RSC-434


Keşif: RSC-434, 01/12/████ tarihinde ███ kampının yakınındaki bir ormanın kuzey batısında görevlileri tarafından bulunmuştur. Kamp görevlileri RSC-434'ün anormal doğasını anlayamamış ve Hükümet tarafından durumu anlamak için yardım istemiştir, ve daha sonra RSC Kurumu çağrılmıştır.

Saklama Prosedürleri: RSC-434 bulunduğu ormandan kaldırılamayacağı için RSC Kurumu Kampı Tesis-186 olarak dönüştürmüştür. RSC-434'e sadece belirli personeller numune alabilir veya da kendi üzerlerinde deneyebilir izinsiz deneme veya numune alma yasaktır.

Açıklama: RSC-434, Mor-Mavi-Pembe renkleri arasında değişen bir kamp ateşidir. Ormanın kalbinde bulunmaktadır. RSC-434'ü asıl özel kılan şey ise iyileştirici, gençleştirici hatta "canlandırıcı bir özelliğe" sahip olmasıdır. Ayrıca bu iyileştirici enerji bir yandan da enerji kaynağı olarak da kullanılabilir. Alevleri zararsızdır, yani güvenle tutulabilir ve numune alınabilir. Yaralar kırıklar gibi rahatsızlık ayrıca Fiziksel-Psikolojik rahatsızlıklar RSC-434 tarafından giderilebilir. RSC-434'ten yapılan bir nevi tütsüsüsün kokusu nefes yolunu açabilir. Önemli özelliğine gelirsek ise ölüleri belli bir süreliğine canlandırabiliyordur. Fakat bir ölüyü canlandırdıktan sonra biraz dinlenmesi lazımdır. Canlandırılan ölüler az olan hafıza kayıpları ile geri canlanır. Aşağıda RSC-434 ile ilgili bazı testler yer almaktadır.

Ek Belge 434-A: ██/██/198█ Tarihinde Yapılan Bazı Deneylerden Eklenen Veriler

Deney Adı Denek Kod Adı Açıklama/Belge
Deney-1 "Denek-4341" Denek-4341'ün kolunu kırmıştır ve RSC-434'ün iyileştirici fonksiyonunu tam olarak öğrenmek için Denek-4341'ün RSC-434 ile temasta bulunması istenir. Denek-4341 bir anda çekingen bir tavır sergilemeye başlar. 5 dakika sonra deneğin kırılan kolu düzelmiştir.
Deney-2 "Denek-4342" Denek-4342 3'üncü derece olan kanserdir. Denek-4342'den RSC-434 ile temasta bulunması istenir. Denek-4342 denileni yapar. █ gün sonra Denek-4342'ye kontrol amaçlı testler yapılır ve vücudundaki kanserin tamamen yok olduğu gözükür.
Deney-3 "Denek-4343" Denek-4343 Paranoya birisidir. RSC-434'e temasta bulunması istenir. Zorda olsa denek RSC-434 ile temasta bulunur. Yarım saat sonra denekteki akıl sağlığı son derece iyi olmuştur.
Deney-4 "Denek-4344" Denek-4344 ██/██/198█ tarihinde kalp krizinden dolayı ölmüştür. Vücuduna RSC-434'ten bir numune koyulur. 4 saat sonra denek canlanır, ama hafıza kaybı olmasından kaynaklı olarak sürekli etrafını sorgulama ve değişik hareketleri vardır. 1 ay sonra kontrol amaçlı Denek-4344 içindeki RSC-434 numunesi incelenir. Her geçen günde numune küçülür ve denekte o kadar etkilenir ve 1 ay sonra aynı şekilde kalp krizi sonucu ölür.

Ek Not-1: "Eğer bir dünya savaşı olursa veya nüfus tehlikede ise, ayrıca Kurum bir türlü ayakta kalırsa RSC-434'ün bulunduğu nokta güvenli nokta olarak kabullenir ve hayatta kalanlar oraya yollanır. Umarız böyle bir şey olmaz. Çünkü olursa başarısız olmuşuz demektir…"

Ek Not-2: "RSC-434'ün enerjisi yani alevi sınırsızdır. Ama denildiği gibi bir ölüyü canlandırdıktan sonra biraz dinlendirilmesi gerekmektedir. Denekler nasıl öldülerse canlandırıldıktan sonra tekrar aynı şekilde ölürler. Bu ya tesadüftür yada RSC-434'ün yapmış olduğu bir düzendir. Sebebi hala araştırılmaktadır."

RSC-434'ün Muhafaza Edildiği Yer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License