RSC-100


Keşif: RSC-100, ██/██/19██ tarihinde İtalya'da bulundu. RSC-100, bir RSC personelinin helikopterin içinde iken fark etmesi sonucu bulunmuştur. RSC-100 bulunduğundan itibaren muhafaza edilememiştir.

Saklama Prosedürleri: RSC-100'ün bir oda içinde muhafaza edilmesi şuan imkansızdır. RSC-100'ünde kontrol edilmesinin bir yolu yoktur. Sadece önlem olarak RSC-100'ün etrafı helikopterler ve jetler ile donatılır ve O bölgeye yabancı kişilerin girmesi yasaklanır. RSC-100'ü gören veya giren kişilerde A sınıf hafıza silme ilacı ve infaz serbesttir. RSC-100'ün bulunduğu bu bölgeye Bölge-100 adı verilir. RSC-100 kontrol edilmesi hakkında bütün fikirler dikkate alınacaktır.

Açıklama: RSC-100 bir çeşit kilisedir. Daha doğrusu RSC-100, kilise mimarisinden yapılma bir çeşit binadır. RSC-100'ün mimarisi İtalyan Gotik Mimarisidir. RSC-100, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena ilinde bulunan San Galgano Manastır Katolik Kilisesi ile birebir aynı yapıda olan bir binadır. RSC-100 █████'da bulundu. Deniz seviyesinden ██████ metre yüksekte olan RSC-100, bulutların arasında nasıl kaldığı bilinmiyor.

RSC-100'e RSC-100-1 her gün düzenli olarak ibadet etmeye gidiyor. RSC-100'ün çanı olmamasına rağmen RSC-100-1 her gün normal Katoliklerin ibadet etme vakitlerine göre RSC-100'e düzenli olarak gidiyor. RSC-100-1 her gün aynı sıraya oturuyor ve ibadetini yaptıktan sonra gidiyor. RSC-100-1'in nereden geldiği ve nereye gittiği bulunamamıştır.

RSC-100-1 muhtemelen bir insandır. RSC-100-1 ibadet etmeye her zaman aynı kıyafetle gider. RSC-100-1 üstünde bir el çantası, beyaz bir sopa, bir şapka, iki ayakkabı, bir beyaz gömlek, bir siyah ceket ve bir siyah pantolon giyer. RSC-100-1'in yüzü dünyadaki hiçbir insan ile benzeşmemiştir. RSC-100-1 takip edildiği zaman takip eden her türlü kişinin kaybolduğu ortaya çıkmıştır. Binanın mimarisi nedeniyle RSC-100-1'in nereye gittiği ve nereden geldiği bir türlü çözülemiyor. RSC-100'de canlı kamera, GPS ve mikrofonlar bilinmeyen bir sebepten ötürü çalışmıyor. RSC-100-1'e grup olarak giden personellerde kayboluyor.

RSC-100-1 yanındaki kimseyi umursamıyor ve konuşmuyor. RSC-100-1'in önünü kesen biri olursa RSC-100-1 o kişiyi rastgele bir yere savuruyor. RSC-100-1 için denenmiş bütün nesne ve canlılarda aynı tepkiyi verdiği ortaya çıktı. RSC-100-1'e yapılan fiziksel temaslarda aynı şekilde onu etkilemiyor. RSC-100-1'e yapılan saldırılarda RSC-100-1'in hasar gördüğü fakat hiçbir şekilde onu durdurulamadığı görüldü. RSC-100-1'e yapılan bütün müdahalelerin RSC-100-1'i durduramadığı görüldü. RSC-100-1 ilk defa bir müdahaleye farklı tepki gösterdi;

[RSC-100-1'i durdurmak için büyük bir DTF ordusu kuruldu. Bu orduda Helikopterler, tanklar ve çeşitli savaş araçları da dahil olmak üzere █████ kişilik DTF ordusu RSC-100-1'e siper aldı]
DTF Personeli: RSC-100-1 derhal dur ve bizimle Site ██'a gel.
DTF Personeli: RSC-100-1 dediklerimizi uygula aksi halde ateş açacağız!
DTF Personeli: Daha fazla yaklaşma yoksa ateş açacağız bu son uyarım!
[DTF ordusu ateş açmaya başlar.]
[RSC-100-1 elindeki beyaz sopayı havaya kaldırır]
RSC-100-1: Rezil varlıklar…
[RSC-100-1 beyaz sopayı sağa doğru çevirir ve bütün DTF ordusu sağa doğru püskürtülerek aşağı düşer.]

RSC-100-1 hakkında daha fazla test ve deney yapılması Alfa Direktör yetkilileri tarafından yasaklanır. Fakat bu yasak RSC-100 için geçerli değildir. RSC-100'ün kullanıldığı malzemeler San Galgano Manastır Katolik Kilisesi ile aynıdır. Fakat binanın bazı kısımları farklı ve bazı kısımları yok ve bazı kısımları da fazladır. RSC-100'ün büyüklüğü henüz bilinmiyor. RSC-100 bulutlar ile çok iyi gizlenmiştir ve bu yüzden büyüklüğü tahmin edilemiyor. RSC-100'ün içine giren personeller de kayboluyorlar. Bu yapı ile ilgili çekilen bazı fotoğraflar bozulmamıştır. Bu fotoğrafların hiçbirinde RSC-100'ün büyüklüğü hesap edilememiştir. RSC-100'ün mimarisi ortasında sadece bir tane sıra vardır. Bu mimaride o sıra bütün mimariyi iki ana kısma ayırıyor. Ve o sıraya sadece RSC-100-1 oturuyor.

RSC-100 için yapılan bir deneyde de bir Denek RSC-100-1 gibi aynı sırada ibadet yapması söylenmiştir. RSC-100-1, Denek ile ibadetten sonra muhabbet etmiştir. RSC-100-1 gibi aynı yolda yürüyerek RSC-100'ün içine doğru gitmiştir. DTF’ler ne yaparsa yapsın Denek onları umursamayıp yoluna devam etmiştir. Bir sonraki ibadet vaktinde Denek gelmemiş sadece RSC-100-1 gelmiştir. Yine Denek gönderilmiş ve aynıları yapılmıştır. Bu sefer Denek bayıltılmış ve RSC-100'den uzak bir yerde sorguya çekilmiştir. Fakat Denek olayların hiçbirini hatırlamamaktadır. Başka bir Denek ile de bu deney yapılmıştır. Bu sefer bayıltılmadan sadece sürükleyerek Denek RSC-100'den uzaklaştırılmıştır. Yine Denek olayı hatırlamamaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License