BİR YAPRAK NOT EKLEMEK

Kod:

[[include :rsc-wiki:module:note size=UZUNLUK]]
ACIKLAMA
[[/div]]
[[/div]]
[[/div]]
[[/div]]

ACIKLAMA kısmına kağıda yazmak istediğiniz şeyleri yazın.

UZUNLUK kısmına ise kağıdın ne kadar uzun olacağını ayarlayın. Örneğin: 539px

Örnek:

[[include :rsc-wiki:module:note size=539px]]
Gravitational force is an illusion that we can notice about time.
[[>]]
//- Teoman Deniz//
[[/>]]

[[/div]]
[[/div]]
[[/div]]
[[/div]]

Gravitational force is an illusion that we can notice about time.

- Teoman Deniz

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License