RSC-066


Keşif: RSC-066, Brezilya'da ████████ bataklığında RSC İstihbaratı tarafından keşfedilmiş ve Tesis-10'a nakledilmiştir.

Özel Saklama Prosedürleri: RSC-066, Tesis-10'de 10 metre²lik bir çelik, demir ve kurşun ile güçlendirilmiş güvenli muhafaza odasında muhafaza edilmelidir ayrıca RSC-066'ya yalnızca Seviye-3 izni olan ve RSC-IYK1 tarafından yazılı izin alan kişiler RSC-066'ya erişebilirler. Giysi, eldiven ve bir oksijen tankı dahil olmak üzere tam tehlike tertibatı, muhafaza alanında her zaman giyilmelidir. Giysi alanını terk etmeden önce dezenfektan duşuna girilmelidir. Ayrıca Personeller muhafaza alanına giriş yaptıkları zaman kapılar her zaman 2 kez kilitlenmelidir. Herhangi bir zamanda RSC-066'nın muhafaza alanı dışında en az 4 silahlı Zeta-X muhafız nakledilecek. Muhafızlar her zaman dışarıda kalmalı ve hiçbir koşul altında muhafaza odasında bulunmamalıdır.

Açıklama: RSC-066, 170 santimetre boyunda, tahmini 55 veya 65 kilo ağırlığında insansı bir yaratıktır. RSC-066'nın muhafaza alanına tam tehlike tertibatı olmadan giriş yapan personel, girdikten 5 dakika sonra boğazı yanmaya başlayacak, vücudunun belirli noktalarında psoriasis benzeri bir hastalık olacaktır ve RSC-066'nın bulunduğu bölgeye çok pis ve ağır bir koku yaymasından dolayı kişi maksimum 1 gün içerisinde ölecektir.

RSC-066, yüksek derecede aşındırıcı, dejeneratif viskoztesi yüksek olan canlıdır. Dokunduğu tüm katı maddelerde "korozyon" etkisine neden olur ve temastan birkaç saniye sonra malzemelerdeki fiziksel bir bozulmaya neden olur. Bu etki canlıların veya maddelerin tamamen yok olana kadar yavaşça çürür. Bu etki özellikle canlı dokular için çok zararlıdır.

RSC-066, dış görünüş olarak daha çok üzerinde mantar yetişen bir yaratığa benzemektedir. RSC-066'nın ayrıca vücudu termal olarak incelenmiştir. RSC-066'nın içinde veya dışında ağız dışında bir organ yoktur. RSC-066, saatte 75 kilometre hızına ulaşabilmektedir. RSC-066 genel olarak pasif durur fakat çok çevik ve hızlı olduğu için herhangi bir canlı gördüğü zaman agresifleşmektedir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License