RSC-087


Keşif: ██/██/19██, RSC-087 Endonezya'nın Açe bölgesinde bulunmuştur. RSC-087 bulunduğunda tatlı suyun içindeydi ve etraftaki tatlı su tamamen kan olmuştu. Bulunduğunda herkesin ölü sandığı bu yaratık, çok ağır yaralanmıştı ve 3-4 tane yaklaşık 10 metrelik dev ısırık yarası görülüyordu. Ayrıca birtakım pençe izleri ve onlarca ufak ısırık izleri de bulunuyordu. Anlaşılacağı üzere birçok hayvan tarafından yaralanmıştı. Fakat dev ısırık izlerini hangi hayvanın yaptığı bilinmiyor. Nefes aldığını ve hareket ettiğini gören birkaç kişi olmuştur. Birçok fotoğrafçı da bu canlının fotoğrafını çekmiştir. Kurum ajanları olaya el attı ve canlıyı gören herkese A sınıf hafıza silme ilacı verilmiştir. Fotoğrafçılara ve medyaya da bu olayda birkaç ölü hayvanın olduğu şeklinde konu kapatılmıştır. RSC-087 basit bir kafese konarak Tesis-88'e götürülür.

Saklama Prosedürleri: RSC-087, 20 x 100 metrelik bir kafeste muhafaza edilir. RSC-087 tatlı su ile kaplı 40 x 200 metrelik cam hücrede bulunur. RSC-087, Tesis-88'te 200 x 400 metrelik dev bir akvaryumda muhafaza edilir. Bu akvaryumun dışı tamamen çeliktir. Bu çelik akvaryumun üstü çelik örgülü tellerle kaplıdır. Bu akvaryum kesinlikle deniz suyu ile dolu olmalıdır. Denize veya su kaynağına en az 50 metre, tatlı su ile herhangi bir su kaynağına en az 1 kilometre uzak olması gerekmektedir. Olası bir ihlal girişiminde suya ████ volt elektrik verilmelidir. Durum kötüleşirse daha yüksek seviyede volt verilebilir fakat bu değer ██████'yi geçmemelidir. Akvaryumun çelikten olması bu kadar yüksek volt'da tehlike yaratabileceği için muhafaza edilen odada elektrik yalıtımı bulunmalıdır. İhlal girişimi başarılı olursa RSC-087'nin üstüne bütün sıvı yüzeyi 1 metre kaplayacak kızgın yağ dökülmelidir. Ayrıca muhafaza edilen odaya da ihlal girişimi halinde en az 20 DTF birimi bulundurulmalıdır. RSC-087'nin odasına seviye 5 ve üstü personeller erişim sağlayabilir.

