RSC-072


Keşif: RSC-072, 12/01/19██ tarihinde Kanada'da bulunmuştur. Kafası olmayan bir insanın cinayet işlemesi sonucunda RSC ajanları tarafından yakalanmıştır. Olay yerindeki herkese A sınıf hafıza silme ilacı verilmiştir. Bu olayda köyün yaklaşık yarısı RSC-072 tarafından öldürülmüştür. DTF birimleri ve RSC ajanlarının da çoğunluğu ölmüştür. RSC-072'nin yakalanması kamyonun içine saklanan birinin sayesinde gerçekleşmiştir. Bu kamyona el koyan RSC ajanları RSC-072'yi Tesis-120'ye götürmüştür. Fakat çevresinde canlı bulunmadığı sürece RSC-072'nin pasif kaldığı gözlenmiştir. Bu yüzden saklama Prosedürleri tekrar belirtilip, RSC-072'yi Tesis-10'a transfer olmuştur.

Saklama Prosedürleri: RSC-072'den 500 metre uzağa kadar hiçbir canlı yaşamamalıdır. RSC-072'nin olası çıkarabileceği katliam sebebiyle en az 700 metreküplük alandaki bütün canlılar(Denekler ve doktorlar dışında) infaz edilmelidir. Bu bölgenin dışında en az 700 DTF personeli bulunmalıdır. Deneylerin yapılabilmesi için ısı ve ses yalıtımı bulunan alt tünel bulunması gerekir. Bu alt tünel RSC-072'nin odasına dik olacak şekilde 350 metre uzunluğundadır. Tünelin sonunda aynı maddeden üretilen, ısı ve ses yalıtımına sahip asansör ve merdiven bulunmaktadır. Bu asansör ve merdiven 700 metre uzunluğundadır. RSC-072'nin odası 20 metreküp çelikten oluşmaktadır. RSC-072'nin odasında da ısı ve ses yalıtımı bulunmalıdır. RSC-072'nin odasında can sıkıntısını engelleyecek müzik ve televizyon bulunmalıdır. Bu odada RSC-072'nin sevdiği birtakım eşya da bulunması gerekmektedir. Her hafta bu oda kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Bu odanın kontrolü için kameralar kullanılabilir. RSC-072'nin yaklaşık 100 metre uzağında RSC-072 ile ilgili çalışma yapan doktorların bulunduğu bir oda vardır. Bu odada da ısı ve ses yalıtımı bulunmalıdır. Bu tünele sadece denekler ve RSC-072 ile ilgili araştırma yapacak doktorlar girebilir. RSC-072'nin odasının temizliği ve kontrolü denekler tarafından yapılacaktır. Olası bir odadan kaçış durumunda denekler RSC-072'yi odasına doğru yönlendirmelidir. Doktorların odasına yapılan olası bir baskın durumunda denekler RSC-072'yi odasına doğru yönlendirmelidir.

Açıklama: RSC-072, kafası ve elleri olmayan bir insandır. Elleri ve kafası anormal bir şekilde yoktur. Elleri ve kafası sanki koparılmış ve kesilmiş gibidir. RSC-072'nin bu kısımları doğuştandır. Fakat hiçbir hücre oradaki dokuyu onarmaz ve kan pıhtılaşmaz. Bu kısımdan kan sürekli akar. Akan kan tam pıhtılaşmayacak şekilde akmaya devam eder. Bu kısımlar hiçbir zaman kabuk tutmaz. RSC-072'nin nasıl yaşamını sürdürebildiği bilinmiyor. Yemek yeme, nefes alma, merkezi sinir sistemi, görme, duyma, koku alma, tat alma gibi insanların kafa kısmında bulunan özellikleri yoktur. Fakat normal bir insan gibi düzgün bir şekilde yürüyebilir, cisimleri görebilir, sesleri fark edebilir, kokuları koklayabilmektedir. Bu işlevleri nasıl yaptığı hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Normal bir insan beyninin işlevlerini yerine getirebilmektedir. Refleks, denge gibi işlevleri de yerine getirebilmektedir. Kol ve kafa kısmı dışında bütün sistemleri ve dokuları insanlar ile birebir aynı özellikleri göstermektedir.

