RSC-124


Keşif: RSC-124 ███████████'da bir çöplükte bulunmuştur. RSC-124 bulunduğunda tamamen hırpalanmış ve pislik (çamur, ambalaj kalıntıları, naylon poşet vs.) içerisindeydi. RSC-124'yi bulan kişi █████ RSC-124'ü insan zannetmiş ve çöplükten çıkarmıştır. █████ RSC-124'ün manken olduğunu anlayınca evinin karşısındaki çöp kutusunun yanına bırakmıştır. █████ RSC-124'ün bakışlarını fark etmiş ve halüsinasyon gördüğünü zannetmiştir. 2 hafta sonra █████ RSC-124'ü evine almıştır. Komşuları RSC-124'e karşı duygusal bağ kurduğunu belirtti. 4 ay sonra █████'ın intiharı sonrasında RSC-124, RSC Kurumu'nun eline geçti. █████'ın RSC-124 ile karşılaşmadan önce hiçbir psikolojik hastalığı bulunmamaktaydı. █████'ın yakın arkadaşları ve ailesi RSC-124'ü eve aldığından beri iletişimi kestiğini belirttiler. Komşuları da evden çıkmadığını ve son zamanlarında kavga, çığlık sesleri duyduklarını rapor ettiler. Evinde onlarca boş antidepresan bulundu. RSC Kurumu anomaliyi muhafaza ettikten sonra olay yerindekilere B sınıf hafıza silme ilacı verildi. █████'in intiharı kamudan gizlendi ve yakınlarına hiçbir bilgi verilmedi.

Saklama Prosedürleri: RSC-124, **Tesis-133*'te bulunur. RSC-124'ün odası ve RSC-124 haftada 3 kez düzenli olarak temizlenmelidir. RSC-124'ün bakımı Denek-2374 tarafından yapılmaktadır. RSC-124'ün bakımı her ay farklı denek tarafından yapılacaktır. RSC-124'ün bakımı konusunda personellerin yapacakları son derece kısıtlanmıştır. RSC-124'ün tüm ihtiyaçlarını giderildiğinde personeller odadan çıkarılır ve bir dahaki bakıma kadar RSC-124'ün odasına girmesi yasaklanır. RSC-124 kamera ile izlenmektedir. RSC-124 üzerinde yapılacak deneyler için AD Konseyinden izin alınmalıdır. RSC-124 araştırma odasına seviye 3 ve üstü personel erişebilir. RSC-124'ün odasına giriş için özel izin gerekmektedir.

Açıklama: RSC-124 insan anatomisine sahip bir mankendir. Dış yapısı mankenlere benzemekle beraber hareket etme özelliği bulunmamaktadır. İç iskelet yapısı bulunmakla beraber büyük oranda insanın iskelet yapısıyla aynıdır. Kemiklerinde bazı metal alaşımları bulunduğu tespit edilmiştir. İnsan kas yapısı körelmiştir ve bunun yerine cam elyafı ve plastik karışmıştır. Kasları az da olsa titrediği gözlenmiştir. Kasın dışında da balmumu, plastik ve insan derisinden oluşan bir örtü bulunmaktadır. İnsanlarda bulunan tüm sistemler RSC-124 üzerinde körelmiş veya işlevsel olarak bulunmaktadır. Terleme, solunum yapma, kanama, gözlerini hareket ettirme, boşaltım yapma, tırnaklarının uzaması, vücudundaki kılların uzaması benzeri işlevler bunlara örnek verilebilir. RSC-124'ün iç organları anüs, kulak deliği ve burun deliği üzerinden incelenmiştir. Çoğunlukla insanlarla aynı yapıda olması dışında farklı sonuçlar da elde edilmiştir. RSC-124'ün ağzı tamamen kapalıdır ve körelmiştir. RSC-124'ün üreme sistemi de tamamen körelmiştir. Endokrin sistemi de büyük oranda köreldiğinden RSC-124'ün cinsiyeti belli değildir. RSC-124, RSC Kurumu'nun biyologları tarafından canlı olarak nitelendirilmiştir. RSC-124 cinsiyetsiz olarak da nitelendirilmiştir. RSC-124'ün ihtiyaçlarını ve bakımını Saklama Prosedürü belirler. RSC-124 damar yoluyla beslenir ve dışkısı normal insanlardan farklıdır. RSC-124'ün dışkısında asit, metal kalıntıları ve büyük oranda plastik bulunur. RSC-124'ün terinde normal insanların aksine büyük oranda asit ve balmumu bulunur. Ter'de bulunan su eser miktardadır. RSC-124'ün içinde sıvı bulunan tüm yapılarında (terleme, dolaşım, boşaltım, salgılar vs.) su eser miktardadır ve viskozitesi yüksek sıvılar bulunur. Bu nedenle RSC-124'ün metabolizması son derece yavaş çalışır.

RSC-124'ün anormal özellikleri sadece anatomisi ile sınırlı değildir. RSC-124 özellikle insanları etkisi altına almaktadır. İnsanları major depresyona, bipolar bozukluğa ve benzeri akıl hastalıklarına maruz bırakmaktadır. RSC-124 insanları kendine duygusal olarak bağlar. Duygularını kontrol edebilen veya son derece duygularını gizlemiş kişilerde bile sonuçlar değişmemiştir. Nedeni halen çözülemeyen bu olaylarda bazı doktorlar RSC-124'ün psişik güçlere sahip olduğunu öne sürmüştür. İstisnasız her deneyde daha önceden hiçbir akıl hastalığı bulunmayan bireylerde az ya da çok şizofreni, major depresyon, bipolar bozukluk, melankoli, psikojenik amnezi vb. hastalıkların belirtileri görülmüştür. Deneylerin neredeyse yarısı intihar ile sonuçlanmıştır. Deneylerin sadece çok az bir kısmı ufak belirtiler göstermiştir. RSC-124 için üzülme ve gerçekle hayali ayırt edememe sonuçların %90'unda görülmüştür. İnsan dışı deneklerde bu etkiler görülse de son derece azdır. Bazı doktorlar bu anormalliklerin RSC-124 ile iletişim kurularak düzeltilebileciğini düşünmekteler. RSC-124'in göz hareketleriyle iletişim kurmak için bir proje yürütülmektedir. Diğer doktorlar ise RSC-124'ün imha edilmesi gerektiğini dile getirmekteler. AD konseyi iki taraf içinde bir onay vermemiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License