RSC-096


Keşif: ██/██/19██ tarihinde RSC-096, Tesis-19'da bulunmuştur. Denek-1327'nin kabuslarında gördüğü bu yaratık bir süre sonra diğer personellerinde rüyasına girmiştir. RSC-096 kameralar tarafından da gözlemlenince RSC-096'nın derhal muhafaza edilmesi gerektiğini AD personelleri bildirmiştir. Şans eseri mıknatısın yanında uyuyan bir personel rüyasında RSC-096'nın de uyuduğunu gözlemlemiştir. Birkaç inceleme ve araştırma sonucu RSC-096'ya etki edebilen tek yolun manyetik alan olduğu ortaya çıkmıştır. RSC-096'nın nereden ortaya çıktığı ve neden Tesis-19'da bulunduğu halen çözülememiştir.

Saklama Prosedürleri: RSC-096'nın bir odada muhafaza edilememektedir. RSC-096 bütün maddelerin içinden geçebilme özelliğine sahiptir. RSC-096'nın 20 metreküplük bir odası vardır. Bu odanın dışında aşırı güçlü elektromanyetik alan oluşturan vericisi bulunur. Bu manyetik alan o kadar güçlüdür ki bu odaya 200 metrekarelik uzaklıkta kişiler halüsinasyonlar görmeye ve ciddi beyin hasarları alırlar. Bu alana yaklaşmadan önce herkese özel manyetik alan önleyici kıyafet verilmelidir. RSC-096 bu sistemden nadiren de olsa kaçabildiği için bu odanın etrafında gece görüş aleti bulunduran ve özel elektromanyetik silahlar ile kuşanmış DTF'ler ile donatılmıştır. RSC-096 elektromanyetik alandan etkilenip uyku haline geçiyor ve bu süre en fazla 20 dakika sürüyor. Bu yüzden RSC-096 baygın halde iken dev mıknatıslar ile odasına geri götürülmelidir. Odasına geri götürülür iken manyetik alanlar kapatılmalı, odasına götürüldüğünde ise manyetik alanlar tekrar açılmalıdır. RSC-096'yı kontrol edecek başka bir yol bulunursa derhal Doktor ████'a bildirin.

Açıklama: RSC-096 4 kola ve 2 göze sahip, diğer yapıları var olsa bile gözlenememiş olan bir varlıktır. RSC-096 çok ışıklı ortamlarda hiçbir türlü gözlenemiyor. RSC-096 sadece karanlık mekanlarda gözlenebiliyor. RSC-096'nın en net görüntüsü sadece kameralar ile çekiliyor. Ayrıca kameralar ile aydınlatma yapılsa bile RSC-096'nın görüntüsü netleşmiyor. RSC-096 her türlü maddenin içinden geçiyor ve rüyalara dahi istediği gibi girebiliyor. Birkaç kez A sınıfı hafıza silme ilaçları ile RSC-096'yı yok etmeye çalışsak bile RSC-096 kurtulabiliyor. RSC-096'ya varlıklar hiçbir türlü fiziksel temasa geçemez fakat RSC-096 isterse varlıklara fiziksel temas edebilir. RSC-096'nın canlılara pençe atabiliyor ve bilinçlerini kontrol edebiliyor. Fakat nedense RSC-096 canlıların tamamen bilincini kontrol edemiyor. Bu bilgiye birkaç denek üzerinde deney yapılarak ulaşılmıştır. RSC-096 bu kadar zor görülmesine rağmen denekler 6. hisleriyle ve içgüdüsel olarak RSC-096'nın varlığını hissedebiliyorlar.

RSC-096 konuşmaz fakat isterse canlının bilincinde ses çıkarabilir. RSC-096'nın bilinci olduğunu ve oldukça zeki olduğu çoğu doktor tarafından onaylanmıştır. RSC-096 direk saldırmaz hatta deneği birkaç gün boyunca rüyalarına girdiği ve çoğu zaman onun bilincine girerek psikolojik travmalara soktuğu, en sonunda ise sadece birkaç güçlü pençe atarak kurbanının kan kaybından ölmesini beklemiştir. Bu bekleyişte bile deneği korkutmuş ve yine bilincine girerek deneği delirtmiştir. Ayrıca RSC-096 deneği kendisinden 20 metre uzakta bile bilincini kontrol edebiliyor. Fakat daha uzağı kontrol edemediği için RSC-096'nın odası 20 metreküptür.

