RSC-069


Keşif: "Transhuman Project" ██/██/19██ yılında ilk çalışmalarına başladı. Bu proje Lier Akıl Hastanesi'nde (Norveççe Lier Psykiatriske Sykehus ya da Lier Asyl) hastalar üzerinde uygulanan bilinçsel testler ile devam etti. 19██ yılında RSC Kurumu Transhuman Project'i satın aldı. Proje ilk yıllarında basit ve zararsız testler ile sürüyordu. 19██ yılında Transhuman Project yeraltında gizli bir araştırma tesisi kurdu. Bu araştırma tesisi yaklaşık olarak 6 kilometre uzunluğunda bir alana sahiptir. Bu tesiste otoyol tünelleri, göller, orman ve bazı yerleşkeler bulunmaktadır. Farkındalık yaratması için bu alanlar olduğu gibi bırakılmıştır. Transhuman Project zamanla ciddi gelişmeler ve gelir elde etmeye başladı. Akıl hastalarını denek olarak kullanıyorlardı. RSC Kurumu bu proje altında akıl hastalarına kötü davranıyor ve projenin gelirlerini elde etmek için hastaların organlarını satıyordu. Projenin gelirlerinin çoğu hastalar üzerinden sağlanıyordu. Bu gelirler de projenin giderlerini kapatıyor ve artan kısmı da RSC Kurumuna gidiyordu. Transhuman Project, insanın bilişsel ve fiziksel yeteneklerini arttırmak adına insan beyni odaklı araştırmalar yapmaktadır. İnsan beyni yapısını geliştirmek adına yapılan en büyük projedir. RSC-069 bu projede ortaya çıkan ilk 3. anomalidir. RSC-069'un numarası 0341'dir.

Saklama Prosedürleri: RSC-069 3 metre³lük çelik bir odada saklanmalıdır. Odanın etrafında yüksek voltajlı elektrik vericileri bulunmalıdır. Her santimetre³ başına odanın her bölgesinde bu vericiler bulunmalıdır. Olası bir ihlal durumuna karşın odanın yarım metre uzağında çelik bir katman daha bulunur. Bu katmanda da her santimetre³ başına elektrik vericileri bulunur. Odanın etrafında normal silahlı ve elektrik silahlı DTF birlikleri bulunmalıdır. Olası bir ihlal durumunda RSC-069 etkisiz hale getirilip odasına götürülmelidir. RSC-069'un odasında her gün bakım yapılmalıdır. RSC-069'un araştırma odasına sadece seviye 4 personeller erişebilir.

Açıklama: RSC-069 1.64 boyunda kadın bir insandır. Transhuman Project'in ilk anomalilerinden biridir. RSC-069, zihinsel materyalleştirme yeteneğine sahiptir. RSC-069 maddeleri başka maddelere dönüştürme yeteneğine sahiptir. Bunu yaparken cisimleri şekillendirebilir. Maddelerin cinsini ve bileşinini değiştirme özelliğine sahip olduğu için Nükleer füzyon veya fisyon reaksiyonlarını gerçekleştirme potansiyeli bulunmaktadır. Bu yüzden RSC-069'un bu yeteneği keşfedilene kadar dikkatli davranılmalıdır. Önlem amacıyla Araştırma Tesisinde 4 adet sığınak yapıldı. Ayrıca RSC-069 kendi istediği objeyi yapabildiği için oldukça tehlikelidir. Bu yeteneği henüz engellenememiştir.

RSC-069 bu transformasyonu hiç zorlanmayarak ve kontrollü bir şekilde yapmaktadır. Fakat bu tepkime biraz zaman almakta ve etki alanına bağlı olarak bu süre artmaktadır. Hedeflediği maddeyi istediği maddeye transforme ederken kendi belirlediği kalıba sokabilir ve bazı reaksiyonları objeyi hareket ettirme, yok etme, çoğaltma vb. amaçlarda kullanabilir. RSC-069 maddenin iletkenliğine göre obje yaratma menzili değişir. Bu maksimum menzil yaklaşık olarak ██ m³'tür. Boşluk ortamında henüz test edilememiştir. Obje yaratma süresi m³ başına yaklaşık ██ saniyedir. Kendi vücudunu değiştirdiği henüz görülmemiştir. Fakat kendi vücuduna bağlı objeler yarattığı görülmüştür. Bu işlemleri herhangi bir kimya, fizik veya matematik bilgisi olmadan gerçekleştirmektedir. Hiçbir mühendislik bilgisi olmadan bu objeleri yaratması da transformasyon işleminin nasıl gerçekleştirdiği araştırmasını zorlaştırmıştır. Ayrıca RSC-069 obje yaratırken kimyasal tepkimeler gerçekleştiği için bazen yüksek sıcaklık ve yüksek basınç ortaya çıkar. Bu reaksiyonlar son derece tehlikelidir.

RSC-069'un yakınına yaklaşmak ölümcüldür. Ayrıca RSC-069 DTF'ler ile uzaktan etkisiz hale getirilebilir. Yine de uzaktan olsa bile RSC-069'a yaklaşmak tehlikelidir. RSC-069 üzerinde Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda obje yaratması ve maddi destek sağlanması amacıyla bazı deneyler uygulanmıştır. RSC-069'dan istenilen obje üretilememiştir. RSC-069'u etkisiz hale getirme ve özelliklerini test etmek üzerine de birçok deney yapılmıştır. Deneyler sonucu ██ denek ölmüştür ve maddi hasarlar ortaya çıkmıştır. RSC-069 ile RSC-076 bir araya gelmemelidir. Bu 2 RSC bir araya geldiğinde kontrol edilmesi neredeyse imkansız olur. Bu yüzden bu 2 RSC birbirinden olabildiğince uzak tutulmalıdır.