RSC-072 canlı gördüğünde kesilmiş kolunda bıçak benzeri yapı çıkıyor. Bu yapı RSC-072'nin kolundaki kemiğin bulunduğu yerden çıkıyor. Bu yapının nasıl uzadığı, hangi maddeden olduğu ve ne kadar uzadığı tam olarak bilinmiyor. Birkaç test sonucu bu yapının elması bile zorlanmadan kestiği gözlenmiştir. Bu testler deneklerin eline verilen elmas, çelik ve metal alaşımlar sayesinde gözlenmiştir. RSC-072, bıçak benzeri yapısını kolundan çıkarıyor ve gördüğü canlının kolunu ve kafasını kesmek için kullanıyor. RSC-072'nin fark ettiği hiçbir canlı kurtulamıyor. RSC-072'nin bunu içgüdüsel olarak yaptığı genetik bir araştırma sonucu gözlenmiştir. Çünkü RSC-072 cinsel ilişkiye girebilmektedir. Kadın denekler hamile kaldığında onları öldürmemiştir. Doğum sonucu kadın denekler hayatta kalırsa onları öldürmektedir. Aynı şekilde çocukta dişi doğarsa onu da öldürmektedir. Denekler RSC-072'nin oğlunu kaçırmayı başarmıştırlar. Bunu yaparken RSC-072'nin çocuğunu koruduğu gözlenmiştir. RSC-072'nin oğlu incelendiğinde RSC-072 ile aynı özellikleri gösterdiği ortaya çıkmıştır. RSC-072'nin genetik şifresi halen bulunamamıştır. Fakat RSC-072'nin kolundaki bıçağın yapısı RSC-072'nin oğlu sayesinde incelenmiştir. Bu bıçak incelendiğinde atomların yapısını dahi kesebilecek keskinliğe sahip olduğu gözlenmiştir. RSC-072'nin oğlu bilinmeyen bir sebepten ötürü ölmüştür. Ayrıca RSC-072'nin odasına kadın denek ve doktor girmesi yasaklanmıştır.

RSC-072, öldürdüğü varlıkları herhangi bir yerde toplamaktadır. Öldürdüğü varlıkların altına birtakım semboller çizmektedir. Kişiliği benzer kişilerin sembollerinin de benzer olduğu fark edilmiştir. Bu yüzden RSC-072'nin canlıları öldürmesinin bir sebebi olduğu düşünülüyor. RSC-072 varlıkları sadece kolundan ve kafasından kesiyor. RSC-072'nin canlıları her zaman orantılı bir şekilde öldürmektedir. Öldürülen her varlığın kesilmiş kafası ve kolu birebir orantılıdır. Ayrıca öldürmeye çalıştığı varlığın peşini asla bırakmaz. Fakat fark ettiği bütün canlıları da tekrar takip eder. RSC-072'nin odadan kaçma isteği yoktur. RSC-072 odada canlı bulunmadığında sıkılmış insan benzeri davranışlar sergiler. RSC-072'nin sıkılmasından dolayı odadan kaçma ihtimali olduğundan odaya sıkılmayı giderecek birtakım eşyalar konulmuştur.

Ek Dosya-00-00-48:

Doktor Demon'dan bir köşe yazısı:
Doktorlar RSC-072'nin özelliklerini genden gene aktarabileceğini açıkladı. Bunu nasıl yaptığını henüz bilmiyoruz. Genetik şifrelerin incelenmesiyle bir veri elde edemedik. RSC-072'nin ailesi hakkında bir şeyler bulabilirsek bu konuda gelişme sağlayabiliriz.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License