Açıklama: RSC-087, 87 metre uzunluğa ve 15 metreye kadar gelebilen genişliğe sahiptir. 18 metrelik bir kafaya, 6 ayağa, 2 boynuza ve bir kuyruğa sahiptir. Ayakları karada yürüyebilmesi için kalın ve iyi yüzebilmesi için uzun ve perdelidir. Ayaklarındaki uzun pençeler avlanmasını kolaylaştırır. Göğüs, anal ve karın yüzgeci bulunmamaktadır. Fakat bu yapılar ayakları ile uyumludur. Sırtında sırt yüzgeci bulunmaktadır. 28 metrelik bir kuyruğa sahiptir. Kuyruğunda açılıp kapanan kuyruk yüzgeci bulunur. Yüzgeç kapalıyken uzun bir sivri yapıya açıkken 3 sivri yapıya sahiptir. Kuyruğunu avlanma amacıyla kullanabilir. Kafasındaki 2 adet 13 metrelik boynuzu savunma ve saldırı için kullanışlıdır. Boynuzların uçları sivri değildir aksine kalın ve geniş yüzeylidir. Boynuzların uç tarafı savunma amacıyla ya da avını sersemletmek amacıyla kullanılır. Ayrıca boynuzun uç tarafı sert kayaçları kırmak amacıyla da kullanılabilir. Boynuzları filler gibi ağzın 2 tarafından çıkmaktadır. Boynuzunun keskin tarafları kenarlarıdır. Boynuzu yukarı eğimli ve boyca 2 tarafı keskindir. Üst kenarları tırtıklı ve tutucu alt kenarları ise kılıç kadar keskin ve pürüzsüzdür. Boynuzları hem alt kenarların işlevini arttırmak için hem de ısırmayı kolaylaştırmak adına yukarı kıvrılır. Boynuzları aynı zamanda aşağı doğruda kıvrılır. Aşağı doğru kıvrıldığında avını çenesiyle ve tırtıklı boynuzlarıyla tutar. Çoğu zaman avlar bu durumda kurtulamaz. RSC-087'nin gözleri oldukça yuvarlak ve göz bebekleri çubuğumsudur. Gözleri kafasına göre oldukça küçüktür. Gözlerinde 3 kapak bulunur: Mercek kapağı, saydam kapak ve göz kapağı. Mercek kapak en içte olup gözün içindeki mercekten farklıdır. Bu açılıp kapanan kapak dürbün görevi görmektedir. Saydam kapak ortada olup suyun altında görmeyi kolaylaştırır. Çoğu zaman kapalıdır. Göz kapağı ise en sonda olup sıradan bir sürüngen göz kapağıdır. RSC-087'nin koku alma duyusu görme duyusundan çok daha gelişmiştir. 1 kilometre uzaklıktaki avlarını koklayarak tespit edebilir. Ağzında 100'den fazla dişe sahiptir. Bunların 36 kadarı yarım metreye kadar ulaşabilen dev dişlerdir. Dişleri oldukça dağınıktır. Fakat dişlerini hızlıca yenileyebilir. Bunların dışında derisi çok kalın ve hipopotamı andırıyor. RSC-087 bir erkektir ve 6 metrelik bir penise sahiptir. Hem solungaç solunumu hem de akciğer solunumu yapar. Kendini tatlı suda çok hızlı bir şekilde iyileştirebilir. Vücudunun büyük bir kısmı kopsa veya yaralansa bile kendini iyileştirebilir. Tatlı suda saatte ████ kilometre gibi aşırı hızlı bir şekilde yüzebilir. Deniz suyunda da yaşayabilen bu canlı tatlı suda yapabildiklerinin 1%'ini dahi yapamaz. Metabolizması çok yavaş hale gelir. Karada ise bir timsahtan daha hızlı koşamaz. Fakat aşırı güçlüdür ve karada da etkilidir. Bu bilgilerin dışında RSC-087'nin etçil bir yırtıcı olduğu düşünülüyor. Fakat bu canlıya başka hiçbir yerde rastlanılmamıştır.

RSC-087'nin, birçok ihlal girişiminde bulundu. Çoğunda başarılı olsa da sadece bir kere 1 km uzaktaki tatlı suya ulaştı. Şans eseri bir çıkışa ulaşmayan ufak bir göle ulaştı. Fakat RSC-087 en son bu gölde görülse de bulunamadı. Gölü boşaltma projesi tasarlandı. Fakat halen AD konseyinden onay bekliyor.

Ek Belge 137-S:

RSC-087'nin ihlal girişimleri;

ID: 00-00-56

1-İlk İhlal,██/██/████: RSC-087, ilk muhafaza edildiği kafesten kaçtı. Bu olay, RSC-087'nin yakalanmasından yaklaşık 2 ay sonra gerçekleşti. RSC-087'nin yaraları tamamen kapanmıştı ve çelikten kafesi paramparça etti. 32 personelin ölümüne sebep oldu. Fakat vücudunun 76%'sı parçalandıktan sonra tekrar muhafaza edildi.

2-İkinci İhlal,██/██/████: RSC-087, çelikten teli delerek akvaryumdan dışarı çıktı. Fakat kızgın yağ yüzünden yüksek yaralar aldı ve akvaryuma geri düştü. Hiçbir personel yaralanmadı. İhlal girişimi başarısız oldu.

3-Üçüncü İhlal,██/██/████: RSC-087, çelikten duvarı deldi ve akvaryumdan çıktı. Kızgın yağ ve elektrikli su bütün odaya ulaştı. Odadaki 38 DTF personeli öldü. Kimisi yanarak kimisi ise RSC-087 tarafından parçalanarak öldü. RSC-087 odadan çıktı. Fakat kızgın yağ onu yaralamıştı. 10 DTF personeli RSC-087'yi etkisiz hale getirdi. İhlal girişimi başarısız oldu.

4-Dördüncü İhlal,██/██/████: RSC-087 bu sefer alt zemini deldi ve alt kata düştü. Yoluna gelen her DTF personelini teker teker öldürdü. Yaklaşık █ personel hayatını kaybetti. Birçok oda ve duvar paramparça oldu. Bu hasarlar tam olarak $████████'a mal oldu. ███████ gölüne kaçan RSC-087 halen orada bulunmaktadır. Gölün etrafı tamamen DTF'lerle donatılmıştır ve etrafı RSC kurumuna ait idi, İhlal girişimi başarılı oldu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License