RSC-073


Keşif: 19██ yılında Kuzey Rusya'da yerel halk tarafından RSC-073 efsane olarak bilinmekteydi ve araştırmak için Epsilon-25 birimi görevlendirildi ve RSC-073, Epsilon-25 tarafından çevrelendi ve çevre halktan efsane olarak gizlendi. RSC-073'ün bulunduğu Alışveriş Merkezi Bölge-120 olarak adlandırıldı, yakın şehir ve bölgedeki insanların giriş izni yasaklandı.

(Alan-073'ün Kapak Adı: Rusya Nükleer Araştırma Bölgesii: Omega-1738)
(Kod Adı: Bölge-120)

Saklama Prosedürleri: RSC-073'ün hareketsiz doğası nedeniyle, Bölge-120 etrafına inşa edilmiştir. Bölge-120, RSC-073'ten ortaya çıkabilecek herhangi bir tehdit unsuru nedeniyle Alan-073 inşa edilmiştir. Bölge-120'ün kalbinde, ortaya çıkan varlıkların bölgeye kaçmalarını önlemek için RSC-073 etrafında ile güçlendirilmiş 35 ayaklık bir beton duvar inşa edildi. Yüksek hızlı hareket algılama kameraları, havuzun içine bakan duvarın üzerine yerleştirilir ve silahlı korumalar, havuzun üzerine yerleştirilmiş podyumlardan kolayca korunabilir.

RSC-073'ün analizi ve araştırmaları Bölge-120'de gerçekleştirilecektir. Kendi güvenlikleri için, yetkisiz personel hiçbir zaman RSC-073'e yaklaşamaz. RSC-073 ile doğrudan etkileşime sadece üst düzey araştırmacı personeller ve personellerin kurduğu kıymık gruplardaki küçük çaplı araştırmacılara izin verilmektedir. RSC-073 için yapılan bütün deney verileri AD Konseyi ile paylaşılacaktır.

Açıklama: RSC-073, Kuzey Rusya'da keşfedilmiş ████ ██████ isimli alışveriş merkezinde bulunan kırmızı viskozitesi düşük sıvıdan oluşan havuzdur. Sıvı, insan kanına benzer bir kıvamdadır fakat biyolojik bir yapıya sahip değildir (hücre yapısı, DNA dizilimi v.b.) Havuzun derinliklerine indikçe sıvı daha da yoğunlaşır. Havuzun dibi varsa, henüz ulaşılmamıştır.

RSC-073'ün 200█'den itibaren aralıksız zamanlarda anormal obje çıkardığı gözlemlenmiştir. Objelerin özellikleri ise en az █ hafta havuzun onu oluşturmak için harcadığı süredir. 1 hafta içerisinde işlevini yitirecek ve nötrleşecektir. RSC-073 herhangi bir obje oluşturmaya başladığı zaman garip cıvık bir ses çıkarır ve bu ses ortalama █ hafta kadar sürer. RSC-073'ün çıkardığı tüm objelerin kandan oluştuğu ve DNA diziliminin dünya üzerindeki hiçbir canlıya benzemediği bilinmektedir. RSC-073'ün çıkardığı anormal objelerin üzerinde yapılan araştırmalar ve verilere göre vücudundaki bulunan kırmızı sıvı objeler için enerji kaynağı olduğu kanıtlanmıştır. Anormal objelerin enerji dengesi bulunmadığı için 1 hafta içinde yitirecek ve nötrleşecektir. RSC-073'ten çıkan anormal objeler (ek-073 bknz.) için özel bir sınıflandırma veya takma ad kullanılmamıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License