RSC-111


Keşif: RSC-111, ██/██/19██ tarihinde Ukrayna'da █████ şehrinde █████ hastanesinde bulunmuştur. Tam olarak, hastaneyi gezen bir grup tarafından bulunmuştur. 5 Kişiden oluşan bu grup RSC-111'i bulduğunda diğer yataklara göre daha farklı ve daha dikkat çekici olduğunu fark ettiler, yaklaştıkça beyinlerinde karıncalanma olduğunu ve daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıklarını bildirdiler. Grup üyelerinden birisi fotoğraf çektirmek istedi ve yatağa yaklaşıp yatay pozisyonda diğer grup üyelerinden fotoğraf çekmelerini istedi. Diğer grup üyeleri █████'dan kaynaklı sebeple başlarının ağrıdığını ve gitmeleri gerektiğini söylediler. Fotoğraf çekmek için grup üyesinden birisi fotoğraf makinesini çıkarıp çekecekken yatan grup üyesi birden gözlerden kayboldu. Etrafta bulunan grup üyelerinin kulakları çınladı ve 1 dakika süreli geçici körlük yaşadılar.

Saklama Prosedürleri: RSC-111, Tesis-223'te 10 metre²lik bir odada ses geçirmez yalıtımlı ve metalden yapılma duvarlar ile muhafaza edilmelidir. Duvarlar 100 santim kalınlığında olup her ay bir kez kontrol yapılmalıdır. Kapı 70 santim kalınlığında olmalıdır Kapı 90 santim kalınlığında kaygan olmalıdır. Odada kesinlikle cam veya dışarıdan ışık geçirecek hiç bir şey bulunmamalıdır. İçerisi test dışında loş bir ışık ile aydınlatılmalıdır. Yastık ve RSC-111'e bağlı hiç bir şey kendisinden ayrı tutulmamalıdır, alınmamalıdır. Uzun olmama şartı ile orta süreli testlerde ışıkların tamamen açılması mümkündür. Odaya temizlik birimleri dahil hiç bir personel girmemelidir. Odanın kapısı normal zamanda kesinlikle açılmamalıdır. Odada kamera kesinlikle bulunmamalıdır. Oda temizleneceği zaman özel yalıtımlı vakumlar ve toz yutucular tarafından basit bir temizlik yapılmalıdır. Oda yılda bir kez tamamen dezenfekte edileceği vakit RSC-111 Taşıma robotları tarafından kısa süreliğine taşınmalıdır. İçeriye temizlik personelleri girip detaylı şekilde en kısa sürede dezenfekte edip çıkmalıdır ve tekrar robotlar tarafından yerine konulmalıdır. Seviye 3 ve üstü personeller erişim sağlayabilir.

Açıklama: RSC-111, eski bir hastane yatağıdır. Yatak temel olarak diğer yataklar gibi aynı maddeleri ve kaplamaları içermektedir, kullanım amacı döneminde diğerleri ile aynıdır. Paslanmış ve bir çok yeri yırtılmış, bükülmüştür. RSC-111 yerinden alındığından beri etkileri, yaptıkları değişiklik göstermiştir. RSC-111'e yaklaşan her hangi bir canlı, zihninde boğuk, kalın ve arada sırada pek anlaşılmayan bir sesin kendisine "Gel", "Yaklaş", "Sonsuzluğa dal" gibi cümleleri söylediği gözlemlenmiştir. Oda içerisinde nadir de olsa yer değiştirdiği görülmüştür. Dokunuldukça zihinsel baskı yapması dışında fiziksel bir tepki göstermez. Hipnoz ederek canlının üzerine yatmasını ister, üzerine yatıldığı vakit 40 saniye veya 1 dakika da canlıya gösterdiği tepki değişkendir. Genellikle kabuslarla dolu, akıl sağlığını bozacak, psikolojik travmalar yaşatacak derin uykuya sokar. Nadiren canlıyı ██████ boyutuna ışınlar, şimdiye kadar 2 kez rastlanmıştır.

Deney - 2██: ID: 00-00-72
Denek- 2██, Zihinsel ve psikolojik travma sonrasında tedavi ve inceleme amacıyla ██████ kullanıldı. Kullanım sonrasında başarılı sonuç alındı. Denek- 2██'in çürümesi durduruldu ve vücudunda █████'a rastlanıldı. İmha edilen █████ sonrasında Denek- 2██'da fiziksel olarak iyileşme gözlemlendi. Zihinsel olarak eskisine göre daha sakin, duygusal ve meraklı olduğu gözlemlendi.

Deney - 4██: ID: 00-00-73
Denek- 4██, RSC-111'in odasına sokulmadan önce kafasına basınca dayanıklı, su geçirmez, bükülebilen, esnek, kolay kırılmayan kamera yerleştirildi. Kameranın amacı ██████ boyutuna gönderirse etrafı görebilmek ve boyut içi test yapabilmekti. Denek- 4██, odaya giriş emri geldiğinde içeriye girdi. Kapı ardından kapatıldı ve kamera ile izlenilmeye başlandı. Işıklar tamamen açıldı, Denek- 4██'in mikrofonu aktifti, kendisinin mırıldandığı pek anlaşılamayan kelimeler kurduğu gözlemlendi. Kelimeler "Beni istiyor", "O sadece beni istiyor", "Uyku… bazen…". Denek- 4██ yatağa doğru ilerledi ve yavaşça uzandı ve kafasını yavaşça sağa sola doğru sallamaya başladı. Yattıktan 1 dakika sonra kafasını sallamayı durdurdu ve kameranın gösterdiği tek yer sabit şekilde tavandı. Yattıktan 1 dakika 30 saniye sonra Denek - 4██'in uykuya daldığı belirlendi, kendisine her hangi bir müdahale edilmedi. Yattıktan 40 dakika sonra kafasını tekrar oynatmaya başladı, bağırıp anlaşılmayan kelimeler, beden hareketleri yapıyordu. İçeriye DTF ekipleri gönderildi ve vücudunda deliklerin, iltihapların ve Denek- 4██'in zihinsel ve psikolojik travma geçirip deli olduğu kesinleştirildi. Denek- 4██ Odadan uzaklaştırılıp DTF tarafından ██████'da ████████

" Denek- 4██ " denemeleri, RSC-111 üzerinden ██████ boyutunu gözlemleme amaçlı yapılmış deneylerdir. Denemeler hiç bir zaman başarılı olmamıştır ve ██/██/2███ tarihinden itibaren " Denek- 4██ " ile ilgili denemeler Alpha Director tarafından bir sonraki emre kadar yasaklanmıştır .

" Denek- 4██ " denemelerinde ██/██/2███ tarihine kadar 1██ Denek RSC-111'in etkilerinden veya DTF tarafından ██████ edilmiştir ve denemelerin sadece 4 tanesinin yayınlanmasına karar verilmiştir.


" Deney - 2██ " denemeleri, RSC-111'in Denekleri uyutup uyandırdıktan sonraki tedavi, araştırma ve gözetleme amacı ile yapılan ilk müdahale. Şimdiye kadar olumlu 6 deney geçmiş ve iyi sonuç alınmıştır. Tamamen tedavi şimdiye kadar yapılamamıştır.

" Deney - 2██ " denemeleri toplamda 7█ kez gerçekleştirilmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License