RSC-326


Saklama Prosedürleri: RSC-326, Tesis-044'te elleri ve kolları sıkıca Tritium kilitlerle tutularak ve 8 farklı güvenlik seviyesinde tutulmalıdır. Her gün vücuduna yaklaşık 76 gıram [SANSÜRLENDİ] verilmelidir. Odaklanmasının engellenmesi için her 4 saatte bir elektroşok verilmelidir. Eğer odaklanırsa acil güvenlik prosedürü için Vulcan's Hammer aktive edilip maksimum güç uygulanmalıdır. Zihnindeki çip her 6 ayda bir değiştirilmelidir ve elde edilen veriler 5. Seviye personele sunulmalıdır. RSC-326-A ise RSC-326'ya her yıl en fazla 2 kere verilmelidir. Eğer RSC-326-A verilmez ise yeni RSC-326'ya host bulunmalıdır. RSC-326 her yılda bir kere zihnindeki veriler alınıp zihni sıfırlanmalıdır. Eğer bu durum yapılmazsa bütün bölgenin boşaltılarak Delta-10 ve Beta-99 kuvvetleri yollanmalıdır ve RSC-326-H etkisiz hale getirilmelidir.

Açıklama: RSC-326 bir tür insan olarak bulduğumuz bir anomali idi, fakat daha sonraki gözlemlerimiz onun sadece bir bedenle kısıtlı kalmadığını gösterdi. RSC-326 eğer bulunduğu host ölse bile var olan bir anomali ama host ölünce etkisiz olmaktaydı. Bizde ilk host'tan gerekli bilgileri alıp yeni bir host üzerinde kullandık. Kendisi bize [SANSÜRLENDİ] yapmamızı ve bunu enjektörle [SANSÜRLENDİ] hastalarına enjekte etmemizi söyledi. İlk host öldükten sonra dediği gibi uyguladık fakat bazı hostlar kontrol altına alınamayacak kadar güçlü idi ve eğer öldürmez isek Tehlike Seviyesini Siyah'a yükseltece kadar problemlilerdi. Bu RSC-326 Yeni Çağda yaşamış olan bir AD Komuta üyesinin önerisiydi aslında ama olmasına imkan dahi vermiyorduk. Dr.Lapace'nin teorisine göre herhangi bir anda tabiatta bulunan kuvvetlerin tümünü, kainatı oluşturan nesnelerin pozisyonları ile birlikte bilen ve bu sayede kainatın geleceğini de bilebilecek olan sanal varlıktır RSC-326 Laplace bu düşünsel deneyiyle; şansa bağlı olduğu varsayılan herhangi bir olayın olay sürecinde sistemde mevcut tüm değişkenlerin bilinmesiyle önceden tahmin edilebileceğini yani şans diye bir şeyin olmadığını öne sürer. Yüksek Konsey bu çalışmaların yeniden incelenmesiyle ilgili kırmızı seviye bir araştırma emri yolladı.

HOST-001: Kod Adı Caine olan ilk denek yıl 20██'de Pennsylvania'da bulunmuştur. RSC kurumuna kendisi teslim olmuştur ve işbirliği konusunda ısrar ediyordu. Anlattığına göre kendisi [SANSÜRLENDİ] nöbetleri geçirdiğinden ve bilmediği bir şekilde bir serum üzerinde denenmişti. Serum yapısal olarak zihni nöbet sırasında nöbet yerine olasılıkları hesaplama ve geleceği görmeye doğru yönlendiriyordu. Serumu daha önce 2 kişinin üstünde uygulandığını öğrendik ve ilk deneğin aşırı dozdan dolayı öldüğü ile ilgili bilgi elimize geçti. HOST-001 kendisi bu durumu nasıl önleyeceğimizle ilgili bize raporlar sundu ve serumu geliştirdi. Fakat kendisi beyinin aşırı yükleme yapması sonucu ölmüştü ve bu kurum için cidden problem yarattı.

HOST-002: HOST-002 Kod Adı [SANSÜRLENDİ] olan denek geliştirilen serumu HOST-001'den sonra deneyen ilk kişi idi fakat her şey ters gitti ve HOST-002 son derece tehlikeli bir durum yarattı. Maalesef HOST-002 toplu bir katliama sebep olmuştu ve bastırmak için öldürmek zorundaydık. HOST-002 üzerindeki gördüğümüz sonuçlar bizi serumu yeniden yapmaya itti ve çalışmalarda hataları aramaya başladık. Son bulduğumuz bulgulara göre aşırı yükleme yaptığı ve [VERİLER BOZUK]

HOST-003: HOST-003 Kod Adı [SANSÜRLENDİ]. İlk deneyler sonucu sadece bulunduğu dünyada değil [VERİLER BOZUK] ve bu sayede her şeyi gözlemleyebiliyorduk. Fakat [SANSÜRLENDİ] tarafından öldürülmesi ve çalışmalarımızın sabote edilmesi sonucu Yüksek Konsey'in tepkisini çekti. Çünkü daha önceki Alfa ve Beta deneklerinin ölümünden dolayı işler çığırından çıkmıştı. Birkaç günün ardından bütün çalışmalar durduruldu ve ekip RSC-[VERİLER BOZUK]'a aktarıldı.

RSC-326'nın Muhafaza Edildiği Yer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License