RSC-300
Heli.png

RSC-300'ün Bulunduğu Bölgede, Protokol-300-A Uygulanırken Çekilmiş Bir Görüntüsü


Sınıflandırma Memorandumu: RSC-300, -S, -G, -H ilişkisinin benzersiz doğası gereği, üç varlığı grup olarak göstermek için tek bir nesne tanımı kullanılır. Bununla birlikte, her biri kendi bireysel anomalileri olarak kabul edilir ve bu dosya içinde bu şekilde tarif edilir.

Sınıflandırma Notu: RSC-300-S, -G ve -H'ın kendine özgü doğası gereği, her bir işletmeye ayrı bir sınıflandırma sınıfı verilmiştir.

RSC-300: Sigma1
RSC-300-S: Lambda2
RSC-300-G: Complatedor3
RSC-300-H: Eta4

Anomali Türü: Obje Anomalisi, Tanımlanamayan İnsansı Anomali, Bölge Anomalisi ve Bio-Mekanik Anomali (Nötrleştirilmiş)

Keşif: Amerika'nın Anchorage'te bulunan ve ATPA OHG Şirketi tarafından 1865 yılında bu maden kurulmuştur. 1941 yılında Secure İnvestigation Services (S.I.S), ATPA OHG Şirketi ile anlaşmış ve Tesis-012'yi kurmuşlardır. Tesis-012'de muhafaza edilen bu canlılar 1987 yılında bir grup genç tarafından keşfedilmiştir. Bunun üzerine Secure İnvestigation Services (S.I.S) RSC-300-1'i madene serbest bırakmış ve çevre halk tarafından merakla keşfedilmeye çalışılmıştır. Bilinmeyen bir tarihte başlayan bir ihlal sonucu Secure İnvestigation Services (S.I.S), Tesis-012 harap olmuştur. Bunun üzerine Dr. ███████, AD-4'e yardım mesajı yollamıştır. Bunun üzerine RSC Kurumu tarafından Tesis-012, Bölge-█'ye dönüştürülmüştür. Secure İnvestigation Services (S.I.S)'ın Hersoverg Projesi (Tesis-012) ATPA OHG Şirketi ile olan ortaklıkları RSC Kurumu tarafından Bölge-█'ye dönüştürülmesinden sonra bozulmuştur. Hersoverg Antlaşmasını imzalayan ATPA OHG Şirketi Prosedür gereği yapılan tüm projeleri silmek ve Madenin varlığını kişilere paylaşmamak zorunda kalmıştır.

Saklama Prosedürleri:

RSC-300-S: RSC-300-S keşif yerinde bulunur. RSC-300-S içeren madene giriş, dört adet güçlendirilmiş demir ile yapılmış maksimum güvenlik kapısı ile kapatılmalıdır. RSC-300-S'nin kapsama alanına giriş, herhangi bir kimsenin uygun bir şekilde haberi olmadan yasaktır. Hiçbir koşulda RSC-300-S'ye ani hareket yapılmamalı ve gözlerine dik dik bakılmamalıdır. RSC-300-S'nin denetimi ve koruması için herhangi bir DTF-██████-78 Birimi görevlendirilmiştir.

Hiçbir koşulda RSC-300-S, RSC-300-G veya RSC-300-H'a maruz bırakılmamalıdır.

RSC-300-G: RSC-300-G, Bölge-█'deki termal olarak kontrol edilen 3 kat çelik ile güçlendirilmiş bir odanın içerisinde bulunur. Oda 5 metre²dir. RSC-300-G'nin anormal yeteneklerinin doğası gereği, muhafaza haznesi sabit -226°C'de tutulmalıdır. RSC-300-G'nin kendisi donmuş bir halde odanın içindeki bir tanker içinde bulunur. RSC-300-G'nin muhafaza haznesinin doğrudan bakımı, içindeki düşük sıcaklık nedeniyle hücre dışından yapılmalıdır. Eğer dış oda ve iç oda sıcaklığı 15°C'yi geçerse Acil Durum İhlali varsayılacak ve Prosedür gereği bütün Bölgenin ısısı kesilecektir. RSC-300-G'nin muhafaza hücresinin içinin korunmasında ██████ ve ██████ kullanılmaktadır.

