RSC-173


Keşif: 01/03/████ tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde keşfedilmiştir. Ara sokaklarda gezinirken yakalanan RSC-173, daha önce de ABD'nin bazı eyaletlerinde görülmüştür. RSC-173 yakalandığında hiçbir tepki vermemiş ve Tesise götürülünceye kadar hiç konuşmamıştır.

Saklama Prosedürleri: RSC-173, 14 parmaklıktan oluşan bir kask giymektedir. Bu kask vücudunun diğer kısmını kaplayan zırha bağlıdır. Bu kask %90 oranında Vanadyumdan oluşmaktadır. Kaskın bağlı olduğu zırh bilinmeyen bir metalden oluşmaktadır. Zırh ve kask tamamen manyetik alandan birleştirilmiştir. Fakat en büyük mıknatıslar dahi bu manyetik alana etki edememektedir. Bu manyetik alan bir kilit mekanizmasına entegre edilmiştir. Kilit mekanizması hakkında hiçbir bilgi verilmemesi AD Konseyi tarafından kararlaştırılmıştır. Kilit mekanizmasını sadece AD Konseyi bilmektedir. RSC-173'ün hiçbir odası bulunmamaktadır. Araştırmalar ve deneyler ██/██/████ tarihinden itibaren AD Konseyinin acil kararıyla durdurulmuştur. Bu karardan önce RSC-173''ün 10 metreküplük titanyumdan oluşan bir odası mevcuttu. Araştırma odalarına Seviye 5 ve üstü personeller erişebilirdi. Şu anda RSC-173 Tesis-044'te bulunmaktadır. RSC-173 Tesis içerisinde dolaşabilir. RSC-173'ün kaskına temas etmek yasaktır. RSC-173 ile ilgili bazı konuları konuşmak yasaktır. Personellerin Seviyesine göre konuşmalardaki yasaklar belirlenmiştir.

Açıklama: RSC-173 3.14 metre boyunda insansı bir varlıktır. Kafasında Vadanyumdan oluşan bir kask ve vücudunda bilinmeyen bir metalden oluşan bir zırh bulunur. Genellikle rahat insan kıyafetleri giymektedir. (hoodie, t-shirt, kot pantolon v.b.) Yüzü hatasız ve simetrik yapıdadır. Derisinin yapısı bilinmemektedir. Ayrıca beyaz renkli ve oldukça parlaktır. İnsanlara zarar verme veya Tesisten kaçma gibi davranışları bulunmamaktadır. Kendisi hakkındaki bilgileri vermekten çekinmektedir. Kurum RSC-173'ü defalarca sorguya çekmiştir. Tüm sorgulara rağmen yeterli bilgi edinilememiştir. RSC-173 kendisi hakkında şu bilgileri vermiştir;

  • "Ben bir biyolojik varlık değilim. Bu yüzden boşuna uğraşmayın. Yaptığınız basit deneyler benim varlığımı algılayamaz. Çünkü ben bir tanrıyım. Yükseliş Tanrısı."
  • "Geçmişim hakkında beni sorgulamayın. Her ne kadar bu zırh güçlerimi kısıtlasa da geçmişim aklıma gelince kendime hakim olamıyorum. Size ancak şunu söyleyebilirim. Geçmişim temiz değil. Yaptıklarımdan son derece pişmanım. Fakat yine de bunu telafi ettiğimi düşünüyorum. Telafi etmeseydim sizin ırkınızın ortada olacağını zannetmiyorum."
  • "Deneyleriniz bu kadar mıydı? Daha bu döngünün nasıl oluştuğunu bile çözemediniz. Sadece döngünün gözle görünür etkilerinden yorum yapıyorsunuz. Diğer gerçekliklerdeki etkilerine dahi bakmadınız. Siz buna mı bilim diyorsunuz?"

