AÇILIP KAPANAN BELGE YAPMAK

Kod:

[[=]]
[[collapsible show="►DOSYA ISMI►" hide="▼DOSYA ISMI▼"]]
ACIKLAMA
[[/collapsible]]
[[/=]]

DOSYA ISMI kısmına butona isim koyarsınız.

ACIKLAMA butonun içine saklamak istediğiniz belgeyi koyun.

Örnek:

[[=]]
[[collapsible show="►Bu bir test►" hide="▼Dosya açıldı▼"]]
[[<]]
Dosya çıktı
[[/<]]
[[/collapsible]]
[[/=]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License