RSC-080


Keşif: RSC-080, ██/██/19██ tarihinde Mısır'ın Sina bölgesinde bulunmuştur. Deniz seviyesinin 86.6 metre altında tabuta benzeyen bir çeşit ahşap altın süslemeli bir kutunun içinde bulunmuştur. RSC-080'e tam oranlı olan bu kutunun içinde RSC-080 ve onun altında kırmızı kumaş ve pamuklar bulunur. RSC-080 bir inşaat kazısı sebebi ile bulunmuştur. Bu kutuyu birçok kişi açmaya çalışmış fakat açamamıştır. Bu kutuda manyetik ve tam ayarlı gereken ███,██ volt elektrik ile açılan ilginç bir kilit sistemi bulunuyor. RSC-080'i kumaşlarla, pamuklarla, kırmızı renkli maddeler ile, ahşaplar ile, altınlar ile, topraklar ve kumlar ile, aynı kilit mekanizmasına sahip birkaç çeşit mekanizmalar ile muhafaza edilecek birçok oda tasarlanmıştır. Fakat hiçbiri işe yaramamıştır. Bulunduğu kutuda da muhafaza edilememiştir. Bu ana kadar o kutudan nasıl çıkmadığı bilinmemektedir.

Saklama Prosedürleri: RSC-080, Tesis-10'da 3 katmanlı bir odada muhafaza edilir. Bu katmanlar birebir aynıdır. Bu katman aşırı sert metal alaşımlardan oluşan yaklaşık 2 metre kalınlığında duvar ve arkada hareketli pistonlar ile bu duvar incelmeye başladığında otomatik olarak yineleniyor. Bu metal alaşımdan oluşan duvarlar sürekli stoklar halinde otomatik pistonun yakınındaki mekanizmada depolanmalıdır. Bu mekanizma duvarları otomatik pistonun önüne getirir. Bu katman daha büyük ve oranlı şekilde büyüyerek 3 katman oluşturur. Toplam 20 metreküpten oluşan bu odadan kaçış halinde 4 acil durum kapısı kapatılacak. Bu kapılar 50 katmanlı metal alaşımlardan oluşan 5 metre kalınlığındaki kapılardır. Bu kapılardan içeriye en güçlü asitler dökülür. Bu kapılar bu asitten etkilenmez. Bu düzenekten de RSC-080 kaçarsa Tesisteki bütün DTF'ler olay yerine intikal etmeli ve ellerinde metal alaşımlardan oluşan kalkanlar olmalıdır. RSC-080'nin zayıf noktası bulunana kadar bu düzenek muhafaza prosedürü olarak kalacaktır. Ortaya atılan bütün fikirler dikkate alınacaktır. RSC-080'nin odasının yakınındaki RSC-080 ile ilgili araştırmaları yapıldığı odaya seviye 5 ve üstü erişim sağlanabilir.

Açıklama:RSC-080, insansı bir varlıktır. RSC-080, ayna gibi oldukça parlak kristali andıran bir maddeden oluşuyor. Dünya'nın başka hiçbir yerinde bu maddeye rastlanılmadı. Bu madde oldukça homojendir ve tanecikleri birbirlerine o kadar yakındır ki aradaki boşluk hiçbir mikroskop ile görülemedi. Bu madde oldukça parlak, ayna kadar net görüntü yansıtan ve çok sert yapıdadır. Maddede renk pigmenti bulunmamakla beraber alınan bütün bu sonuçlar RSC-080'nin bıraktığı kırıntılardan elde edilmiştir. Bu kırıntılar en kuvvetli lazerler ile elde edilmiştir. Maddenin sertliği Mohs sertlik ölçeği kullanıldığında 10 değerindedir yani elmas ile [VERİ GİZLENDİ] yer değiştirmelidir. Fakat RSC-080'nin kamudan gizlenmesi gerektiğinden bu değerde halen elmas yer almaktadır. Bu nedenle [VERİ GİZLENDİ] elması çizebilen tek maddedir. RSC-072'nin ellerinde bulunan bıçak benzeri madde ile [VERİ GİZLENDİ] arasında sertlik deneyi henüz gerçekleşmemiştir. Bu deney halen AD konseyinden onay bekliyor.

RSC-080 insanı andıran bir şekile sahiptir. Hiçbir canlılık organı veya cinsel organı bulunmamaktadır. RSC-080 2.79 metre boyundadır ve yaklaşık yarım ton ağırlığındadır. RSC-080 hareket potansiyeline sahiptir. Çok yavaş veya çok hızlı hareket eder. Bazen de hareket etmez. RSC-080'nin hareket hızının sınırları bilinmiyor. RSC-080 canlıları fark edebiliyor, tehdit unsurlarını algılayabiliyor, en sert metal alaşımları bile hiçbir çizik oluşmadan parçalayabiliyor ve ayrıca yapılan engelli koşuları ve zeka testlerini her zaman başarıyla tamamlıyor. Bilinçli bir varlık olduğu düşünülüyor fakat kanıtlanamadı. Çoğu doktor bu varlığın oldukça zeki olduğunu söylüyor fakat bilinçli bir varlık olduğu kanıtlanmadığı için bazı doktorlar bunu reddediyor. RSC-080'nin hareketleri çok belirsiz ve öngörülemez. Kurşun geçirmez vücut yapısı ve göz alan parlaklığı nedeniyle DTF'ler RSC-080 üzerinde hiçbir etki sağlayamamaktadır. Lazerler, patlayıcı maddeler, kurşunlar ve RSC-080'e doğru giden çoğu madde yansımaktadır. Bütün canlılar için tehlike arz etmektedir hiçbir şekilde yakınına yaklaşılmamalıdır. Kristal çakışması ve sürtünmesi gibi ses çıkartır fakat konuşamaz. Nasıl hareket ettiği ve etrafını fark edip saldırdığı bilinmiyor. Ayrıca RSC-080'nin güç ve hareket potansiyelinin sınırları bilinmiyor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License