RSC-053


Keşif: "Transhuman Project" ██/██/19██ yılında ilk çalışmalarına başladı. Bu proje Lier Akıl Hastanesi'nde (Norveççe Lier Psykiatriske Sykehus ya da Lier Asyl) hastalar üzerinde uygulanan bilinçsel testler ile devam etti. 19██ yılında RSC Kurumu Transhuman Project'i satın aldı. Proje ilk yıllarında basit ve zararsız testler ile sürüyordu. 19██ yılında Transhuman Project yeraltında gizli bir araştırma tesisi kurdu. Bu araştırma tesisi yaklaşık olarak 6 kilometre uzunluğunda bir alana sahiptir. Bu tesiste otoyol tünelleri, göller, orman ve bazı yerleşkeler bulunmaktadır. Farkındalık yaratması için bu alanlar olduğu gibi bırakılmıştır. Transhuman Project zamanla ciddi gelişmeler ve gelir elde etmeye başladı. Akıl hastalarını denek olarak kullanıyorlardı. RSC Kurumu bu proje altında akıl hastalarına kötü davranıyor ve projenin gelirlerini elde etmek için hastaların organlarını satıyordu. Projenin gelirlerinin çoğu hastalar üzerinden sağlanıyordu. Bu gelirler de projenin giderlerini kapatıyor ve artan kısmı da RSC Kurumuna gidiyordu. Transhuman Project, insanın bilişsel ve fiziksel yeteneklerini arttırmak adına insan beyni odaklı araştırmalar yapmaktadır. İnsan beyni yapısını geliştirmek adına yapılan en büyük projedir. RSC-053 bu projede ortaya çıkan ilk 2. anomalidir.

Saklama Prosedürleri: RSC-053 Tesisin çıkışlarında ve duvarlarında önlemler alınmıştır. Yüksek ateş ve elektrik ile RSC-053'ü uzaklaştırmaktadır. Tesisin dışında insan bulundurulmuyor ve tesis içinde kullanılmış hastaları RSC-053'ün sık bulunduğu bölgelerde bırakılıyor. Böylelikle RSC-053'ün kaçması engellenmektedir. Ayrıca bırakılan hastalar sıkıca iple bağlanıyor ve ağızları kapatılıyor. Hastalarında kaçması engelleniyor.

Açıklama: RSC-053 insansı yapıda bir hareketlidir. Davranışları dolayısıyla canlı olduğu düşünülüyor. Dört ayak üzerinde yürümektedir. Saatte ███/███ kilometre hızla hareket etmektedir. RSC-053 konaklamaz veya herhangi bir ihtiyaç için durmaz. RSC-053 bir zihin fenomeni değildir. RSC-053 nesnelerle temas etmektedir. İnsanları kaçırdığı gözlenmiştir. Diğer canlılar ile temasa geçmez. İnsanları neden götürdüğü henüz bilinmiyor. RSC-053'ün bazen cisimlere temas etmediği gözlenmiştir. RSC-053'ün vücudunda ısı bulunmamaktadır. Birçok ısı haritasında test edilmiştir. RSC-053'ün bulunduğu ortamda birtakım sesler çıkmaktadır. Sesler hakkında fazla bilgi bulunmuyor ve her zaman bu ses çıkmıyor. RSC-053'ü gören insanlar aynı tepkileri vermektedir. RSC-053 üzerinde yapılan deneylerde denekler dini ve batıl inançlarına göre RSC-053'ü adlandırmaktalar. RSC-053 Transhuman Projesinde keşfedildi. Denekler üzerinden veya deneylerde meydana gelen bir zihin fenomeni ile ortaya çıktığı düşünülüyor. Kaybolan hastalar ve denekler üzerinde araştırmalar yapıldı. Fakat bir anormallik tespit edilemedi. Ayrıca RSC-053'ün kaçırdığı denekler de mevcut.

RSC-053 olduğu tahmin edilen görsel (Yerinde durduğu tek görsel)

RSC.gif

███ █████████

{$izah}

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License