Hiçbir koşulda RSC-300-S, RSC-300-G veya RSC-300-H'a maruz bırakılmamalıdır.

RSC-300-H: RSC-300-H, Bölge-█'de küçük bir odanın içinde muhafaza edilmelidir. Saat başı termal olarak kontrol edilmelidir. RSC-300-H'nin doğası gereği, varlığının AD Konseyi haricinde görülmesi ve temas edilmesi yasaktır. RSC-300-H'e Kurum Doktorları deney haricinde dokunamazlar. RSC-300-H'ın örneği Dünyanın hiçbir yerine bulunmamaktadır. Kim tarafından üretildi veya nasıl oluştu hala araştırılmaktadır.

Hiçbir koşulda RSC-300-S, RSC-300-G ve RSC-300-H'a maruz bırakılmamalıdır.

Ayrıca RSC-300-S-G-H için Sınırlandırma Protokolleri'de vardır.

Protokol-300-A:

RSC-300-S-G-H'ın Anchorage'te █████-██████ Bölge-█ muhafaza edilmesi nedeniyle, RSC-300-S-G-H'ın çevre şehir ve bölgelerdeki insanlar tarafından bilinmesi ve öğrenilmesini önlemek amacıyla pro-aktif tedbirler alınmıştır. Bölge-█'ye yetkisiz kişilerin girişi ve çıkışı yasaklanmıştır ayrıca yakın şehirde veya bölgede bulunan vatandaşlara █ tipi hafıza silici enjekte edilmiş ve güvenli bölgelere gönderilmiştir. RSC-300-S-G-H'ın insanlık için tehdit oluşturması ihtimali düşünülerek askeri operasyonlar için bir üs olarak kullanılmasını içeren ve bitişik ██████ ve ██████ Hükümetleri ile işbirliği içinde bir prosedür hazırlandı.

Her biri sekiz kişilik bir ekipten oluşan toplam kırk nöbetçi ekip, Tesis-012 kalıcı olarak kalacak ve saat başı kara, hava ve deniz yoluyla belirlenen alanda devriye gezecek. Herhangi bir dış partiyle havada veya denizde karşılaşılırsa, nöbetçi ekipler onları Bölge-█'den uzak tutmak ve engellemek zorundadır. Herhangi bir birey Maden'e (Bölge-█) ayak basmayı başarırsa, Prosedür gereği onu infaz etmeden önce mağdur olarak Tesis-012'ye alacak ve onu ağır şartlarda sorgulayacaktır. Daha sonra Prosedür gerektiği şekilde onu [GİZLENMİŞ VERİ] şeklinde imha edecektir.

Açıklama: RSC-300, 780 metre derinliğinde, 3.5 veya 3 kilometre uzunluğunda yürünebilir bir yolu vardır. Ayrıca Madende 3 adet asansör vardır. 2'si bozuk durumda Herhangi bir kaza durumunda Kabin veya cepler vardır; ama gaz her yere girer. Kabin 80 kişi almaktadır. Galerilerin uzunluğu 1-2 kilometreyi buluyor bide Ana yolda olabilir. 19██ yılından beri terkedilmiştir. Bu zamana kadar birkaç kişi hariç hiç kimse madene uğramadı. Madenin belirli bölgelerinde terkedilmiş yataklar, erzaklar, depolar gibi kısımlarda vardır. Gazlı lambalar hala yanmaktadır. RSC Kurumuna bağlı kişiler hariç herhangi bir kişi giriş yaparsa ADP (Acil Durum Protokolü) uygulanacak ve Maden kilitlenecektir. Kişi 8 kişilik ekiplerle aranacak ve bulunursa Tesis-044'e gönderilecektir. Orada onu ağır şartlarda sorgulayacaktırlar. Daha sonra Prosedür gerektiği şekilde onu [GİZLENMİŞ VERİ] şeklinde imha edecektir.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License