RSC'YE TANITIM KARTI YAPMAK
[[include module:rsc-card 
rsc=|
isim=|
nesne=|
kapsama=|
anomali=|
tarih=|
resim=|
izah=]]

rsc= kısmına RSC'nizin numarasını yazınız.

örnek: rsc=000

isim= kısmına RSC'nizin ismini yazınız.

örnek: isim=Test RSC

nesne= kısmna RSC'nize 4 adet nesne sınıfından birini koyunuz.

Nesne Sınıfları Hakkında Bilgi Edinmek İçin: Buraya Tıklayınız.

Eta ETA için:
nesne=eta

Lambda LAMBDA için:
nesne=lambda

Sigma SİGMA için:
nesne=sigma

Upsilon UPSİLON için:
nesne=upsilon

kapsama= kısmna RSC'nize 4 adet kapsama sınıfından birini koyunuz.

Kapsama Sınıfları Hakkında Bilgi Edinmek İçin: Buraya Tıklayınız.

Ye%C5%9Fil_Seviye Yeşil Seviye için:
kapsama=yeşil

Sarı_Seviye Sarı Seviye için:
kapsama=sarı

K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1_Seviye Kırmızı Seviye için:
kapsama=kırmızı

Siyah_Seviye Siyah Seviye için:
kapsama=siyah

anomali= kısmına RSC'nizin bir anomali türünü yazmalısınız.

Tüm Anomali Türlerini Görmek İçin: Buraya Tıklayınız.
örnek: anomali=Bilinmeyen Anomali

tarih= kısmına RSC'nizin bulınma tarihini yazın.

Örnek: tarih=██/██/19██

resim= kısmına RSC'nize ait bir resmi koyun.

örnek: resim=http://rsc-wiki.wdfiles.com/local--files/home/RSC-GIF
Eğer RSC'nizin kendisine ait bir fotoğrafı veya tasviri yoksa, resim= kısmına:

http://rsc-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Arsc-block-base/no-img

koyun.

izah= kısmına RSC'nizin resmine açıklama eklersiniz.

Örnek: izah=Bu Bir Resim Tanıtımıdır
Eğer RSC'nizin kendisine ait bir fotoğrafı veya tasviri yoksa, izah= kısmına:

[RESİM GİZLENMİŞTİR]

koyun.


örnek

[[include module:rsc-card 
rsc=MGA|
isim=RSC Kurumu|
nesne=upsilon|
kapsama=siyah|
anomali=Mekan, Boyutsal, Siber Anomali|
tarih=██/██/████|
resim=http://rsc-wiki.wdfiles.com/local--files/home/RSC-GIF|
izah=RSC Kurumu]]


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License