RSC-074


Keşif: ██/██/19██ tarihlerinde RSC-074 Kepler-48 B gezegenin yakınında astronom ████ tarafından hubbe teleskobu ile keşfedilmiştir. ilk olarak uzay cismi olarak tanımlanıp ismini "Kepler'in Güneşi" ismi verilmiştir ancak tekrar izlendiğinde hareket belirtileri gösterdiği astronom ████ tarafından kanıtlanmasıdır ve kuruma bu durum bildirilmiştir, Keşfinden 2,5 ay sonra ise Kepler-48 b Gezegeni Uzay cisminin Kafası olarak düşünülen kısmına 1.94142 ışık yılı uzaklıkta olduğu gözlemlenmiştir.
Gözlemin ardından astronom ████ bunu bildirmiş ve kurum tarafından RSC Olarak sınıflandırılarak üzerindeki araştırmaların devam edilmesi düşünülmüştür. teleskop ile gözlemleyen personellerin yarısı beyin kanamasından ölmüştür, geri kalanı ise beyninde tümör ortaya çıkmıştır.

Saklama Prosedürleri: RSC-074 muhafaza altına alınamaz. Ancak RSC-074'ı durdurma potansiyeli olan hipotez yollar vardır bunlar: "Octagon Skalası" altında toplanır ve bu da kendi arasında üçe ayrılır bunlar:

OCTAGON SKALASI


1 - Qlags Tekillik Alanı: Akresyon diski1 23,6×10^6'dan büyük karadeliklerin olay ufkusunun2 merkezinden genellikle merkezden 10-55 bin km uzakta oluşan ikincil bir katman oluşur, buna
Qlags Tekillik Alanı denir. QTA, karadeliğin hem olay ufkuna hem de akresyon diskine eşit mesafeden olduğun için iki taraftan yüksek kütle çekimine maruz kalır. iki taraftan gelen yüksek kütle çekimi adeta makro ölçekteki bir presleme makinesi gibi içine çekebilir. her cismi planck boyutuna küçülterek devasa patlamalara sebep olur. Yapılan gözlemler sonucu RSC-074'ya en yakın karadelik NGC 4889, bu koşulların hepsine sahip ve devasa bir Qlags Tekillik Alanına sahip. Octaganus yörüngesi ile NGC 4889'in yörüngesi her 1635 yılda birbirine teğet geçiyor. Bir plazma silahı ile karadeliğin yönünü değiştirip Octaganus'un üzerine sürüklemek onu bitirebilir ancak bu yöntem için RSC-074'in zodyak kuşağı içerisine girmesini beklemek gerekiyor bu da yaklaşık 115 yıla tekabül ediyor.

2 - Anti-Nötrino Parçalanması: RSC-074 yüksek düzeyde gamma ve kozmik ışın salınımı yapmaktadır. Eğer ki bir şekilde RSC-141'i (Olbers Tayfı) Octaganus'a saldırtabilirsek yapısında bulunan Anti-Nötrinolar vasıtası ile RSC-074'nın yapısını yok edecektir. Ancak bu yol RSC-141'in büyüme oranını arttıracağı için riskli bir yöntemdir.

3 - Yalancı Vakum: Yalancı Vakumunun3 kararlılık ile karasızlık arasında kaldığı: Decay Zamanında, RSC-074, bu kararsızlık şekline geçip aniden kararlılığa geçerken maddesel ve boyutsal bir bozulma yaşayacak ve tüm evrende 0 yoğunluk 0 hacme sahip bir noktaya dönüşecektir

Açıklama: RSC-074, uzayda bizden tam 1.94142 ışık yılı uzaklıkta bulunan benzersiz bir anomalidir. RSC-074 ne bir gezegen nede bir kuyruklu yıldızdır. yapılan tespitlere göre RSC-074'ün üstünde 823 bin kilometre uzunluğunda yoğun bir enerji bulutu vardır. altında ise ne tür bir sistem ile hareket ettiği çözülememiş her saniye çeşitli şekillere giren çapları 23 bin kilometre ila 8 bin kilometre büyüklüğünde maddesinin ne olduğu bilinmeyen ama ışık yayan dev parçacıklar vardır.
parçacıklardan gelen frekans 82hz - 11hz ile değişmekte, ama RSC-074'ün üzerindeki enerji bulutu 92.310hz - 72.912hz frekans sinyali elde edilir. bu sinyalden elde edilen bilgiler;

  • bu enerji bulutunun büyüdüğü
  • enerji bulutunun altındaki parçacıklar ile bağımsız olduğu
  • yandan alınan kare ile bunun bir hilal değil, kalkan şeklinde olduğu

bilgilere ulaşılmıştır.
hesaplanan verilere göre kalkanın sıcaklığı 9.276°C, ama parıldayan küreler -272°C'dir.
kalkanda anormal şekilde radyasyon yoktur. ve bunun sebebi bilinmemektedir. ama maddelerin yaydığı Gama ve Kozmik ışıkların değeri çok yüksektir (henüz ölçülemedi).
RSC-074'ün dünyaya çok büyük tehdit sağladığı ilk kez ██/██/19██ tarihlerinde Dr. ███████ tarafından sepit edilmiştir. fakat Dr. ███████ bunu tespit ettikten 2 gün sonra beyin krizinden ölmüştür. yapılan hesaplamalara göre eğer RSC-074 olmasaydı, bir insanın kansere yakalanma olsılığı 62% azalırdı.

Deneyler

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License