RSC-047


Saklama Prosedürleri: RSC-047, Tesis-53'te 2x2x3 bir odada tutulmalıdır. Odanın duvarları demir ve çelikle kaplanmalıdır. Oda sürekli olarak kameralar yardımı ile izlenmelidir herhangi bir alışılmadık hareket halinde Seviye-3 personele bildirilmelidir. RSC-047 şimdiye kadar 5 farklı kez kaçmayı başarmıştır.

Açıklama: RSC-047, bir futbol topuna benzer. Ancak futbol topunun içinde mekanik bir sistem vardır. RSC-047 bu futbol topunu kendini kamufle etmek için kullanır ve tamamen rastgele zamanlarda hareket haline geçer. RSC-047'nin üst kısmında 2 adet 9mm silah bulunur alt kısmında ise 4 adet robotik bacak bulunur. Bu bacaklar örümcek bacaklarına benzer. Ayrıca RSC-047 kamuflaj halindeyken yuvarlanma yetisine sahiptir. Bunu nasıl yaptığı henüz bilinmiyor ancak araştırmalar devam ediyor. Yuvarlanma işlemini yer çekimi aletleri ile yapıldığı düşünülüyor. RSC-047 ilk olarak Nijerya'nın ███ şehrinde bir mahallede çocuklar top oynarken bir çocuğun bir evin arkasından top çalması ile bulunmuştur. Çocuğa sorulduğunda ilk aldığında topta bir ağırlık olduğun fark ettiğini söylemiştir. Ardından arkadaşı topa vurduğunda ayak baş parmağının kırılması üzerine topun (yani RSC-047) altından 4 adet ayak çıktığını ve bu şekilde çok hızlı bir şekilde uzaklaştığını söylemiştir. Ardından çocukların durumu ailelerine anlatmalarının üzerine aileler yerel polisi aramıştır ve RSC-047 bu şekilde bulunmuştur. 2. defa bulunuşunda RSC-047 bir binanın bodrum katında bacakları ve kafa kısmı açık bir şekilde çevreyi tararken/ararken bulunmuştur polis ekiplerini gördüğünde ise silahlarını aktif edip ateş açmıştır. Bunun sonucunda █ tane polis memuru hayatını kaybetmiştir. Ardından RSC kuruluşu ekipleri olay yerine intikal edip anomaliyi EMP bombaları kullanarak ele geçirmişlerdir. Ardından anomali ile ilgili deneyler başlamıştır.

Şimdiye kadar yapılan tüm deneyler

Deney-01;

ID: 00-00-26

Prosedür: RSC-047'nin hızı test edilmiştir.

Sonuç: RSC-047'nin etrafı kapalı 4 kat güçlendirilmiş büyük bir alanda serbest bırakılmıştır. RSC-047 bunun üzerine sadece kafasını dışarı çıkarıp çevresine bakmış ardından yuvarlanmaya başlamıştır. Yuvarlanma hızı saatte 90 yürüme hızı ise saatte 50 kilometre olarak hesaplanmıştır.


Deney-02;

ID: 00-00-27

Prosedür: RSC-047'nin hücresinden ne yaparak kaçtığı denenmiştir. (Aslında tam olarak denenmemiştir hücresinden kaçmayı başardığı bir gün kameralar ile kayıt alınmış ardından izlenmiştir.)

Sonuç: RSC-047 önce kafasını çıkarıp odayı taramıştır. Ardından kafasının alt kısmından 2 adet ince metalik kol çıkarmıştır 1 kolunda 2 adet parmak benzeri kıskacı olduğu not edilmiştir diğer kolunda ise parmak benzeri yapılar yerine lehim lambası olduğu not edilmiştir. Ardından odada zayıf bir noktayı saptadığı düşünülmektedir. Ardından odanın kapıya yakın olan kısmını lehim lambası ile kesmeye başlamıştır. Güvenlik ekipleri içeriye girene kadar RSC-047 duvarı çok önceden kesmiş ve hücresinden kaçmıştır. Ardından tekrar güvenlik ekipleri tarafından EMP bombası ve şok cihazları kullanılarak etkisiz hale getirilip hücresine taşınmıştır


Deney-03;

ID: 00-00-28

Prosedür: RSC-047'nin ne gibi durumlarda silahlarını kullanacağı test edilmiştir.

Sonuç: Güvenlik ekibine kurşun geçirmez ağır zırhlar giydirilerek RSC-047'nin hücresine gönderilmiştir. RSC-047 güvenlik ekipleri odaya girer girmez bacaklarını aktif ederek odanın güvenlik ekiplerine en uzak kısmına gitmiştir. RSC-047'nin üstüne daha fazla gidildiğinde kafasını ve silahlarını aktif etmiştir. Bu saatten sonra güvenlik ekiplerine dikkatli olmaları söylenmiştir. Güvenlik ekipleri silahlarını aktif ettikten sonra RSC-047 ye yaklaştıklarında RSC-047 güvenlik ekibinin üstüne ağır ateş açmıştır. Saniyede 5 kurşun ateşlemiştir ve bu işleme 4 saniye kısa aralar ile devam etmiştir. Kısa araların tepmeyi azaltması amacıyla amacıyla uygulandığı düşünülüyor. Güvenlik ekiplerinden 1 i karnından 1 kurşun yemiş başka bir kurşun ise göğüs kafesinin hemen alt kısmına gelmiştir ancak hayati bir tehlike bulunmamaktadır ve şu anda görevine devam etmektedir. Diğer güvenlik görevlisinde herhangi bir sağlık problemi yoktur.

Not-01: son yapılan deneyde güvenlik görevlilerinin kasklarında bulunan kamera ile çekilmiş görüntülerde RSC-047'nin silahlarının sağ taraflarında "████" yazısı bulunmaktadır araştırıldığında bu yazının hiçbir anlamı bulunamamıştır.


Deney-04;

ID: 00-00-29

Prosedür: RSC-047'nin masum insanlara saldırıp saldırmadığı test edilmiştir.

Sonuç: Bir 0 seviye personelden içeriye girmesi istenmiştir. Kendisine bir adet M9 9mm'lik tabanca verilmiş ve bunu asla RSC-047 ye göstermemesi istenmiştir. Personel odaya girdiğinde RSC-047 herhangi bir tepki göstermemiştir. Personelden yaklaşması istenmiştir. Personel yaklaşmış hatta RSC-047 ye dokunmuştur. RSC-047 bunun üstüne tepki göstermemiş kamuflajlı halinde durmaya devam etmiştir. Personelden geriye çekilip silahını göstermesi istendiğinde personel silahını belinden çıkarıp göstermiştir. RSC-047 bunun üstüne çok kısa bir süre içinde silahlarını bacaklarını ve kafasını aktif duruma getirmiştir. Ardından RSC-047 odanın personele en uzak kısmına geçmiş ve öylece personele bakmaya devam etmiştir. Personelden silahı yere bırakması istenince personel denileni yapmıştır. Ardından RSC-047 yürüyerek tabancayı kafasının altındaki kol ile tutmuş ve lehim lambası ile kullanışsız hale getirmiştir. Bu işlem sırasında silahları her zaman personele doğrultulmuştur. Ardından RSC-047 tekrar kamuflaj haline geçmiş ve odanın orta kısmına gitmiştir.

Not-02: RSC-047'nin dünya dışı varlıklar tarafından keşif amaçlı gönderildiği düşünülmektedir veya bir askeri firması tarafından yeni teknoloji olarak oluşturulmuş olma ihtimalide bulunmaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License