaz dondu. Daha sonra camı tamamen içine aldı.

Denek-4521: Metal kol saatini bırakıyorum.

(Donma sesi)

Denek-4521: Saat son gördüğümde çalışıyordu. Fakat hızlıca içinde kayboldu.

Denek-4521: Tamam son eşyamı bırakıyorum. Kızgın yağı döküyorum

(Foşşş)

Denek-4521: Kızgın yağ tamamen içine gömüldü. Bu şey her cismi hızlıca içine alıyor.

Doktor ██████: Peki. RSC-039 ile temasa geçiniz.

Denek-4521: Delirdiniz mi? Donarak ölürüm. Kabul etmiyorum.

Doktor ██████: Denek-4521 işi zorlaştırmayın.

(Donma ve kırılma sesi)

Denek-4521: Lanet olsun elim. Tamamen dondu. Çıkarın beni. Elim koptu. Kolumu hissetmiyorum.

Doktor ██████: (Güvenlik görevlisine telsiz ile) █████ deneği RSC-039'un içine atın.

Güvenlik Görevlisi: Tamamdır.

(Denek zorla RSC-039'un içine atılır)

Denek-4521:AAAAAAAAAHHHHHHHH!!

Güvenlik Görevlisi: Deneği göremiyorum içinde kayboldu.

Doktor ██████: Sanırsam deneyin sonu geldi. ████ tüm olayı not aldın değil mi?

Doktor ████: Notlarımı aldım. Ses kaydını kapatıyorum.

[Röportaj sonu]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License