RSC-051


Keşif: RSC-051'e 06/01/19██ Tarihlerinde ████████ bölgesi açıklarında yerli balıkçılar tarafından yapılan şikayetler üzerine geniş çaplı bir operasyon dahilinde rastlanmıştır.

Saklama Prosedürleri: RSC-051, Tesis-023'de 5 metre²lik 10 metre boyunda içerisinde deniz suyu bulunduran bir alan içerisinde tutulmaktadır. Canlıyı görebilmek için bulunan cam alan kavisli bir şekilde alan duvarlarının orta kısmına yerleştirilmiştir. 45 santimetrelik cam kalınlığı bulunmakta. Bölgenin üst ve alt kısmındaki yerler güçlendirilmiş çeliktendir. Agresif eylemleri azaltmak amacıyla stresi engellemek için tank, canlının doğal yaşam alanına göre dizayn edildi.

Herhangi bir ihlal gerçekleştirme durumunda, tankın bulunduğu odadaki tüm personeller dışarıya tahlil edilecek ve içerisi kapılar tamamen kapatılarak muhafaza edilecektir.

Açıklama: RSC-051, 5,5 metrelik bir deniz canlısı anomalisidir. İlk görünüşte sadece yüzgeçli bir sürüngen andırsa da yunus balıklarını andıran anatomisi, göz benzeri bir organa sahip olmayışı onu oldukça farklı kılıyor. Gözlemler sonucu ses dalgalarını birçok canlıdan daha üst seviyede algıladığı kaydedildi. Testlerde yem olarak kullanılan balık çiftliklerinden getirilen balıkları reddeden 051, doğal olarak erişkinliğe ulaşmış deniz canlılarını avlamakta pozitif sonuç gösterdi.

RSC-051 zamanı tam olarak belirlenemeyen agresiflik eylemlerini gösteriyor. Canlı, agresiflik gösterdiği zamanlarda hırçınlaşarak araştırmacılara ve maddi zararlara büyük ölçüde yol açmaktadır. RSC-051'in agresiflik durumları hiçbir sebep yokken ortaya çıkması araştırmacıları canlının farklı bir sempton bulundurabileceği düşüncesine yöneltmiş durumda. Araştırmalar sonucu █████ proteinin ve ███████ hormonunun aşırı dozda olduğu tespit edildi.

İlk olarak muhafaza edildiğinde yetişkin bir anomali olduğuna dair yanılgılar ortaya çıktı. Vücut hücreleri gözden geçirildiğinde hücrelerin kendisini yenileyip geliştirmek amacında çoğaldığı, gelişme çağında olduğu bulundu.

ID: 00-00-30


KONU:RSC Kurumu

TÜR:Araştırma

SEVİYE:AD

Agresiflik durumları her geçen gün arttığı belirtilen 051'in gelecekte nasıl sonuçlar getirebileceği bilinmediği için Agnos katogerisine geçici olarak yerleştirildi ve gözlem altına alındı

Canlı belirli bir süre zarfı içerisinde alıştığı yemek düzenine ters düşen besleme girişimlerinde verilen yemeği görevliye geri atmakta

Canlıya yemek aracılığıyla ilaç verilmek istenildiğinde 2 saatlik bekleyişin sonunda ilacı olduğu gibi balık kusmakla çıkarttı

[Araştırma sonu]

-Dr. ██████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License