RSC-122


Keşif: RSC-122, 19██ yılında Sahra çölünde birkaç kişilik Arap RSC ajanı tarafından keşfedilmiştir. İlk keşfedildiğinde Ajanlar RSC-122'nin ne olduğu konusunda kesin bir açıklık getirememişlerdir. Bu durum RSC Kurumuna bildirilmiş ve RSC Kurumu tarafından çevrelenmiştir. Ajanlar bu bölgeye Soğuk-Tarla adını vermişlerdir.

Saklama Prosedürleri: RSC-122, Bölge-134'te Soğuk-Tarla adı verilen bölgede en az ██ Zeta-X personeli bulundurmak şartı ile korunacaktır. RSC-122'nin çevrelendiği Soğuk-Tarla'ya Seviye 3 altı araştırmacı personellerin ve yetkisiz sivillerin girişi yasaklanmıştır.

Açıklama: RSC-122, 10 metre yüksekliğe sahip olup, genişliği ise 15 metrelik bir alanı kapsamaktadır. RSC-122, tamamen insan anatomisindeki kaslardan oluşan ve çöl mağaralarına benzer bir yapı taşıyan bir anomalidir, RSC-122'nin 1 girişi ve 1 çıkışı vardır. RSC-122, 12 adet delikten oluşur, bu deliklerin her biri 1 metreden oluşur.

RSC-122, bulunduğu alanın 100 metre dışına kadar etki eden ve henüz alaşımı bilinmeyen bir gaz salmaktadır. Bu gaz açık havaya (daha çok azot) maruz kaldığında mutajenik gaz üreterek yavaşça buharlaşır. Bu gazın ökaryotik organizmalar (örneğin insanlar) üzerindeki etkisi ise yaklaşık ██ dakika sonra olur. Gaza maruz kalan kişilerin beyin nöronları yavaş yavaş azalır ve kişi istem dışı hareketler ( hayal görmeye ve o anda yanında olmayan kişiler ile sanki orada varmış gibi konuşmaya, duvarlarda, yerde sanki bir şeyler görüyormuş gibi dik dik bakmaya ya da etrafındakilere onları gördüğünü söylemeye) sergilerler. Ayrıca kişilerde biyolojik olarak prokaryotları değiştirilir ve kişilerde paranoid, bipolar gibi ruhsal bozukluklar görülmeye başlar.

Oluşan gaz sayesinde bakterinin ortamında ve benzer ortamlarda gelişmiş hayatta kalma özellikleri;

  • Tam spektrumlu antibiyotik direnci
  • Artan üreme oranı ve mevcut malzemenin tüketimi
  • Gram-pozitif bakterilerde bir sporülasyon yeteneğinin geliştirilmesi
  • Özellikle gram negatif bakterilerde plazmitleri alma, tutma ve paylaşma yeteneğinin arttırılması

Epsilon-25 Departmanından Güvenlik Bildirisi


Tarih: ██/██/20██

Amaç: RSC-122'nin hareketleri

Bildiri: RSC-122, bulunduğu bölgede ██/██/20██ tarihinde saat ██:██ sıralarında ilk defa hareket etmeye başlamış ve Kurumun Araştırmacı personelleri panik halinde Acil Durum Kanalını aktifleştirmiştir. Soğuk-Tarla'ya ██'den fazla Epsilon-25 birimi alana nakledilmiş ve█ saat boyunca RSC-122'nin hareketleri incelenmiştir. █ saatin sonunda RSC-122, henüz keşfedilememiş bir gazı ortaya salmış ve bu gaz ortalama 100 metrelik bir alanı etkilemiştir. Etkilenen kişiler ██ dakika hayal görmeye ve o anda yanında olmayan kişiler ile sanki orada varmış gibi konuşmaya, duvarlarda, yerde sanki bir şeyler görüyormuş gibi dik dik bakmaya ya da etrafındakilere onları gördüğünü söylemeye başlamıştır. Kısacası gazdan etkilenen kişiler bipolar ve paranoid bozukluk yaşamışladır, kişilere █ sınıfı hafıza silme hapı verildikten sonra kişiler Mono-12 ve Epsilon-25 ekipleri tarafından Alan-██'ye alınmış ve termine edilmişlerdir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License