RSC-173, AD konseyi ile görüşme talebinde bulunmuştur. Gerekli önlemler alındığında AD konseyi RSC-173 ile görüşmeye karar vermiştir. 12 saat süren görüşme hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bu görüşmeden sonra RSC-173 hakkında yapılması planlanan tüm deneyler ve araştırmalar iptal edilmiştir. Ayrıca RSC-173'ün odası kaldırılmış ve yerine başka bir RSC getirilmiştir. Bu olaydan sonra birçok doktor RSC-173'ün RSC sınıflandırmasından kalktığını düşünmüş ve AD konseyinden Saklama prosedürünün neden uygulanmadığı hakkında açıklama istenmiştir. AD konseyi RSC-173'ün üstündeki zırhın saklama prosedürü olduğu ve bir odada muhafaza edilmesine gerek duyulmadığını belirtmiştir.

RSC-173 üzerinde birçok deney yapılmıştır. RSC-173'ün fiziksel yapısı hakkında yapılan deneyler başarısız olmuştur. Halen RSC-173'ün fiziksel yapısı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. RSC-173'ün anormal özellikleri sadece fiziksel yapısında değildir. RSC-173 üzerinde yoğun bir enerji olabileceği hakkında teoriler ortaya atılmıştır. RSC-173'ün ısı haritası çıkarılamamıştır. RSC-173 üzerinde çekilen röntgen de bozuk çıkmıştır. Isısı, kütlesi, biyoenerjisi v.b. hakkında bilgi edinilememiştir. RSC-173 üzerinde edinilen bilgiler tamamen çevresine verdiği tepkiler ile ölçülebilmiştir. RSC-173 dayanıklılık deneyinde hiçbir tepki vermemiştir. RSC-173 üzerinde denenen tüm fiziksel objeler RSC-173'e hasar verememiştir. Ayrıca RSC-173 cisimleri temas etmeden kaldırabiliyor ve güçlük çekmeden ████ metre gibi mesafelere fırlatabiliyor. RSC-173 cisimlerin formunu değiştirebiliyor, canlıların da hareketlerini düşüncelerini kontrol edebiliyor. Tüm bu yaptıklarını kendi üzerinde de yapabiliyor. RSC-173 bunların dışında "Yükseliş Evresi" diye bahsettiği evreyi cisimler üzerinde uygulayabiliyor. Yükseliş evresinde olan cisimler/canlılar RSC-173'ün sahip olduğu becerileri kazanıyor. Canlı olmayan cisimler canlılık özelliklerini gösterebiliyor. RSC-173 bir deneyde bir taş üzerinde uyguladığında taş, kaya büyüklüğüne ulaşmış ve hareket etmeye başlamıştır. Denekler üzerinde uygulandığında daha önce sahip olmadığı becerilere sahip olmuş, biyolojik özelliklerinin yükseldiği ve zeka seviyesinde artış olduğu ortaya çıkmıştır. RSC-173 tüm bu becerilerini kaskı yokken göstermiştir. RSC-173 zırhı olmadığında bu becerilerin çok daha yüksek seviyede uygulayabileceğini belirtmiştir. Ayrıca RSC-173 Yükseliş Evresinin tam tersini de uygulayabilmektedir. Yükseliş Evresinde olan cisimler normale dönerken normal cisimler Yükseliş Evresinin tam tersi etkilerine maruz kalırlar. RSC-173 bu evreyi "Çöküş Evresi" olarak tanımlamaktadır. Bu iki evreninde zamanla özelliklerinin katlandığı tespit edilmiştir. RSC-173 bu ivmeyi kontrol edemediğini söylemektedir. Ayrıca RSC-173 bu iki evreyi de kendi üzerinde uygulayamamaktadır. RSC-173 üzerinde uygulanan deneyler bittiğinde bu evrelerin diğer gerçekliklerde neden denenmediğini sormuştur.


Kaynakça

Bu Kurguda Kullanılan "Glow" Adlı Eserin Telif Hakları Yuri Shwedoff Adlı Sanatçıya Aittir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License