RSC-186


Saklama Prosedürleri: RSC-186 Tesis-68'de saklanan her girdi ve çıktının gözlenmesi gereken ve giriş yapan kişilerin en az 5. Seviye yetkilendirilmiş personel olması gerekmektedir. RSC-186 herhangi bir şekilde yüksek konsey izni olmadan kimsenin üzerinde denemesi yapılmamalıdır ve korunduğu 3 katmanlı yapının ihlal edilmesi durumunda Protokol-Orion derhal devreye girerek ihlal eden herkesin ortadan kaldırılmasını sağlamalıdır. Bu 3 katmanlı sistem ilk aşaması hassas metal-cam detektörleridir, ikinci katman genetik-yüz-parmak izi taramasıdır ve son katmanı ise yüksek konsey izni ve 5. Seviye yetki kontrolüdür. RSC-186'yı çalmaya karşı olacak her harekette dahili yok etme uygulanacaktır ve olası bir biçimde korunduğu yerde başına bir şey gelirse bütün üs Protokol-Vulcan uygulanarak her şey ortadan kaldırılmalıdır. Eğer gerekilen zamanda RSC-186'ya dair üs yok edilemez ise ℵT sınıfı bir senaryo başlayacaktır.

Açıklama: RSC-186 sıvı halde bulunan ve yarı bilinçli olan bir tür sıvıdır. Tam olarak yapısı çözülemediği için ve biyonik canlılarla teması sırasında gösterdiği semptomlar radikal olduğu için denek kullanma izini sadece Yüksek Konseyden alınabilir. RSC-186, [SANSÜRLENDİ] bölgesinde [SANSÜRLENDİ] yapılmış olan ve ana amacı ölümsüzlük olan bir projedir fakat proje tamamlandıktan sonra olan Tekilliğin Hareketi olayı yüzünden RSC projeye el koyarak bütün çalışan bilim insanlarını da kendi himayesinde koruma altına almıştır. RSC-186'yla herhangi temasa geçen personel eğer gerekli süre içerisinde ortadan kaldırılamazsa sıvı nitrojen dolu tüplere aktarılarak orada gözetimde tutulması gerekmektedir. RSC-186 üzerinde yapılan bazı denemelerde elde edilen sonuçlar aşağıda görüldüğü gibidir.

Rapor-A1: RSC-186 denemesi ilk olarak basit beden, kas, organ ve ölü canlılarda denendi ve sonuçlarda birbirlerinden farklı olarak gözlenen durumlar görüldü. Beden parçalarında orijinal bedeni tamamlamak için rejenerasyon hızındaki artış ve parçasında bilinçlenme gözlendi ve ilginç bir şekilde yeni oluşan RSC-186-A üstün bir canlı idi ve dehümanize olmuştu. RSC-186-A bu olayın sonrasında mevcut teknoloji ile ortadan kaldırılamaz idi bu sebepten ötürü yüksek teknolojili sistemlerle RSC-186-A sıvı nitrojen dolu bir tüpün içerisinde hapsedilmiştir. Kas ve Organ parçalarında ise maksimum verimlilik en az zararla çalışan yeni tür sistemler gelişti. RSC-186-B'ler ise dahili inceleme ve yok etme kuruluna devredilmiştir. Ölü canlılarda ise yeniden canlandırma ve eskisine kasıtla bütün sağlık-zihin sorunlarını düzeltme durumları gözlenmiştir ve RSC-186-C'ler ise bu olaylar üzerine RSC-186-A gibi sıvı nitrojen dolu tüplere koyularak muhafaza edilmesi kararlaştırılmıştır.

Rapor-A2: İlk canlı bir denek üzerinde olan denemeler sırasıyla bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında yapılmıştır ve sonuçlar şöyledir:

Bitkiler: Yüksek hızda olan bir evrim sonucunda tamamen başkalaşmış ve bilinç düzeyi açısından 3. Düzey bilinçte olan bir türe evrimleştiler. Bu bitkiler RSC Organik Yapıları İnceleme kuruluna gönderilmiştir ve gelecek raporlar bu durumu açıklayacaktır.

Hayvanlar: Yüksek becerilere sahip, konuşabilen ve öğrenebilen yeni bir türe evrimleşmeleri gözlenmiştir ve son derece dayanıklıları yükselmiştir; amacına kısmen de olsa ulaştığı ve bilinmeyen bir tür akıl yapısına sahip olduğu gözlenmiştir ve bu konuyu araştırması için RSC Bio-Tech ekibine bu canlı türleri devredilmiştir.

İnsanlar: İnsanlar üzerindeki etkisi sadece fiziksel ve psikolojik olmakla kalmayarak bir tür [SANSÜRLENDİ]'ye dönüştü ve bunun sonucu olarak normal hallerine dair hiç bir şey geride kalmadı ve bu kısmı kendi dilimden anlatmak istiyorum. Her şey bir anda başladı RSC-186B'leri saklamak için nitrojen tüplerini getirdiğimizde beklenmedik bir şekilde aniden saldırdılar ve bunu okuyorsanız büyük olasılıkla ölmüşümdür. Eğer bunları okuyan herhangi üst düzey yetkili varsa derhal Operasyon Heptasus'u devreye geçirmelidir yoksa bu gelişmelerin sonu [VERİ BOZUK]'a sebep olabilir.

Event-Heptasus: RSC-186 beklenenin dışında bir septom geliştirmesi sonucu RSC-186'yı yok etme kararı alınmasına rağmen büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir olaydır. Tesisi yok etmek için giden Tetragramaton's Follower ekibinden hiç kimse hayatta kalmadı ve RSC-186, RSC-186A ve RSC-186B anomalileri kaçmayı başardı. Bu olayın arkasındaki büyük resimde ise [VERİ BOZUK] Ekibinin ve The [SANSÜRLENDİ]'nin planı olduğu ortaya çıkarıldı. Dahili olarak Yüksek Konsey'in Birleşmiş Milletler'e arama emri vermesiyle araştırmalar hala devam etmektedir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License