Ek Belge 19637-F:
RSC-096 tam olarak 5 kez başarılı ihlal gerçekleştirir;
1:İlk İhlal,██-██-████: Ajan ████, Ajan ███, Ajan █████, Ajan ████, Ajan ███████ (Öldü), Denek-1129 (Öldü), Denek-4237 (Öldü) ve tam olarak 48 tane DTF görevlisi ölmüş ve 27 personelde bilinçlerini kaybetmiştir. (Delirmiş, İntihar etmiş, Paranoya v.s) Bu büyük karmaşa sırasında Tesis-19'daki bütün DTF'ler olay yerine gelmiştir. En sonunda manyetik silah kullanmayı düşünen DTF personeli RSC-096'yı etkisiz hale getirmiştir.

2: İkinci ihlal, ██-██-████: Sadece 4 personel bilincini kaybetmiş ve tedavi sonrası hayatlarına devam edebilmişlerdir. RSC-096 sadece odayı kamerayla kontrol eden personelin bilincine girmiş ve duvarların arasından geçerek DTF'leri atlatmıştır. Bunun yanında Doktor ████'un da bilincine girmiş ve kendisi hakkındaki araştırmaları ufak da olsa yavaşlatmıştır. Koridor kameraları ile fark edilen RSC-096 DTF görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bu DTF'lerin de 2 tanesinin bilincini kaybetmesine yol açmıştır. Bu durumdan sonra kamera odasındaki önlemler artmıştır.

3: Üçüncü ihlal, ██-██-████: Kamera odasındaki 5 personel ölmüştür. RSC-096 bu sefer kameraların içine girmiştir ve kamera odasındaki personelleri vahşice katletmiştir. RSC-096 duvarların arasından kaçmaya başlamış fakat bu sefer bir DTF personelinin içgüdüsü ile RSC-096 yakalanmıştır. Bu olaydan sonra RSC-096'nın her türlü ortama geçiş yapabildiği ortaya çıkmıştır. Yani RSC-096’nın sanal ortama da geçiş yapabildiği kanıtlanmıştır. Ayrıca bu olaydan sonra olası bir ihlal durumuna karşın Tesis-19'daki bütün DTF'lere gece görüş gözlüğü verilmiştir

4: Dördüncü ihlal, ██-██-████: RSC-096, RSC-072'nin odasına doğru ihlal gerçekleştirir. RSC-072'nin bölgesinde 7 saat geçirdikten sonra geri döner. Bütün çıkışlarda pozisyon alan SRT personelleri RSC-096'yı etkisiz hale getirir. RSC-096 tekrar muhafaza edilir. 2 Deneğin ölümü dışında personellerde hasar yoktur. RSC-072'de birtakım pençe izleri gözlenmiştir. 1 hafta içerisinde iyileşmiştir. Bir deneğin gözlemine göre RSC-072, RSC-096'ya saldırmıştır. Fakat RSC-096'da bir etki oluşmamıştır. Gözlemci denek başka bir deneğe bu bilgiyi ulaştırmıştır. Gözlemci denek ölmüştür.

5: Beşinci ihlal, 15/6/20██: RSC-096 başarılı ihlal girişiminde bulundu. İhlal girişimi büyük bir DTF ordusuna rağmen durdurulamadı. ███ personel öldü, ██ personel ağır yaralandı. RSC-096 Tesis-044'te tekrar belirdi. Tesisteki 2 RSC ile etkileşime girdiği belirtildi. Bu RSC'ler: RSC-004, RSC-020, RSC-087. RSC-004'ten iki adet RSC-004-A tüketilmiştir. RSC-004-A'ların kabukları yerde bulunmuştur ve içleri boştur. İlkinin kabuğunun içi beyaz, ikincisinin ise kırmızıdır. Birisini beğenip diğerini beğenmediği düşünülüyor. RSC-087'nin bulunduğu gölde bazı sesler duyuldu. RSC-087'nin yaralandığı düşünülüyor. Bu gölde bir miktar kan artışı da bunu kanıtlar nitelikte. RSC-096 personeller tarafından tespit edildi. RSC-096 daha sonra tekrar Tesis-19'a nakledildi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License