Ek Belgeler:

ID: 00-00-45

Amaç: Otonom sinir deneylerinde insanın kan şekerini istemli olarak sentezlemesi
Ameliyat Doktorları: Doktor ████, Doktor Gus, Doktor Henrik, Doktor ████, Doktor Margo, Doktor Asistanı Margrit, Doktor Asistanı ████
Gözlemci Doktorlar: Doktor Markel
Deney Sonucu: BAŞARILI
Deney Raporu: Denek-0341'e anestezi yapıldı. Deney için 5 doktor ve 2 asistan görevlendirildi. Deneyin gidişatını kontrol etmek için 1 gözlemci doktor görevlendirildi. Hastanın diyabet durumu bir kez daha kontrol edildi. Hastanın beyin fonksiyonları basit bir bilgisayar sistemine elektrotlar aracılığı ile bağlandı. Kolları ve bacakları bağlandı. FRAP yöntemi ile antioksidan seviyesi sürekli kontrol ediliyordu. [BİLGİ GİZLENDİ] ile glukagon salgılandı. Yöntem başarısız oldu. [BİLGİ GİZLENDİ] ile hormon seviyeleri ile oynandı. Deneğin kan şekeri değeri stabildi. Yöntem başarısız oldu. Birkaç yöntem ve saatlerce çalışmanın sonunda [BİLGİ GİZLENDİ] ile yağ asitlerinin beta oksidasyonu gerçekleşti. Elektrotlardan ışık yandı ve kan şekeri değeri hızla arttı. Adrenalin ve insülin seviyesi çok yüksek değerlere çıktı. Hastanın uyanmasına karşın uyuşturucu enjekte edildi ve Denek-0341'e şeker hastası teşhisi kondu. FRAP yöntemi tekrar denendiğinde antioksidan seviyesi yükseldi. Kan şekeri miktarı resmen stabilize edildi. Bu esnada elektrot ışık veriyordu ve basit bilgisayar sistemi ısınarak patladı. Denek-0341 baygındı fakat zihinsel materyalleştirme yeteneğini elde etmişti. Kendi bilincini kendisi uyandırdı. (yüksek miktarda uyuşturucuya rağmen hastanın ayılması imkansızdı) Doktorların vücudunu metale çevirdi. İlk olarak Doktor Gus'u elektrotları çıkarırken göğsünü tuttu. Kalbinin ve içerisine doğru Doktor Gus'un kas ve kemik yapısını kızgın sıvı alüminyum metaline çevirdi. Doktor Gus kısa süreli bir çığlık ardından yanarak öldü. Doktor Henrik ve Doktor Margo hastayı fiziksel olarak bayıltmaya çalıştı. Fakat ikisinin de kafası helyum gazıyla şişerek patladı. Diğer doktorlar ise Denek-0341'in oluşturduğu keskin metal objeler ile yaralanarak kan kaybından öldüler. Denek-0341'de yaralanmıştı fakat bundan etkilenmemişti. Gözlemci doktor ise bu sırada DTF birimlerini çağırdı. DTF birimleri Denek-0341'i etkisiz hale getirdi. Gözlemci doktor yaralanmadan kurtuldu. 7 doktor öldü. Deney raporu sonlandırıldı.

Not: Denek-0341 nasıl olduysa aniden ayıldı. O kadar uyuşturucuya rağmen. Kavga sırasında yaralanmasına rağmen hiçbir şekilde etkisi görülmedi. Kavga sırasında hemen telsiz ile DTF ekiplerini çağırmıştım. Kavgaya katılsaydım doktor arkadaşlarımın yanında ölecektim. Yine de o kısa sürede beni veya vücudumu bir şeye çevirmedi. Belki de hayatımı bağışladı. Yine de onu düşünmek bile istemiyorum. Arkadaşlarımın vahşice ölümünü unutamasam da en azından o yerden uzaklaşabilirim. RSC-069'dan olabildiğince uzağım önemli olanda bu. O kadın yüzünden başka bir biyokimyasal deneye katılmayacağım. Asla…

-Doktor Markel


ID: 00-00-46

Akıl Hastası: Denek-0341
Denek-0341'in Psikiyatrist Marx tarafından dosyası:
Denek-0342'nin gerçek ismi Astryd Svendsen'dir. Astryd cesur, korkusuz ve kendi amaçlarını gerçekleştirmek için her şeyi göze alan güçlü bir kadındır. Kendisi fazla otoriterdir ve kendi kafasına uymayan insanlarla iyi geçinemez. Kardeşi Haron'la iyi geçinmektedir. Haron kadar olmasa da yaşadığı olaylardan etkilenmiştir. Babası alkolik, annesi ise hayat kadınıdır. Aile içi şiddet görmüştür. Lisedeyken ailelerinden kaçmış ve uyuşturucu kaçakçılığına başlamışlardır. Çoğu zaman bu işlere kendi isteğiyle başlamış ve kardeşini de bu işlere sürüklemiştir. Kendi çetesini oluşturan Astryd, büyük miktarlarda para kazanmış ve kendisine itaat etmeyenleri öldürmüştür. İşledikleri cinayet sonrasında hapis yerine akıl hastanesine yatırılmışlardır. Lier akıl hastanesinde geçirdikleri sürede birçok deneye ve şiddete maruz kaldılar. Bazı organları kesilmiş ve satılmıştır. Son deneyinde bazı anormal özellikler ortaya çıkmış ve 7 RSC personeli öldürmüştür.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License