RSC-112


suit.png

Vecfinn Suiti

{$izah}

kabus.jpg

Kara Kabus

{$izah}

Keşif: RSC-112, ilk olarak █9/██/19██ tarihinde Rusya'nın [SANSÜR] bölgesinde yaşayan bir çiftçi olan [SANSÜR]'ın rüyasında iken görülmüş ve bir psikoloğa olay anlatılmış, psikolog başta bir Bipolar Afektif Bozukluk vakası olarak teşhis etmiş anomali keşfedildiği anda hasta Tesis-133'e transfer edilip, Zihinsel Anomali Grubu [SANSÜR] ile bizzat ilgilenmiştir. [SANSÜR]'ün oksipital lobuna bağlanan NOVA TRANSFER SİSTEMݹ sayesinde gördüğü kabus bire bir ölçek ile video formatına aktarılmıştır. Ancak hasta (Termal Beyin MR Görüntüsü²) muhafaza altında tutulurken video aktarım işlemi sırasında nedeni bilinmeyen bir bozulma yaşanmış, yine bir sendrom geçirmiş ve hasta beyinin in Amigdala bölgesindeki korku feromonlarının aşırı salgılanması sonucu korkudan vücut üzerindeki kontrolünü kaybedip RSC-112'in: 01 numaralı host'u olmuştur. Hasta ile ilgilenen temasa geçen, konuşan ve aynı odada bulunan herkese RSC-112 musallat olmuş mecburi olarak tüm personelin yaşamsal faaliyetlerine sonra verilmiştir.

Saklama Prosedürleri: RSC-112, bir kişinin rüyasına girmeden önce her kişide ortak semptomlar gözlemlenmiştir. Bunlar: aşırı titreme, vücut hatları olmayan insansı siyah halüsinasyonlar ve yüksek derecede ateş ve mide bulantısıdır. Bu semptomları gösteren kişi hemen kısmi olsa da onu Yiňtätõrex'den koruyacak psikolojik koruma sağlayan Vecfinn Suitini⁴ giymeli ve ANKA⁵ (Anomali Nüfuz Koruma Alanı)'na yatırılmalı ve Zihinsel Anomali Grubu tarafından 7/24 gözlem halinde tutulmalıdır eğer hasta Yiňtätõrex'in dünya üzerindeki host'u olursa kişi metrekare başına: 1 Sv = 1 J/kg = 1 m²/s² = 1 m²·s–2 sievert dozunda radyasyona maruz bırakılarak yaşamsal faaliyetlerine son verilmelidir aksi takdirde host'un bulunduğu, Tesis-133 yüksek derece karantina altına alınmalı ve seviye farkı ayırt etmeksizin tesiste kişi ile temas halinde bulunan bulunmayan herkes toplu infaz edilmelidir.

Açıklama: RSC-112, insanlara beyin aktivasyonu maksimumken (rüya halinde)
saldıran zihinsel bir anomalidir. Şimdiye kadar 231 kişinin rüyasında gözükmüştür. Hayatta kalan bir kaç hastanın gördükleri ortak görüntülere göre. Kişiler önce Kara Kabus³ adını verdikleri labirent benzeri bir yapıda uyanıyor, ardından da Yintatorex denilen bir rüya avcısı onları
bu labirentimsi yapıda kovalıyor eğer yakalanırsalar bilinemeyen bir sebep ile ölüyor, eğer labirentten kaçmayı başarırlarsa bu olay kişi yakalanıp ölene kadar tekrarlanıyor. RSC-112'in labirentinde rivayetlere göre RSC-020, 002 ve 063'ün kökeni hakkında taş sütunlar üzerine yazılmış hitabeler vardır ancak bunları görmeyi başaran kişiler bilinmeyen bir sebeple ölür.

EK DOSYALAR:
AÇIKLAMA: NOVA TRANSFER SİSTEMİ, insan beyni üzerine etkisi olan zihinsel anomalilerin kişi üzerine etkisini ortaya koymak için başlatılmış beyinin oksipital lobuna 3 soket girişi ile bağlanıp rüya ve halüsinasyonları canlı video formatına çevirme etkisine sahip bir lojistik sunucu bütünüdür. NTS, 12/09/1964 yılında RSC-036'ın biçim ve formunu tanımlayıp, biçimlendirme amacı ile Dr. Xeno, Filozof Kernez ve Dr. Elfing'in işbirliği sonucu ortaya çıkmış bir unsurdur.

YAPI: NOVA TRANSFER SİSTEMİ'nin yapısında: 2.3×4.6×6.7 ebatlarında metal bir depolama sunucusu, Beyine bağlanan USB 1.0 üç adet soket ve görüntüyü ekrana yansıtacak tüplü bir monitörden oluşmaktadır. NTS'in lojistik bölümlerinin saklandığı sunucu manyetik diskler üzerine yazıldığından en ufak bir hava ile teması veya bir hasar durumunda şimdiye kadar kaydedilen tüm görüntülerin silineceğinden günümüze kadar asla bir restorasyon çalışması yapılmamış ve yapılmayacaktır. NTS'in teknolojik yapısının çok eski olması sebebiyle beyinden video formatına aktarılan görüntülerde sıklıkla bozulma ve hatalara rastlanır ancak; şimdiye kadar ki hiçbir teknolojik çalışma NTS'in işlevlerini yerine getirecek alternatif bir unsur ortaya çıkaramamıştır.

ANKA
ANKA (Anomali Nüfuz Koruma Alanı), RSC-112'nin saldırdığı kişilerin RSC-112 tarafından kişiyi ele geçirmemesi için yüksek manyetizma ve radyasyon maruz bırakılmış bir odadır.

ANKA.png

ANKA (Anomalik Nüfuz Koruma Alanı)

{$izah}

NTS.jpg

NTS

{$izah}

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License